Minor Migratie en diversiteit: governance in de multiculturele samenleving

Categorie
Broadening minor
Code
FSWBMINMIG
Minor hoort bij de opleiding

Inhoud

De minor Migratie en Diversiteit biedt verdiepend inzicht in governance-vraagstukken rondom migratie en de etnisch-diverse, multiculturele samenleving. De minor maakt vanuit sociologisch en bestuurskundig perspectief een analyse van de aard en omvang van internationale migratie, dominante verklaringen voor migratie, en de betekenis van migratie en diversiteit voor de ontvangende samenleving in het algemeen en voor governance-vraagstukken in het bijzonder (integratie- en immigratiebeleid, stedelijk beleid, enz.). Indien nodig worden ook uitstapjes gemaakt naar andere disciplines (economie, geschiedenis, recht). Centrale thema’s in de minor zijn:

 • Historische schets van de voornaamste migratiepatronen en migrantengroepen in Nederland en in West-Europa.
 • De betekenis van migratie voor de samenleving; hoe hebben deze migrantengroepen de Nederlandse samenleving veranderd?
 • Welke governance vraagstukken spelen op dit vlak op lokaal, nationaal en Europees niveau.
 • Verklaringen van internationale migratie vanuit diverse sociaalwetenschappelijke disciplines.
 • De beheersing van migratiestromen: grenscontroles, detentie, uitzetting, ‘zelfstandige terugkeer’.
 • De (zowel positieve als negatieve) gevolgen van etnische diversiteit of “superdiversiteit” voor steden en hoe steden daar in praktijk mee omgaan.
 • Theoretische modellen van migratie- en integratiebeleid (republikanisme, multiculturalisme, differentialisme en assimilationisme)
 • Afstemming van beleid t.a.v. migranten en diversiteit op verschillende bestuursniveau’s: lokaal, nationaal, Europees (het vraagstuk van ‘multi-level governance’ toegepast op migratie- en integratievraagstukken).

De minor stelt studenten vanuit meerdere opleidingen in staat om een verbinding te maken tussen de eigen bachelor en de thema’s migratie en diversiteit.

Leerdoelen

De student:

 • heeft kennis van migratiepatronen van nu en uit het verleden, en heeft begrip van de oorzaken en gevolgen ervan.
 • heeft kennis van de feitelijke ontwikkeling van diversiteit in de Nederlandse samenleving;
 • heeft kennis van en inzicht in diverse theoretische perspectieven op migratie- en integratieprocessen;
 • kan uitleggen hoe migratie en diversiteit tot transformaties hebben geleid in de moderne samenleving;
 • heeft kennis van en inzicht in diverse theoretische perspectieven op de governance van integratie en migratie, en kan deze empirisch toepassen;
 • kan een analyse maken van verschillen in beleid tussen landen en tussen diverse beleidsniveaus (Europees, nationaal, lokaal);

Bijzondere kenmerken

Maximaal 750 Studenten van alle studierichtingen zijn welkom: de minor staat open voor alle studenten met een interesse voor beleid- en managementvraagstukken in de multiculturele samenleving. Wel wordt van de studenten gevraagd dat zij de Engelse taal goed beheersen, aangezien een aanzienlijk deel van de verplichte literatuur Engelstalig is.

Maximum aantal studenten: 45
Minimumaantal: 25

Inhoudelijke weekplanning

Week 1 t/m 6: twee colleges per week, afgesloten met tentamen

 • Geschiedenis van migratie
 • Migratie theorie
 • Integratie theorie
 • Integratiebeleid
 • Discriminatie
 • Superdiversiteit
 • Rotterdam als migratiestad
 • Transnationalisme
 • Migratiecontrole
 • De actuele migratiecrisis in Europa
 • Responsiecollege

Week 7 t/m 10: wekelijkse supervisie over te schrijven eindopdracht.

Onderwijswerkvormen

Colleges in week 1 t/m 6. Daarna begeleiding van groepsopdrachten in 3 werkgroepen.

Onderwijsmateriaal

 • Kivisto, Peter J. & Thomas Faist (2009), Beyond a Border. The Causes and Consequences of Contemporary Immigration; London: SAGE (H. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7)
 • Artikelen op www.bskweb.nl

Tentaminering

Wijze van tentaminering

 • Individueel “midterm” tentamen over de verplichte literatuur en colleges
 • Verdiepend paper geschreven in paren
 • Posterpresentatie van het paper

Samenstelling eindcijfer
Tentamen 50% van eindcijfer, afsluitend paper 40% van eindcijfer, posterpresentatie op afsluiend posterconferentie 10% van het cijfer.

Feedback
Wekelijkse begeleiding van groepsopdrachten. Afgerond met ‘posterconferentie’.

 

Contactinformatie

Dr. Erik Snel 
snel@fsw.eur.nl

Dr. Peter Scholten 
p.w.a.scholten@fsw.eur.nl

Tel.: (010) 408 1676
Kamer: T17-16

Facultaire websites
Bestuurskunde

Categorie
Broadening minor
Code
FSWBMINMIG
Minor hoort bij de opleiding
Organisatie
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.