Minor Gezinnen van nu

Categorie
Broadening minor
Code
MINFSWE002
Minor hoort bij de opleiding

Inhoud

In de supermarkt, de metro, het park, overal kun je pedagogiek tegenkomen. De pedagogiek is een breed werkveld. Kan het kwaad als een kind drie dagen per week naar de kinderopvang gaat? Mogen ouders een pedagogische tik uitdelen? Het zijn opvoedkundige vragen waar de meeste mensen wel een mening over hebben. In deze minor bekijken we deze pedagogische vragen op een wetenschappelijke manier.
In de eerste module komen de belangrijkste pedagogische thema’s aan bod. Pedagogische vraagstukken over onder andere het nature-nurture-debat, kinderopvang, kindermishandeling en opvoedstijlen worden behandeld. Daarnaast is er ook aandacht voor de manieren waarop ouders kunnen worden ondersteund in de opvoeding.
De tweede module biedt een verdieping in een belangrijk onderwerp uit de gezinspedagogiek, namelijk de niet-traditionele gezinnen. Vragen die in deze module aan bod komen zijn onder andere: Hoe vaak komen deze verschillende gezinsvormen en gezinssamenstellingen eigenlijk voor? Welke gevolgen heeft dit voor de ontwikkeling van het kind in deze gezinnen? Welke gevolgen heeft dit voor het ouderschap en het welzijn van de ouder? Is er ondersteuning nodig bij deze gezinnen en is die ondersteuning effectief?
Opvoeding van kinderen in migrantengezinnen krijgt regelmatig aandacht in de media. Is opvoeding in migrantengezinnen eigenlijk anders dan in autochtone gezinnen? De derde module gaat in op opvoeding in migrantengezinnen in Nederland. We beschouwen of kinderen uit migrantengezinnen meer, minder of ander probleemgedrag laten zien, wat de bijdrage van de ouders en opvoeding is en we kijken naar de rol van de hulpverlening hierbij.

Leerdoelen

Studenten zijn in staat om:

 • Kwaliteit van opvoeden te beschrijven, met specifieke aandacht voor verschillende opvoedstijlen, kindermishandeling en sensitiviteit;
 • Verschillende opvoedingscontexten te beschrijven, variërend van het kerngezin en samengestelde gezinnen tot kinderopvang, adoptie en kindertehuisopvoeding;
 • Theorie en praktijk van opvoeden binnen verschillende gezinnen (traditionele en niet-traditionele gezinnen, autochtone en migrantengezinnen) en de gevolgen hiervan voor de ontwikkeling van het kind kritisch te beschouwen;
 • Het belang van opvoedingsondersteuning en -interventie te beschrijven en de effectiviteit van beschikbare interventies voor de verschillende gezinnen kritisch te beschouwen.

Bijzondere kenmerken

In de minor Gezinnen van nu worden alledaagse opvoedthema’s bestudeerd vanuit een wetenschappelijk perspectief. Kennis over en ervaring in statistiek en het bestuderen van Engelse-talige (review)artikelen is een pre, maar geen vereiste. De gebruikte didactiek is probleemgestuurd onderwijs (PGO), waarbij de (verplichte) kleinschalige onderwijsgroepen (2x per week) de kern vorm van het onderwijs. Colleges zijn verdiepend of verbredend en worden facultatief aangeboden. Studenten die onze minor met succes afronden en voldoen aan de Methoden en Technieken/SPSS-eis kunnen na het behalen van hun WO Bachelor (Sociale Wetenschappen of aanverwante richting) rechtstreeks instromen in de Master Gezinspedagogiek: Opvoeding in de hedendaagse samenleving. Zie voor toelatingseisen master ook https://www.eur.nl/master/gezinspedagogiek/toelating. 
LET OP: deze minor staat alleen open voor studenten Psychologie, Sociologie, Wijsbegeerte en Criminologie.

