Minor Verdiepende Minor: Fiscale Economie

Categorie
Verdiepende minor
Code
MINFEW08
Tijdsduur
8 weken
Minor hoort bij de opleiding
Toelaatbaar voor studenten van de opleidingen

Inhoud

Deze minor bestaat uit drie vakken die verplicht deel uitmaken het curriculum van de bachelor Fiscale Economie. Het gaat om de vakken:

 • Privaat en ondernemingsrecht
 • Successiewet
 • Inkomstenbelasting B

Leerdoelen

De drie vakken die samen de verdiepende minor Fiscale Economie vormen hebben elk afzonderlijke leerdoelen die bij de afzonderlijke minormodules staan vermeld.

Bijzondere kenmerken

Voor de verdiepende minor geldt geen aanmeldperocedure. Studenten hoeven zich niet in te schrijven voor deze minor. Door aanmelding en registratie op de reguliere wijze (zoals die ook geldt voor overige vakken) voor de afzonderlijke modules van deze minor is de student ook ingeschreven voor de verdiepende minor als geheel.

Overzicht minormodules

Module 1: Privaat- en ondernemingsrecht

 • Vakcode: FEB43010
 • EC: 4
 • Inhoud: De cursus Privaat- en ondernemingsrecht bevat een inleiding in het (privaat)recht. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende soorten ondernemingsvormen in het eerste deel van de cursus. In het tweede deel van de cursus staat het verbintenissenrecht en vermogensrecht centraal. De voorgaande onderworpen worden getoetst door middel van een schriftelijk tentamen. Daarnaast maakt het individueel schrijven van een paper onderdeel uit van deze cursus. Het onderwerp daarvoor dient gelegen te zijn in het personen- en familierecht. De onderwerpen die in de cursus worden bestudeerd:
  • Inleiding recht (algemene begrippen)
  • Personenvennootschappen
  • Rechtspersonen (overwegend de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap)
  • Fusies en overnames
  • Bronnen van verbintenisO
  • Overeenkomst en onrechtmatige daad als bron verbintenis
  • Niet-nakoming van verbintenissen
  • Begrippen goederenrecht en overdracht (inclusief derdenbescherming)
 • Onderwijswerkvorm: Hoorcollege
 • Onderwijsmateriaal: M.J. Kroeze & L. Timmerman, De kern van het ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer, meest recente editie.
  Wetteksten Hoger Onderwijs, meest recente editie J.H. Nieuwenhuis, Hoofdstukken vermogensrecht, Deventer: Kluwer, meest recente druk.
 • Contacturen: 3 uur per week.
 • Zelfstudie: 12 uur per week

Module 2: Successiewet

 • Vakcode: FEB43005
 • ECTS: 2
 • Inhoud: De volgende onderwerpen worden besproken:
  • Globaal het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en schenkingsrecht;
  • woonplaatsbegrip en fictieve woonplaats;
  • begrip kinderen, de gelijkstelling en het partnerbegrip;
  • begrip vruchtgebruik en periodieke uitkering;
  • fictiebepalingen;
  • waardering van vermogensbestanddelen;
  • bedrijfsopvolgingsregeling;
  • ANBI, SBBI, Steunstichting SBBI en Culturele Instelling;
  • vrijstellingen en tarief.
 • Onderwijswerkvorm: Hoorcollege
 • Onderwijsmateriaal: Pocket Belastingwetten (meest recente editie).
  Syllabus huwelijksvermogensrecht & erfrecht 2017.
  Wegwijs in de Successiewet C.J.M. Martens (SDU) laatste druk.
 • Contacturen: 2 uur per week.
 • Zelfstudie: 5-6 uur per week

Module 3: Inkomstenbelasting B

 • Vakcode: FEB43016
 • ECTS: 6
 • Inhoud: De Wet inkomstenbelasting 2001 heeft het oogmerk om over het inkomen naar draagkracht belasting te heffen. Dit geschiedt door middel van een inkomensbegrip dat is gebaseerd op het zogenoemde boxenstelsel. Aan de heffing zijn alle inwoners van Nederland onderworpen, alsmede niet-inwoners die inkomen genieten uit Nederland. In dit vak worden behandeld de winst uit onderneming en uit zelfstandige arbeid en het inkomen uit aanmerkelijk belang, zowel voor de binnenlandse belastingplichtigen als voor de buitenlandse belastingplichtigen. De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • Wat is een onderneming en welke belastingplichtigen genieten winst uit onderneming
  • Het fiscale winstbegrip: totaalwinst en jaarwinst
  • Objectieve vrijstellingen en andere inbreuken op de totaalwinst
  • Fiscale faciliteiten voor ondernemers en ondernemingen
  • Gevolgen van de overdracht van een onderneming en mogelijkheden tot geruisloze doorschuiving
  • Wanneer is er sprake van een aanmerkelijk belang en wie genieten inkomen uit aanmerkelijk belang
  • Firmaproblematiek
  • De inbreng in en de terugkeer uit de BV
  • Overdrachtsficties en doorschuivingsfaciliteiten bij schenking, overlijden en echtscheiding van ondernemers en aanmerkelijkbelanghouders
  • Terbeschikkingstelling van vermogen aan verbonden ondernemers en lichamen

Niet behandeld worden de inkomsten die worden verkregen uit arbeid die in dienstbetrekking is verricht, het inkomen dat wordt verkregen als resultaat uit overige werkzaamheden, uit eigen woning, uit inkomensvoorzieningen en uit sparen en beleggen. Deze problematiek wordt behandeld in het vak FEB42001-Inkomstenbelasting A.

 • Onderwijswerkvorm: Hoorcollege, practicum college en webcasts
 • Onderwijsmateriaal: Hoofdzaken Winst uit onderneming (Lubbers, Meussen, Smeets), meest recente druk
  Inkomstenbelasting (Heithuis, Kavelaars, Schuver), meest recente druk
 • Contacturen: 6-8 uur per week.
 • Zelfstudie: 16 uur per week

Tentaminering

Wijze van tentaminering
Schriftelijk tentamen

Samenstelling eindcijfer
100% tentamen

Feedback
Nabespreking/inzage tentamen.

Contactinformatie

Marcel Smeets
msmeets@ese.eur.nl
(010) 408 2805
kamer: J5-25

 

Categorie
Verdiepende minor
Code
MINFEW08
Tijdsduur
8 weken
Minor hoort bij de opleiding
Toelaatbaar voor studenten van de opleidingen
Organisatie
Erasmus School of Economics
Studiepunten (EC)
12
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.