Minor Verdiepende minor: Inflammunity: from bench to bedside

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN103
Minor hoort bij de opleiding
Deze opleidingen dragen bij

Inhoud

Inflammunity is een samentrekking van de termen inflammation en immunity en betreft auto-immuun en inflammatoire ziektes; te denken valt aan SLE, juveniele idiopathische artritis, ziekte van Crohn en psoriasis. In werkelijkheid hebben inflammatoire ziekte uitingen op bijna alle vakgebieden. De ziektes komen voor op alle leeftijden voor en hebben vaak een gemeenschappelijke onderliggende pathogenese. De laatste decennia is er sprake van een revolutie in de behandeling en in het ontrafelen van de etiologie van inflammatoire- en auto-immuunziektes. Hierbij  spelen veel factoren een belangrijke rol een rol zoals erfelijkheid, weefsel specifieke reacties van het immuunsysteem, maar ook bijvoorbeeld het microbioom. Reken in deze minor op een grondige bespreking van  het immuunsysteem, maar ook op de toepassing van deze kennis in de dagelijkse en state of de art ontwikkeling in deze ziektebeelden. 

Deze verdiepende minor is bedoeld om aankomende artsen verdieping te bieden in de pathofysiologie, kenmerken en behandeling van deze complexe ziektebeelden, en de invloed die deze ziektes hebben op de patiënt zelf.

Het eerste deel van de minor bestaat uit een grondige opfriscursus van de werking van het immuunsysteem. In de daarop volgende weken zal deze kennis praktisch worden toegepast in zowel de klinische als laboratorium praktijk. Wekelijks zal een andere pathologie besproken worden vanuit de pathofysiologie, gevolgd door interactieve praktijk/casus besprekingen en afgesloten met toekomstige ontwikkeling. Er komen tijdens deze weken veel clinici uit zo wel de volwassen als kindergeneeskunde aan het woord en is er ruime mogelijkheid om met deze clinici mee te kijken in de klinische praktijk. Daarnaast zullen er 2 weken ingevuld met een laboratorium stage: Genetica en “Herken de cel” week.

Leerdoelen

Na deze minor

  • Kunt u de fysiologie van het immuunsysteem beschrijven.
  • Heeft u verdiepende kennis van een groot aantal (auto-) immune-gemedieerde - inflammatoire ziektes.
  • Kent u de diagnostiek van een aantal veel voorkomende ziektebeelden.
  • Kunt u de behandelingsstrategieën een aantal inflammatoire ziektes beschrijven.
  • Heeft u inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het basaal, translationeel en klinisch onderzoek.

Bijzondere kenmerken

Deze verdiepende minor is alleen toegankelijk voor derdejaars Bachelor studenten Geneeskunde. Goede beheersing van Engelse taal in woord en geschrift is wenselijk.

Inhoudelijke weekplanning

Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

In de eerste 1e week van de minor krijgt de student een “opfriscursus” over het immuunsysteem. In de overige weken wordt de verdieping gezocht met iedere week een ander aandachts gebied. Elke week begint met een verdieping van basale immunologie, in de rest van de week wordt dit uitgebreid met pathologie en ziektebeelden Er wordt daarbij niet alleen ingegaan op de huidige stand van kennis, maar wordt gediscussieerd over het lopend onderzoek en toekomstige ontwikkelingen.

Tijdens de minor is er ruimte om met een stafarts, spreekuren en grote visites  mee te lopen. Hierdoor krijgt de student de kans om de opgedane kennis aan de dagelijkse praktijk te toetsen.

Het schrijven van een systematic review en onderzoeksvoorstel over translationeel onderzoek binnen één van ziektebeelden is onderdeel van deze minor. In de laatste week wordt een minisymposium gehouden waar de systematic reviews / onderzoeksvoorstellen door de studenten worden gepresenteerd. Dit symposium vindt plaats op een bijzondere locatie buiten het Erasmus MC. Natuurlijk met lunch en een afsluitende borrel. Op de laatste dag van de minor wordt de opgedane kennis schriftelijk getoetst.

Onderwijswerkvormen

  • Plenair onderwijs: colleges over fysiologie en pathofysiologie van het immuunsysteem en de diagnostiek en behandeling van inflammatoire ziektes.
  • Interactief onderwijs: aan de hand van patiënten casussen gaan de studenten met medisch specialisten van gedachten wisselen over de diagnostiek en behandeling.
  • Meekijken in de dagelijkse klinische praktijk: zoals poli, ingrepen, grote visite.
  • Stages op een van de betrokken laboratoria klinisch chemische en immunologische laboratoria.
  • Interactie met junior en senior onderzoekers van de afdelingen over de onderzoekslijnen.
  • Het schrijven van een review en onderzoeksvoorstel onder begeleiding van ervaren clinici en onderzoekers.
  • Het symposium: presenteren van de gemaakte reviews/onderzoeksvoorstellen door studenten over translationeel onderzoek binnen een van de ziektebeelden binnen de ACE inflammunity.

Onderwijsmateriaal

Aan het begin van de minor wordt op Canvas de reader geplaatst met links naar alle relevante artikelen en boeken.

Tentaminering

Wijze van tentaminering 
Door schriftelijk tentamen met meerkeuze vragen en open vragen, het schrijven van een review (in tweetal) en geven van een presentatie.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer van deze minor is gebaseerd op de beoordeling van:
Presentatie (10%), het review / onderzoeksvoorstel (40%) en het schriftelijk tentamen (50%).

Om de minor succesvol af te ronden is een voldoende noodzakelijk (5,5 of meer) voor zowel review als schriftelijk tentamen.

Feedback
Er wordt indien gewenst een tentamen nabespreking georganiseerd. Feedback voor de review wordt gegeven door de begeleider.

Contactinformatie

Dr. Marijn Vis
Marijn.vis@erasmusmc.nl
010-7043452
kamer: N848

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN103
Minor hoort bij de opleiding
Deze opleidingen dragen bij
Organisatie
Erasmus MC
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Erasmus MC, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.