Overzicht minormodules

Module 1: Inleiding in de Pedagogische Wetenschappen

 • Vakcode: MINFSWE002
 • ECTS: 6
 • Inhoud: In module Inleiding in de Pedagogische Wetenschappen komen de belangrijkste pedagogische thema’s aan bod. Thema’s als het nature-nurture-debat, kinderopvang, kindermishandeling en opvoedstijlen worden behandeld. Daarnaast is er ook aandacht voor de manieren waarop ouders kunnen worden ondersteund in de opvoeding.
 • Onderwijs werkvorm(en): Probleemgestuurd onderwijs (PGO; inclusief introductie in PGO voor studenten zonder PGO-ervaring) en colleges.
 • Onderwijsmateriaal: Wetenschappelijke boeken (beschikbaar in studielandschap, dus aanschaffen is niet nodig), wetenschappelijke peer-reviewed artikelen (Nederlandstalig en Engelstalig), collegestof.
 • Contacturen7 uur per week.
 • Zelfstudie: 33 uur per week.

Module 2: Gezinspedagogiek: Niet-traditionele gezinnen

 • Vakcode: MINFSWE002
 • ECTS: 6
 • Inhoud: De module Niet-traditionele gezinnen biedt een verdieping in een belangrijk onderwerp uit de gezinspedagogiek, namelijk de niet-traditionele gezinnen. Hoe vaak komen deze verschillende gezinsvormen en gezinssamenstellingen eigenlijk voor? Welke gevolgen heeft dit voor de ontwikkeling van het kind in deze gezinnen? Welke gevolgen heeft dit voor het ouderschap en het welzijn van de ouder? Is er ondersteuning nodig bij deze gezinnen en is die ondersteuning effectief?
 • Onderwijs werkvorm(en): Probleemgestuurd onderwijs (PGO) en colleges.
 • Onderwijsmateriaal: Wetenschappelijke boeken (beschikbaar in studielandschap, dus aanschaffen is niet nodig), wetenschappelijke peer-reviewed artikelen (Nederlandstalig en Engelstalig), collegestof.
 • Contacturen7 uur per week.
 • Zelfstudie: 33 uur per week.

Module 3: Interculturele pedagogiek

 • Vakode: MINFSWE002
 • ECTS: 3
 • Inhoud: De module Interculturele pedagogiek gaat in op opvoeding in migrantengezinnen in Nederland. We beschouwen of kinderen uit migrantengezinnen meer, minder of ander probleemgedrag laten zien, wat de bijdrage van de ouders en opvoeding is en we kijken naar de rol van de hulpverlening hierbij.
 • Onderwijs werkvorm(en): Probleemgestuurd onderwijs (PGO) en colleges.
 • Onderwijsmateriaal: Wetenschappelijke boeken (beschikbaar in studielandschap, dus aanschaffen is niet nodig), wetenschappelijke peer-reviewed artikelen (Nederlandstalig en Engelstalig), collegestof.
 • Contacturen: 7 uur per week.
 • Zelfstudie: 33 uur per week.

Tentaminering

Wijze van tentaminering
De toetsing van de minor Gezinnen van nu bestaat uit een schriftelijke (tussentijdse) toets over module 1 (40 MC-vragen) en een schriftelijke (eind)toets over modules 2 en 3 (40 MC-vragen en 3 open vragen).

Samenstelling van eindcijfer
Het eindcijfer bestaat uit het gewogen gemiddelde voor de tussentijdse toets (35% van het eindcijfer) en de eindtoets (65% van het eindcijfer). Het eindcijfer dient voldoende te zijn.

Feedback
Feedback wordt in iedere onderwijsbijeenkomst verzorgd door de tutor en door medestudenten. Na de schriftelijke tentamens is mogelijkheid tot inzage van en feedback op de gegeven antwoorden.

Contactinformatie

Wendy Tieman, Maartje Luijk en Nicole Lucassen
minor.gezinnen.van.nu@essb.eur.nl
010-4088789

kamer: T13-44

Facultaire website
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Pedagogische Wetenschappen (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences)

Categorie
Broadening minor
Code
MINFSWE002
Minor hoort bij de opleiding
Organisatie
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.