Minor Verdiepende minor: Kinderneurologie: ziekten van het ontwikkelende zenuwstelsel

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN37
Minor hoort bij de opleiding

Inhoud

De minor kinderneurologie kenmerkt zich door kleinschalig en persoonlijk onderwijs, met hoogwaardige interactieve colleges  door experts, maar ook door bijwonen van klinische besprekingen en spreekuren. Omdat de minors nog geen neurologie colleges  hebben gehad zullen de eerste twee weken besteed worden aan basiskennis over neuro-anatomie, normale en abnormale pscyhomotore ontwikkeling en de verschillende beeldvormende technieken. Hierna zal themagewijs een groot gedeelte van de kinderneurologie worden doorgenomen: Epilepsie, neuro-oncologie, neurogenetica, erfelijke en aangeboren afwijkingen (EAA), neurocognitieve aandoeningen (oa. Neurofibromatose, TSC en Angelman syndroom), Neuromusculaire aandoeningen, acute kinderneurologie, neuro-immunologische en infectiologische aandoeningen en neurorevalidatie

De studenten kijken wekelijks mee met spreekuren, EEG programma’s, consulten in het kinderziekenhuis  en de verpleegafdeling kinderneurologie. Er zijn practica op de afdeling neurofysiologie waarbij het EEG en het EMG aan bod komen. Daarnast is er nog een excursie naar het revalidatie centrum Rijndam en het epilepsiecentrum Kempenhaeghe.

Vanaf de eerste week zullen de studenten een Critically apraised topic (CAT) of review schrijven over een kinderneurologisch onderwerp met persoonlijke begeleiding van een van de kinderneurologen of kinderneurochirurgen. Aan het einde van de minor worden de rollen omgedraaid: de minor studenten verzorgen dan een minorsymposium waarbij zij hun CAT of review presenteren aan de doctenten van de minor.

Deze minor is de afgelopen jaren constant als erg goed beoordeeld door de minor studenten.

Leerdoelen

Na afloop van deze minor

 • Kan de student de normale neuro-cognitieve ontwikkeling van een kind beschrijven.
 • Kan de student neurologische symptomen bij kinderen herkennen en herleiden.
 • Kan de student de meest voorkomende kinderneurologische ziekten en de behandeling hiervan benoemen.
 • Is de student op de hoogte van de (neuro) psychologische en sociale gevolgen van kinderneurologische ziekten.
 • Heeft de student kennis gemaakt met zowel klinische als poliklinische taken van de kinderneuroloog.

Bijzondere kenmerken

Alleen Geneeskunde studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam kunnen zich inschrijven voor deze minor.
Er kunnen niet meer dan 12 studenten de minor volgen. Bij minder dan 6-8 studenten zal de minor geen doorgang vinden.
Er is een minimale aanwezigheid bij 80% van al het onderwijs vereist.

Inhoudelijke weekplanning

 • Week 1 en 2: Introductie:
  We beginnen eerst met de organisatie, werking  en ontwikkeling van het Centraal Zenuwstelsel en hoe zich dit vertaalt naar de neuro-cognitieve ontwikkeling van het kind. Aandacht wordt besteed aan het neurologisch, neuropsychologisch en radiologisch onderzoek bij kinderen van verschillende  leeftijden.
 • Week 3-9: Thematisch onderwijs
  Per week wordt thematisch aandacht besteed aan veel voorkomende kinderneurologische aandoeningen. Er zullen gedeelde colleges zijn met de minor klinische genetica en kinderoncologie (hersentumoren). De week is opgebouwd uit 10 interactieve colleges . Op dinsdagmorgen is iedereen aanwezig bij de multidisciplinaire patiëntenbespreking. Elke week kijkt de student met minimaal 1 spreekuur mee. Hiernaast zijn er nog specifieke practica (bv Electromyografie). Er is wekelijks contact met individuele begeleider t.a.v. CAT.
 • Week 10: Eindtoets.  

Onderwijswerkvormen

 • Interactieve colleges
 • Klinische oriëntatie; bijwonen klinische besprekingen, spreekuren en bedside teaching , rondleiding op een klinisch neurofysiologische afdeling, practicum EMG en EEG.
 • Zelfstudie: Er wordt een onderwerp uit de kinderneurologie geanalyseerd en uitgediept door middel van een Critically Appraised Topic (CAT). Voortgang wordt wekelijks besproken met de (toegewezen) begeleider.
 • Excursie Revalidatie centrum (Rijndam) en epilepsiecentrum (Kempenhaeghe)
 • Minisymposium: presentatie van CAT/review

Onderwijsmateriaal

Geselecteerde teksten en artikelen , aangevuld met door docenten aangeleverd materiaal via Canvas beschikbaar.

Tentaminering

Wijze van tentaminering
Ieder maandagmorgen deeltoets over de stof die in de voorgaande week is behandeld en aan het eind van week 10 een eindtoets over alle stof. Verder werkt iedere student een ziektebeeld uit in de vorm van een CAT of review.
De CAT/review wordt in een scriptie beschreven en in week 10 in een  middagsymposium gepresenteerd. De scriptie moet met een voldoende worden gewaardeerd.

Samenstelling eindcijfer
18% deeltoetsen, 32% CAT/review (schriftelijke productie en voordracht) , 50% eindtoets

Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten.

Feedback
Er zal wekelijkse feedback plaatsvinden nav deeltoets, participatie in onderwijs en bij contact met de begeleider van de CAT/review.

Contactinformatie

Dr. R.F. Neuteboom
r.neuteboom@erasmusmc.nl 

Dr. C.E.Catsman-Berrevoets
c.catsman@erasmusmc.nl

Dr. EG Medici-Van Den Herik
e.vandenherik@erasmusmc.nl

kamer Sk1210

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN37
Minor hoort bij de opleiding
Organisatie
Erasmus MC
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Erasmus MC, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.