Minor Verdiepende Minor: Orgaantransplantatie. Pushing the limits

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN17
Minor hoort bij de opleiding

Inhoud

BEN JE GEÏNTERESSEERD IN INNOVATIEVE ZORG EN TECHNIEKEN, DIE BUITEN DE GEBAANDE PADEN GAAN? DEZE MINOR BRENGT ALLE DISCIPLINES SAMEN IN DE WERELDWIJDE ONTWIKKELINGEN EN UITDAGINGEN VAN ORGAANTRANSPLANTATIE.

Orgaantransplantatie is een jong en innovatief vakgebied. Vanuit verschillende disciplines wordt er nauw samen gewerkt om orgaantransplantaties tot een succes te maken. Immunologische uitdagingen, vernieuwingen op het gebied van regeneratie en tissue engineering, orgaantekorten, levende donatie en orgaanhandel vragen een eigen invalshoek en expertise. Dit maakt de transplantatie geneeskunde tot een dynamisch, uitdagend en multidisciplinair vakgebied.

In deze verdiepende minor worden verschillende aspecten van transplantaties belicht vanuit de interne geneeskunde, chirurgie, het experimentele laboratorium, de immunologie, medische ethiek en medische psychologie. Je leert de basis rondom het zorgpad voor transplantaties van hart-, long-, nier-, lever-, en pancreastransplantaties. Ook innovaties op het gebied van chirurgische technieken, anonieme donatie, transplantatie door de bloedgroep heen, verbeterde medicatie en bevordering van therapietrouw komen aan bod. Je komt in aanraking met nieuwe technieken die de grenzen van orgaantransplantaties verleggen, zoals orgaanpreservatie met machine perfusie en het kweken van nieuwe organen uit stamcellen. De allocatie van organen, criteria voor levende donatie, betaalde donatie, orgaanhandel, en het gebruik van sociaal media werpen ethische dilemma’s op welke interactief zullen worden behandeld. In deze minor is een stage van 1 tot 2 weken in een transplantatiecentrum in het buitenland of het Erasmus MC opgenomen waarbij je kunt meekijken in de kliniek en/of laboratorium.

Leerdoelen

Na afloop van de minor kan de student:

  • De meest voorkomende indicaties en chirurgische principes van orgaantransplantaties benoemen.
  • De meest voorkomende medicamenteuze anti-afstotingsbehandelingen beschrijven.
  • ​​​​​​​De immunologische mechanismen die van belang zijn bij orgaantransplantaties begrijpen en deze plaatsen in het kader van verschillende allocatie- en donatie programma’s.
  • ​​​​​​​Uitleggen wat de medische en psychologische aspecten van transplantatie en levende donatie zijn en manieren beschrijven om deze in kaart te brengen (big data) en te verbeteren. 
  • De prevalentie, voorspellers en consequenties van therapietrouw beschrijven. 
  • Een overzicht geven van nieuwe technieken van orgaanpreservatie en –regeneratie.
  • ​​​​​​​Ethische afwegingen maken bij verschillen vormen van donatie (donatie bij leven, altruïstische donatie, orgaanhandel, donor match via sociale media, etc.).

Bijzondere kenmerken

Omdat er in het kader van de minor een buitenlandstage aangeboden wordt, is de selectie voor deze minor decentraal en vindt deze plaats voorafgaand aan de loting. We zullen gebruik maken van deze decentrale selectie indien het aantal aanmeldingen het maximum overschrijdt.

Gewijzigde aanmeldprocedure:

1. Schrijf je in via de Aanmeldpagina. Wij accepteren alleen studenten die deze Minor hebben opgegeven als 1e keus. Geef óók minimaal een 2e en 3e keus op voor het geval dat je niet voor deze minor geselecteerd wordt.

2. Stuur je Engelstalige CV en cijferlijst van het afgelopen jaar (2e jaar) naar minor.orgaantransplantatie@erasmusmc.nl.

Voor deze minor geldt dat je je uiterlijk woensdag 21 mei 2018 op beide manieren moet aanmelden.

Deze verdiepende minor is toegankelijk voor derdejaars studenten Geneeskunde, Klinische Technologie en Biomedische Wetenschappen.

Inhoudelijke planning

In deze minor heeft elke week een eigen thema. Hieronder volgt een weekindeling met een bepaald onderwerp als thema:

Week 1: Orgaanfalen.
Week 2: Immunologie.
Week 3: Chirurgische technieken.
Week 4: Niertransplantatie.
Week 5: Hart,-en longtransplantatie.
Week 6: Levertransplantatie.
Week 7: Buitenlandstage.
Week 8: Buitenlandstage.
Week 9: Psychologie en Ethiek rondom donatie en transplantatie.

In week 1 zal er ook uitleg gegeven worden over het verrichten en schrijven van het review.

Onderwijswerkvormen

- Hoorcolleges, werkcolleges en patiënten demonstraties (ong. 15 uur per week).
- Stage van 1 tot 2 weken in een transplantatiecentrum in het buitenland of in het EMC.
- Schrijven van een systematisch review over een transplantatie gerelateerd onderwerp, met een presentatie van de resultaten.
- Bijwonen van donaties en transplantaties op de OK en meelopen met spreekuren.
- Zelfstudie: bestuderen literatuur, voorbereidingen van het review en de presentatie.

Onderwijsmateriaal

Voor een aantal colleges worden artikelen ter voorbereiding op Canvas gezet. De presentaties die tijdens de colleges worden gegeven, worden op Canvas geplaatst. Een oefententamen wordt eveneens op Blackboard gezet.

Tentaminering

Wijze van tentaminering
De minor heeft een afsluitend schriftelijk tentamen welke bestaat uit een combinatie van open- en meerkeuze vragen.

Samenstelling eindcijfer
Er wordt een gewogen gemiddelde bepaald aan de hand van de volgende onderdelen.

  • Schriftelijk tentamen (50%)
  • Review (25%)
  • Presentatie van het review (25%)

Alle afzonderlijke onderdelen dienen met minimaal een 5,5 te worden afgesloten.

Feedback
Op verzoek kan inzage in het tentamen gegeven worden. De student ontvangt feedback over de kwaliteit van zijn review en de presentatie.

Contactinformatie

Dr. Türkan Terkivatan, transplantatiechirurg
minor.orgaantransplantatie@erasmusmc.nl
06 - 2246 3611 
kamer H-903

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN17
Minor hoort bij de opleiding
Organisatie
Erasmus MC
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Erasmus MC, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.