Minor in Delft of Leiden

Kies je voor een minor in Leiden of Delft, dan maak je kennis met een andere manier van denken, andere studenten en een andere stad. Net als een studieverblijf in het buitenland verrijkt een Delftse of Leidse minor je studie én cv.

Geïnteresseerd in Leidse of Delftse minor?

Orienteer je op het aanbod via de minorsites van de Universiteit Leiden en de TU Delft. In de toelatingsmatrix kun je terugvinden tot welke Leidse en Delftse minors je bacheloropleiding je toegang geeft. Je kunt je van 1 mei t/m 31 mei via een webformulier op respectievelijke minorsites aanmelden.

Voor aanmelding en plaatsing in Leiden of Delft gelden de volgende regels:   

  • Je kunt per partneruniversiteit maximaal één voorkeur indienen.
  • Je vooraanmelding voor een Leidse of Delftse minor geldt als je 1e voorkeursaanmelding. 
  • Je kunt daarnaast max. 5 voorkeuren voor een EUR-minor indienen via Osiris Student.
  • Je hoeft voor deelname aan een Leidse of Delftse minor geen toestemming te vragen aan je examencommissie (m.u.v. ESL-studenten).
  • Je kunt je enkel aanmelden voor minoren die open staan voor je opleiding in de toelatingsmatrix.
  • Je ontvangt eind juni bericht op je studentmail of je geplaatst bent op je voorkeur in Leiden of Delft.
  • Je EUR-voorkeuren komen te vervallen als je geplaatst wordt op een Leidse of Delftse minor (m.u.v. EUR-selectieminoren).
  • Je kunt slechts geplaatst worden op één minor in Leiden, Delft of in Rotterdam.

Voor je een aanmelding indient

Leiden en Delft hebben 30% van de plaatsen in hun minoren gereserveerd voor EUR-studenten. Als je je aanmeldt, is de kans groot dat je geplaatst wordt.

Realiseer je goed dat de minoromvang in Leiden en Delft standaard 30 EC is. In Leiden is het mogelijk minoren voor de helft te volgen, de zgn. half-minor. In de Leidse minoromschrijvingen staat vermeld welke onderdelen verplicht zijn voor de half-minor. Delftse minoren moeten in het geheel voor 30 EC worden afgerond. De minorruimte aan de EUR is 15 EC. Verdien je meer dan 15 EC, dan komen deze EC bovenop de 180 EC van je eigen studieprogramma (extra-curriculair). Wil je de extra EC inbrengen in je studieprogramma, dan moet je toestemming vragen aan je Examencommissie.

Het minoronderwijs in Leiden en Delft wijkt af van de minorperiode aan de EUR. Het onderwijs in Delft loopt door tot en met eind januari. In Leiden loopt het minoronderwijs in veel gevallen ook door tot en met januari. Enkele Leidse minoren kennen echter een lintrooster. Hierbij vindt het onderwijs verspreid over het gehele collegejaar plaats. Neem bij twijfel altijd contact op met de Leidse minorcontactpersoon. 

 


Bookmark and Share