Minor Verdiepende minor: Kinderneurologie

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN37
Tijdsduur
10 weken
Minor hoort bij de opleiding

Inhoud

Deze minor kenmerkt zich door kleinschalig en persoonlijk onderwijs, met hoogwaardige interactieve colleges door experts, maar ook door bijwonen van klinische besprekingen en spreekuren. Omdat de minorstudenten nog beperkte basiskennis hebben over de hersenen en zintuigen zullen de eerste twee weken besteed worden aan basiskennis over neuro-anatomie, normale en abnormale psychomotore ontwikkeling en de verschillende beeldvormende technieken. Hierna zal themagewijs een groot gedeelte van de kinderneurologie worden doorgenomen. Voorbeelden hiervan zijn: epilepsie, neurogenetica, neurocognitieve aandoeningen (oa. Neurofibromatose, TSC en Angelman syndroom), neuromusculaire aandoeningen, Spasticiteit, acute kinderneurologie en neurorevalidatie.

De studenten kijken wekelijks mee met spreekuren, EEG programma’s, consulten in het kinderziekenhuis en de verpleegafdeling van het Kinderhersencentrum. Er zijn practica op de afdeling Neurofysiologie waarbij het EEG en het EMG aan bod komen. Daarnaast is er nog een excursie naar het revalidatie centrum Rijndam.

Vanaf de eerste week zullen de studenten een Critically Appraised Topic (CAT) of review schrijven over een onderwerp met persoonlijke begeleiding van een van de specialisten van het kinderhersencentrum. Aan het einde van de minor worden de rollen omgedraaid: de minor studenten verzorgen dan een minorsymposium waarbij zij hun CAT of review presenteren aan de doctenten van de minor.

Deze minor is de afgelopen jaren constant als erg goed beoordeeld door de minorstudenten.

Leerdoelen

Na afloop van deze minor

 • Kan de student de normale neuro-cognitieve ontwikkeling van een kind beschrijven
 • Kan de student neurologische symptomen bij kinderen herkennen en herleiden.
 • Kan de student de meest voorkomende hersenziekten en de behandeling hiervan benoemen
 • Is de student op de hoogte van de (neuro)psychologische en sociale gevolgen van hersenziekten bij kinderen
 • Heeft de student kennis gemaakt met zowel klinische als poliklinische taken van de specialisten van het kinderhersencentrum

Bijzondere kenmerken

Er kunnen 10 studenten Geneeskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het LUMC zich inschrijven voor deze minor. Daarnaast is er plaats voor maximaal 2 studenten Klinische Technologie.

Er is een minimale aanwezigheid bij 100% van al het onderwijs vereist.

Inhoudelijke weekplanning

 • Week 1 en 2: Introductie:

We beginnen eerst met de organisatie, werking en ontwikkeling van het zenuwstelsel en hoe zich dit vertaalt naar de neurocognitieve ontwikkeling van het kind. Aandacht wordt besteed aan het neurologisch, neuropsychologisch en radiologisch onderzoek bij kinderen van verschillende  leeftijden.

 • Week 3-10: Thematisch onderwijs

Per week wordt thematisch aandacht besteed aan veel voorkomende hersenziekten bij kinderen. Er zullen ook gedeelde colleges zijn met de andere minoren van het Kinderhersencentrum. De week is opgebouwd uit circa 8-10 interactieve colleges. Op dinsdagmorgen is iedereen aanwezig bij de multidisciplinaire patiëntenbespreking. Elke week kijkt de student met minimaal 1 spreekuur mee. Hiernaast zijn er nog specifieke practica (bv. electromyografie). Er is wekelijks contact met de individuele begeleider t.a.v. CAT. In week 9/10 is er het minorsymposium met presentatie van de CAT.

Elke 1-2 weken wordt er een deeltoets gemaakt over de stof van die 1-2 weken, om de leerstof beter te laten bezinken.

Onderwijswerkvormen

 • Interactieve colleges
 • Klinische oriëntatie; bijwonen klinische besprekingen, spreekuren en bedside teaching, rondleiding op een klinisch neurofysiologische afdeling, practicum EMG en EEG.
 • Zelfstudie: Er wordt een onderwerp Geselecteerde teksten en artikelen, aangevuld met door docenten aangeleverd materiaal via Canvas beschikbaar.
 • geanalyseerd en uitgediept door middel van een Critically Appraised Topic (CAT). Voortgang wordt wekelijks besproken met de (toegewezen) begeleider.
 • Excursie revalidatie centrum Rijndam.
 • Minisymposium: presentatie van CAT/review

Onderwijsmateriaal

Geselecteerde teksten en artikelen, aangevuld met door docenten aangeleverd materiaal worden beschikbaar gesteld op Canvas.

Tentaminering

Wijze van tentaminering
Elke 1-2 weken is er op maandagmorgen een deeltoets over de stof die in de voorgaande 1-2 weken is behandeld. Verder werkt iedere student een ziektebeeld uit in de vorm van een CAT of review. De CAT/review wordt in een scriptie beschreven en in week 10 in een middagsymposium gepresenteerd.

Samenstelling eindcijfer
40% deeltoetsen, 45% CAT/review (schriftelijke productie) 15% CAT/review presentatie.
Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten.

Feedback
Er zal wekelijkse feedback plaatsvinden nav deeltoets, participatie in onderwijs en bij contact met de begeleider van de CAT/review.

Contactinformatie

Dr. R.F. Neuteboom
r.neuteboom@erasmusmc.nl 

Margreet van Almenkerk
m.vanalmenkerk@erasmusmc.nl

Dr. EG Medici-Van Den Herik
e.vandenherik@erasmusmc.nl

kamer Sk12.10

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN37
Tijdsduur
10 weken
Minor hoort bij de opleiding
Organisatie
Erasmus MC
Studiepunten (EC)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Erasmus MC, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.