Minor Verdiepende Minor: Hoofdzaken van het Hoofd-Hals Gebied

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN04
Tijdsduur
10 weken
Minor hoort bij de opleiding
Toelaatbaar voor studenten van de opleidingen

Inhoud

Gedurende 10 weken maak je in deze minor kennis met het brede spectrum aan pathologie van het complexe hoofd-hals gebied. Om een juiste diagnose te kunnen stellen, is uitgebreide anatomische en functionele kennis noodzakelijk. De minor is sterk praktijk-georiënteerd: je maakt je in deze periode chirurgische basisvaardigheden eigen en je draait intensief mee met de kliniek, de spreekuren, en de operatiekamers.

Je krijgt onderwijs van specialisten van de disciplines werkzaam in het hoofd-halsgebied en leert het belang van de multidisciplinaire betrokkenheid van deze specialismen bij de zorg voor de aangeboren en verworven afwijkingen van dit gebied. Betrokken disciplines zijn o.a.:
- Dermatologie
- KNO
- Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA)
- Neurochirurgie
- Oogheelkunde
- Plastische en reconstructieve chirurgie

De minor kan opgedeeld worden in 3 delen:
Basis:
• Embryologie, anatomie, pathologie en klinische diagnostiek
o Bezoek Anatomisch museum Leiden
• Praktische vaardigheden: snij en hecht- vaardigheden
o Skillslab
• Voorbereiding scriptie en presentatie

Verdieping
• Aangeboren afwijkingen/schisis/ craniofaciaal
• Oncologie/reconstructieve chirurgie
• Traumatologie/ orbitachirurgie
• Bezoek aan OK’s en poli’s

Toetsing
• Scriptie en mondelinge presentatie
• Digitaal tentamen

Leerdoelen

Na afloop van deze minor kan de student:
• De embryologie, anatomie en functie van het hoofd-hals gebied benoemen waarbij gebruik wordt gemaakt van de correcte medische terminologie
• Bij een patiënt met klachten in het hoofd-hals gebied een anamnese afnemen, lichamelijk onderzoek verrichten, een differentiaaldiagnose opstellen, en een voorstel doen voor verdere diagnostiek en behandeling
• Chirurgische basisvaardigheden verrichten zoals: hechten, toedienen van lokaal anesthesie, correcte peri-operatieve hygiëne, zo mogelijk assisteren tijdens operaties
• Het belang en de organisatie van multidisciplinaire zorg toelichten
• De verschillende meest voorkomende aangeboren en verworven afwijkingen van het hoofd-hals gebied diagnosticeren, de noodzakelijk aanvullende diagnostiek indiceren en de eventuele behandeling benoemen
• Op basis van literatuuronderzoek een casus/ziektebeeld zelfstandig uitwerken en mondeling en schriftelijk presenteren in de Engelse taal

Bijzondere kenmerken

Deze verdiepende minor is toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten Geneeskunde (EUR en LUMC) en geintereseerde KT studenten.
Goede beheersing van Engelse taal in woord en geschrift is een voorwaarde.

Inhoudelijke weekplanning

Week 1-2: Inleiding, chirurgische anatomie en klinische vaardigheden
Week 3-4: Craniofaciale en schisis chirurgie
Week 5-6: Oncologische en reconstructieve chirurgie
Week 7-8: Traumatologie en orbitachirurgie
Week 9-10: Toetsing, scriptie en presentatie

Onderwijswerkvormen en onderwijsmateriaal

  • Colleges en cursussen
  • Anatomiepractica o inclusief bezoek aan het anatomisch museum in Leiden
  • Literatuuronderzoek/ het schrijven van een scriptie
  • Meekijken op operatiekamers, meelopen met spreekuren
  • Zelfstudie: bestuderen reader, literatuur, voorbereiden werkgroepen, tentamenstof leren, schrijven van de scriptie (in totaal ca. 15 uur per week)
  • Snijzaal en werken in het Skillslab.

Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

Tentaminering

Wijze van tentaminering

De toetsing van deze minor bestaat uit vijf onderdelen:
1) Professioneel gedrag
Op tijd aanwezig zijn, volgens afspraak werken, kennis van zaken tonen, aftekenlijst OK/poli-bezoek inleveren
2) Een anatomische toets
3) Een digitaal tentamen Het tentamen bestaat uit open en gesloten vragen en toetst zowel kennis als inzicht
4) Het schrijven van een scriptie op basis van literatuuronderzoek
5) Een mondelinge presentie van de scriptie.

Er wordt per twee studenten gewerkt aan een scriptie over een gerelateerd onderwerp. Deze scriptie vormt de basis voor een wetenschappelijke presentatie in week 9-10.

Samenstelling eindcijfer

• Digitaal tentamen (meerkeuze en open vragen): 50 % van het eindcijfer.
• Scriptie met mondelinge verdediging (presentatie): 25 % van het eindcijfer.
• Anatomietoets: 25 % van het eindcijfer.

Alle afzonderlijke toets onderdelen dienen met een voldoende (5.5 of meer) te worden afgesloten.
Stage dagen op de polikliniek en op OK dienen vervuld te zijn.

Feedback
Tijdens de minor is er ruimschoots de mogelijkheid voortgang te bespreken en vragen te stellen. Na het tentamen wordt er op individuele basis een inzage en nabespreking van het tentamen georganiseerd.

Veelgestelde vragen

Frequently Asked Questions (FAQ)

Veelgestelde vragen

Contactinformatie

M.J. Koudstaal
m.koudstaal@erasmusmc.nl
kamer Ng-313

Facultaire website
 www.eur.nl/erasmusmc/minor

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN04
Tijdsduur
10 weken
Minor hoort bij de opleiding
Toelaatbaar voor studenten van de opleidingen
Organisatie
Erasmus MC
Studiepunten (EC)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Erasmus MC, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.