Minor Rechtspsychologie

Categorie
Verbredende minor
Code
RMIN10
Tijdsduur
10 weken

Inhoud

De rechter moet achterhalen of de verdachte schuldig is aan het tenlastegelegde feit. Dat doet hij door te bekijken of er in het dossier voldoende wettige bewijsmiddelen zitten die hem overtuigen van de schuld van de verdachte. In deze minor wordt ingegaan op wat er allemaal mis kan gaan bij dit proces. Ook wordt ingegaan op een alternatieve, rekenkundige manier van bewijsweging, de zogenoemde Bayesiaanse benadering. Bewijsmiddelen die aan bod komen zijn: getuigenverklaringen, herkenningen en bekentenissen. Verder wordt onder meer ingegaan op leugendetectie, verhoren en tunnelvisie.

Leerdoelen

Tijdens dit vak worden deelnemers bekend gemaakt met de volgende onderwerpen:

  • Diagnostische waarde
  • Bayesiaanse analyse
  • Tunnelvisie
  • Waarneming en geheugen
  • Getuigen- en verdachtenverhoren
  • Leugendetectie

Onderwijswerkvormen

Hoorcollege
Schriftelijke, individuele opdrachten
Afsluitend tentamen met open vragen

Onderwijsmateriaal

De te bestuderen literatuur omvat een of twee boeken en een aantal als pdf opgeslagen wetenschappelijke artikelen.
Houd er rekening mee dat de literatuur grotendeels Engelstalig is.
De precieze literatuur wordt later bekend gemaakt.

Tentaminering

Wijze van tentaminering
Twee punten kunnen tijdens de minor worden verdiend met het maken van tussentijdse schriftelijke opdrachten.
Acht punten worden verdiend met het afsluitende tentamen, dat bestaat uit open vragen.

Samenstelling eindcijfer
Twee punten kunnen tijdens de minor worden verdiend met het maken van tussentijdse schriftelijke opdrachten.
Acht punten worden verdiend met het afsluitende tentamen, dat bestaat uit open vragen.

Feedback
Opdrachten worden plenair nabesproken tijdens het laatste college.
Na afloop vindt een tentameninzage plaats.

Contactinformatie

Mr. Dr. Eric Rassin
rassin@law.eur.nl
 

Categorie
Verbredende minor
Code
RMIN10
Tijdsduur
10 weken
Organisatie
Erasmus School of Law
Studiepunten (EC)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.