Verdiepende Minor: Medische Psychologie

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN09
Tijdsduur
10 weken
Minor hoort bij de opleiding
Geneeskunde

Inhoud

Hoe komt het dat sommige patiënten in het ziekenhuis somber of angstig worden, terwijl de meesten het prima lijken te doen? Waarom gebruiken sommige patiënten hun medicijnen niet zoals ze zijn voorgeschreven? Waarom worden mensen ziek wanneer ze langdurig onder stress moeten functioneren?
Dit is een aantal van de vragen waar je in deze minor antwoorden op zoekt. In de medische psychologie gaat het om de interactie tussen lichaam en geest: welk effect hebben lichamelijke klachten op het psychisch functioneren van mensen en andersom: welke effecten hebben psychische problemen op lichamelijk functioneren. Om deze interactie te begrijpen, leer je een aantal medisch-psychologische modellen te gebruiken en te integreren met somatische modellen over ziekte en gezondheid.

Daarnaast krijg je een beeld van het klinisch werken van een medisch psycholoog. Wat gebeurt er in de spreekkamer van een psycholoog, wanneer die een patiënt met een lichamelijke klacht ziet? Welke technieken kan de psycholoog gebruiken om zicht te krijgen op de problematiek en de patiënt daarbij te helpen?

Deze minor staat open voor studenten Geneeskunde, studenten Psychologie en studenten Klinische Technologie. Onze ervaring is dat de samenwerking tussen deze disciplines waardevol is. In de zorg wordt steeds meer gewerkt vanuit een biopsychosociaal model. Dat model veronderstelt een interdisciplinaire samenwerking in de zorg. Met deze minor maak je kennis met de kansen die deze samenwerking biedt.

Leerdoelen

Aan het einde van deze minor kan je:

 • medisch-psychologische modellen gebruiken om de invloed van somatische klachten op psychisch functioneren te verklaren;
 • somatische modellen gebruiken om de invloed van psychische problemen op somatisch functioneren te verklaren;
 • de wetenschappelijke onderbouwing voor deze modellen geven en er kritische kanttekeningen bij plaatsen;
 • een inschatting maken van het psychisch functioneren van een somatisch zieke patiënt;
 • diagnostische overwegingen geven voor het al dan niet inzetten van psychologische begeleiding van een somatisch zieke patiënt;
 • een somatisch zieke patiënt informeren over nut en noodzaak van een psychologische behandeling;
 • een behandelplan opstellen voor de psychologische begeleiding van een somatisch zieke patiënt;
 • gerichte psychologische interventies uitvoeren bij een somatisch zieke patiënt.

Bijzondere kenmerken

De minor staat open voor studenten Geneeskunde van het Erasmus MC, studenten Psychologie van de EUR en voor (maximaal 4) studenten Klinische Technologie.
Voor al het onderwijs geldt een aanwezigheidsverplichting.

Inhoudelijke weekplanning

Onderwerpen:
Week 1: reuma en therapietrouw. Hoe komt het dat niet elke patiënt de medicijnen slikt die de arts voorschrijft. Welke factoren zijn daarbij van invloed?
Week 2: functionele klachten. Niet voor alle klachten kan de arts een verklaring vinden. Hoe komt dat?
Week 3: problemen bij de voortplanting. Wat betekenen vruchtbaarheidsproblemen voor mensen, welke invloed hebben ze op de relatie en hoe gaan ze daarmee om?
Week 4: advance care planning en kwaliteit van leven. Hoe moeten we in de gezondheidszorg omgaan met de grens van het leven en hoe leveren we aan het einde van het leven goede zorg?
Week 5: transplantatiegeneeskunde. Hoe moeten we omgaan met schaarste in de zorg? Wat zijn verschillende opties bij nierfalen?
Week 6: empathie in de arts-patiënt relatie. Hoe beïnvloedt het contact met de dokter iemands ziekte en ziektebeleving?
Week 7: pijn. Pijn heeft invloed op het psychisch functioneren, maar psychisch functioneren heeft zeker ook invloed op de beleving van pijn.
Week 8: placebo. Ook neppillen werken. Hoe komt dat?

Er is een meeloopdagdeel en een moment van ervaringsleren. Daarnaast behandel je met je medestudenten gedurende acht weken een patiënt die bij een psycholoog komt in verband met problemen met haar ziekte (practicum).

Onderwijswerkvormen

De minor is ingericht volgens het concept van probleemgestuurd onderwijs (PGO). Voor studenten Geneeskunde
is er in de eerste week een korte introductie op dit type onderwijs. Werkvormen zijn: hoorcollege, werkgroepen, practica, workshops, zelfstudie, een meeloopdagdeel en een onderdeel ervaringsleren.

Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen.

Daarnaast werk je tijdens de minor in een kleine groep aan een eindopdracht. Voor deze eindopdracht schrijf je een systematic review over een van de onderwerpen, die in de minor aan bod komen.

Onderwijsmateriaal

Het onderwijsmateriaal staat per onderdeel in de syllabus beschreven en wordt ook op Canvas gepubliceerd. Daarnaast zijn de artikelen te raadplegen via de online bibliotheek van het Erasmus MC.

Tentaminering

Wijze van tentaminering
Digitaal tentamen met open en meerkeuzevragen.
Presentatie naar aanleiding van een meeloopdag in de kliniek.
Eindopdracht in de vorm van een systematic review en een groepspresentatie over de eindopdracht.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer van de minor wordt bepaald door de cijfers voor het digitale tentamen (75%) en de (schriftelijke) eindopdracht (25%). Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen (presentaties, eindopdracht en tentamen) dienen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten.

Feedback
Studenten kunnen het tentamen op afspraak inzien. Bij verschil van mening over de beoordeling van een open vraag, wordt een onafhankelijke collega-deskundige gevraagd om advies. Dat advies is bindend. Studenten krijgen schriftelijke feedback op hun eindopdracht.

Contact

Contactinformatie

Adriaan van 't Spijker
a.vantspijker@erasmusmc.nl

Jolanda Gerard-Schade
j.gerard@erasmusmc.nl
 

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN09
Tijdsduur
10 weken
Minor hoort bij de opleiding
Geneeskunde
Organisatie
Erasmus MC
Studiepunten (EC)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Erasmus MC

Inschrijving

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen