Minor Verdiepende Minor: Anesthesiologie en Intensive Care

Current facets (Pre-Master)

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN19
Minor hoort bij de opleiding

Inhoud

Als anesthesioloog en intensivist heb je te maken met een zeer diverse patiëntengroep, van de jongste neonaat tot de hoog bejaarde  patiënt, en bij de meest uiteenlopende aandoeningen: van ernstig trauma tot diepe sepsis, van hersenletsel tot levensbedreigend hartfalen.

Tijdens deze minor loop je mee met

 • de anesthesioloog op de OK, SEH, PACU en trauma opvang en op de diverse poli’s
 • de anesthesioloog tijdens de dienst
 • de intensivist tijdens visites op de intensive care: volwassenen en kinderen
 • en breng je een bezoek aan de traumaheli (locatie Zestienhoven)

Je leert

 • hoe patiënten worden bewaakt en daarbij gebruik te maken van centrale lijnen, TTE,TEE, SG
 • hoe een Mobiel Medisch Team werkt en wanneer deze wordt ingezet
 • wat chronische pijn is en welke mogelijkheden tot behandeling er zijn
 • wanneer je als arts moet stoppen met een behandeling
 • hoe je communiceert met patiënt en familie

Je krijgt simulatie onderwijs in

 • intuberen
 • beademen
 • traumaopvang
 • het geven van anesthesie
 • circulatie en shock
 • het toepassen van orgaanvervangende therapie op de IC

Leerdoelen

Na afloop van deze minor kan de student:

 • Met behulp van zijn kennis van fysiologie en farmacologie de perioperatieve geneeskunde beschrijven.
 • De diagnose en behandeling beschrijven van shock, coma en respiratoir falen bij patiënten op de ICU.
 • De kenmerken van acute geneeskunde en de traumaopvang benoemen.
 • De fysiologie toelichten die ten grondslag ligt aan pijn, in de pijngeneeskunde (acuut/chronisch, maligne/benigne) en in de palliatieve geneeskunde.
 • Middels simulatieonderwijs zich bekwamen in luchtwegmanagement, beademen en reanimatie.

Bijzondere kenmerken

 • Deze verdiepende minor is toegankelijk voor derdejaars studenten Geneeskunde en Klinische Technologie
 • Deze minor is minder geschikt voor studenten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.
 • De student zal voldoende kennis moeten hebben van de basisvakken. De kennis van fysiologie en farmacologie zal zich verdiepen en kan in de praktijk worden toepast en getoetst.
 • De student moet eigen initiatief tonen en zijn theoretische kennis in de praktijk willen toepassen.
 • Voor al het onderwijs geldt een aanwezigheidsverplichting.

Inhoudelijke weekplanning

Tijdens de minor loop je 5 weken mee op de intensive care en 5 weken op de afdeling anesthesiologie.
Tijdens de minor schrijf je een review welke je aan het eind zal presenteren

Intensive care
Elke week staat een onderwerp centraal: respiratie, circulatie, neurologie en ethiek.
De week begint met onderwijs in de ochtend over dit onderwerp, en later in de week is simulatie onderwijs hierover.
De rest van de week wordt besteed aan bezoek aan de IC
Er is veel ruimte en aandacht voor bedside teaching en praktijkoriëntatie

Anesthesiologie
De lessen van de anesthesiologie worden gegeven door stafleden en assistenten van de afdeling.
Je wordt ingedeeld om mee te lopen op de diverse afdelingen waar de anesthesiologie werkzaam is , inclusief twee avonddiensten met trauma opvang.
Aan het eind van iedere week zal er een casusbespreking zijn aan de hand van een thema, waarbij tevens de gelegenheid is om ervaringen uit te wisselen.
Je volgt simulatielessen in luchtwegmanagement en het geven van anesthesie op de simulator.

Onderwijswerkvormen

De minor Anesthesiologie en Intensive care bestaat uit (interactieve) hoorcolleges, vaardigheidsonderwijs, een zelfstudieopdracht en praktijkoriëntaties.

De hoorcolleges (HC) 
Deze zullen aan alle studenten gezamenlijk gegeven worden. De colleges zullen verzorgd worden door docenten van de afdelingen anesthesiologie en intensive care. Er wordt een actieve deelname van de studenten verwacht.

Vaardigheidsonderwijs (VO)
In het skillslab zullen de studenten m.b.v. simulator diverse scenario’s behandelen. De student zal tevens onderricht krijgen in luchtwegmanagement en reanimatie.
Op de IC wordt geoefend met zelf beademen en opvang van shock.

Zelfstudieopdracht (ZSO)
De student zal een review  schrijven en deze middels een PowerPoint presentatie aan de groep presenteren aan het einde van de minor.
In de eerste week worden hiervoor de onderwerpen voorgesteld.

Onderwijsmateriaal

Onderwijs materiaal staat op Canvas en bestaat uit de hand-outs van de colleges, eventueel aangevuld met artikelen.
Extra boeken aanschaffen door de student zelf is niet nodig.

Tentaminering

Wijze van tentaminering

 • Het tentamen bestaat uit twee delen: een deel anesthesiologie en een deel intensive care.
  • Het gemiddelde van deze twee cijfers vormt het eindcijfer voor het tentamen.
 • Daarnaast maakt de review onderdeel uit van de toetsing.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer van de minor is als volgt samengesteld:
Tentamen 60% , review 40%

Feedbackvorm
Tijdens de klinische rondes en colleges wordt feedback gegeven aan de student.
Op laatste dag van het onderwijs vindt gezamenlijk een evaluatie van de minor plaats.

Contactinformatie

Y. van Leeuwe
y.vanleeuwe@erasmusmc.nl

E.C. Groeninx van Zoelen
e.c.groeninxvanzoelen@erasmusmc.nl

010 7030954; 06 24518239

Facultaire websites

Erasmus MC
Anesthesiologie

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN19
Minor hoort bij de opleiding
Organisatie
Erasmus MC
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Erasmus MC, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.