Minor Verdiepende Minor: Medische Psychologie

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN09
Minor hoort bij de opleiding

Inhoud

Hoe komt het dat sommige patiënten in het ziekenhuis somber of angstig worden, terwijl heel veel andere het prima lijken te doen? Waarom gebruiken sommige patiënten hun medicijnen niet zoals de dokter ze heeft voorgeschreven? Waarom worden mensen eerder ziek wanneer ze langdurig onder stress moeten functioneren?

Dit is een aantal van de vragen waar je in deze minor antwoord op zoekt. In de medische psychologie gaat het om de interactie tussen lichaam en geest: welk effect hebben lichamelijke klachten op het psychisch functioneren van mensen en andersom: welke effecten hebben psychische problemen op lichamelijk functioneren. Om deze interactie te begrijpen, leer je een aantal medisch-psychologische modellen te gebruiken en te integreren met somatische modellen over ziekte en gezondheid.

Daarnaast krijg je een beeld van het klinisch werken van een medisch psycholoog. Wat gebeurt er in de spreekkamer van een psycholoog, wanneer die een patiënt met een lichamelijke klacht ziet? Welke technieken kan de psycholoog gebruiken om zicht te krijgen op de problematiek en de patiënt daarbij te helpen?

Deze minor staat open voor studenten geneeskunde en studenten psychologie. Onze ervaring is dat de samenwerking tussen deze twee disciplines waardevol is. In de zorg wordt steeds meer gewerkt vanuit een biopsychosociaal model. Dat model veronderstelt een interdisciplinaire samenwerking in de zorg. Met deze minor maak je kennis met de kansen die deze samenwerking biedt.

Leerdoelen

Aan het einde van deze minor kan je:

 • medisch-psychologische modellen gebruiken om de invloed van somatische klachten op psychisch functioneren te verklaren;
 • somatische modellen gebruiken om de invloed van psychische problemen op somatisch functioneren te verklaren;
 • de wetenschappelijke onderbouwing voor deze modellen geven en er kritische kanttekeningen bij plaatsen;
 • een inschatting maken van het psychisch functioneren van een somatisch zieke patiënt;
 • diagnostische overwegingen geven voor het al dan niet inzetten van psychologische begeleiding van een somatisch zieke patiënt;
 • een somatisch zieke patiënt informeren over nut en noodzaak van een psychologische behandeling;
 • een behandelplan opstellen voor de psychologische begeleiding van een somatisch zieke patiënt;
 • gerichte psychologische interventies uitvoeren bij een somatisch zieke patiënt.

Bijzondere kenmerken

De minor staat open voor studenten Geneeskunde van het Erasmus MC (en het LUMC) en studenten Psychologie van de EUR.

Inhoudelijke weekplanning

 • In week 1 gaat over reuma. Waarom slikt niet elke patiënt de medicijnen die de reumatoloog voorschrijft?
 • Week 2 gaat over functionele klachten. Veel patiënten komen met klachten waarvoor de arts geen verklaring kan vinden. Hoe komt dat?
 • In week 3 gaat het over de psychologische gevolgen van geassisteerde voortplanting voor ouder en kind.
 • In week 4 gaat het over kwaliteit van leven. Hoe meet je dat en welke invloed heeft het begrip kwaliteit van leven op de keuzes die in de zorg worden gemaakt?
 • Week 5 gaat over transplantatiegeneeskunde. Hoe moeten we omgaan met schaarste in de zorg?
 • Week 6 gaat over empathie in de arts-patiënt relatie. Het contact met de dokter beïnvloedt iemands ziekte en ziektebeleving, maar hoe dan?
 • In week 7 komt pijn aan de orde. Pijn heeft invloed op het psychisch functioneren, maar psychisch functioneren heeft zeker ook invloed op de beleving van pijn.
 • Week 8 gaat over placebo. Ook neppillen werken. Hoe kan dat?

Daarnaast behandel je met je medestudenten gedurende acht weken een patiënt die bij een psycholoog komt in verband met problemen met haar ziekte. In week 9 en 10 sluit je de minor af met presentaties over de meeloopdag en de eindopdracht, en een schriftelijk tentamen.

Onderwijswerkvormen

De minor is gebaseerd op probleemgestuurd onderwijs (PGO). Voor geneeskundestudenten is er in de eerste week een korte introductie op dit type onderwijs. Werkvormen zijn: hoorcollege, researchbesprekingen, werkgroepen, practica, workshops, zelfstudie en een meeloopdag in de kliniek. Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

Daarnaast werk je tijdens de minor in een kleine groep aan een eindopdracht. Voor deze eindopdracht bedenk je eerst een innovatieve interventie waarmee je het gedrag van patiënten met een medisch-psychologisch probleem wilt veranderen, zodat deze patiënten zich beter gaan voelen.

Onderwijsmateriaal

Onderwijsmateriaal wordt aangeboden in een reader en op Canvas. Basisboeken zijn aanwezig in de bibliotheek van het Erasmus MC. Wetenschappelijke  artikelen kunnen zelf worden opgezocht middels PubMed, MEDLINE of PsycINFO.

Tentaminering

Wijze van tentaminering
De minor wordt aan het einde getentamineerd door middel van een schriftelijk tentamen met open en meerkeuzevragen. Daarnaast geef je twee presentaties: een individuele presentatie over de meeloopdag in de kliniek en een groepspresentatie over een eindopdracht.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer van de minor wordt bepaald door de cijfers voor het schriftelijk tentamen (75%) en de (schriftelijke) eindopdracht (25%). Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen (presentaties, eindopdracht en tentamen) dienen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten.

Feedback
Studenten kunnen het tentamen op afspraak inzien. Bij verschil van mening over de beoordeling van een open vraag, wordt een onafhankelijke collega-deskundige gevraagd om advies. Dat advies is bindend. Studenten krijgen schriftelijke feedback op hun eindopdracht.

Contactinformatie

Adriaan van 't Spijker
a.vantspijker@erasmusmc.nl
 

Jolanda Gerard-Schade
j.gerard@erasmusmc.nl
 

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN09
Minor hoort bij de opleiding
Organisatie
Erasmus MC
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Erasmus MC, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.