Minor Hoogtepunten uit de Psychologie

Categorie
Verbredende minor
Code
MIN-FSWP01
Minor hoort bij de opleiding

Inhoud 

Deelnemers aan deze minor krijgen een bloemlezing van onderwerpen uit de psychologie voorgeschoteld (denk aan geheugen, persoonlijkheid en ontwikkeling). Verder wordt een historische overzicht van het vakgebied gegeven. Ook wordt aandacht besteed aan de methodologie van de wetenschappelijke psychologie. Aan het eind van de minor zal de deelnemer onderscheid kunnen maken tussen wetenschappelijke kennis en psychologische huis-tuin-en-keuken inzichten.

Leerdoelen

Inzicht verwerven in de psychologie als wetenschappelijke discipline.
Inzicht verwerven in de wetenschappelijke methode.
Inzicht verwerven in het psychologisch instrumentarium.
Kennis verweven van de in het vak behandelde psychologische fenomenen.

Onderwijswerkvormen

Colleges en werkgroepen.

Onderwijsmateriaal

De literatuur is nog niet bekend.
Bedenk dat veel psychologische literatuur Engelstalig is.

Tentaminering

Wijze van tentaminering

Afsluitende toets.

Samenstelling eindcijfer

De afsluitende toets is de basis voor het eindcijfer.

Feedback

Er vindt een toetsinzage plaats na afloop van de minor.

Contactinformatie

prof.dr. A.A.C.M. (Guus) Smeets
smeets@essb.eur.nl

Categorie
Verbredende minor
Code
MIN-FSWP01
Minor hoort bij de opleiding
Organisatie
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Studiepunten (EC)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.