Minor Verdiepende Minor: Orgaantransplantatie: Pushing the Limits

Categorie
Verbredende minor
Code
GENMIN17
Tijdsduur
10 weken
Minor hoort bij de opleiding

Inhoud

In deze verdiepende minor worden verschillende aspecten van transplantatie belicht vanuit de interne geneeskunde, chirurgie, het experimentele laboratorium, de immunologie, medische ethiek en medische psychologie. Je leert de basis rondom het zorgpad voor transplantaties van hart-, long-, nier-, lever-, en pancreas. Ook innovaties op het gebied van chirurgische technieken, anonieme donatie, transplantatie door de bloedgroep heen, verbeterde medicatie en bevordering van therapietrouw komen aan bod. Je komt in aanraking met nieuwe technieken die de grenzen van orgaantransplantaties verleggen, zoals orgaanpreservatie met machine perfusie en het kweken van nieuwe organen uit stamcellen. De allocatie van organen, criteria voor levende donatie, betaalde donatie, orgaanhandel, en het gebruik van sociale media werpen ethische dilemma’s op welke interactief zullen worden behandeld. In deze minor is een buitenlandstage van 2 weken opgenomen waarbij je kunt meekijken in de kliniek, polikliniek, OK en evt. het laboratorium van een internationaal gerenommeerd transplantatiecentrum in Europa. Deze stage kan ook in het Erasmus MC gelopen worden.

Onderwijsinnovatie krijgt een speciaal accent m.b.v. interactieve werkvormen, voorbereidingen via e-learnings en verdiepend contactonderwijs.

Leerdoelen

Na afloop van de minor kan de student:

 • De meest voorkomende indicaties en chirurgische principes van orgaantransplantaties benoemen
 • De meest voorkomende medicamenteuze anti-afstotingsbehandelingen beschrijven
 • De immunologische mechanismen die van belang zijn bij orgaantransplantaties begrijpen en deze plaatsen in het kader van verschillende allocatie- en donatie programma’s 
 • Uitleggen wat de medische en psychologische aspecten van transplantatie en levende donatie zijn en manieren beschrijven om deze in kaart te brengen (big data) en te verbeteren
 • De prevalentie, voorspellers en consequenties van therapietrouw beschrijven
 • Een overzicht geven van nieuwe technieken van orgaanpreservatie en –regeneratie
 • Ethische afwegingen maken bij verschillen vormen van donatie (donatie bij leven, altruïstische donatie, orgaanhandel, donor match via sociale media, etc.)

Bijzondere kenmerken

Deze verdiepende minor is toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten Geneeskunde (EUR en LUMC) en geintereseerde studenten Klinische Technologie en Biomedische Wetenschappen.

Opgelet!
• Dit is een minor met een buitenlandstage. De deadline voor inschrijving van de minor Orgaantransplantatie is daarom vroeg, van 1-15 april 2020! Meld je dus voor 15 april 2020 aan!
• Rond 24 april 2020 wordt je geïnformeerd over je plaatsing.
• De verplichte kick-off meeting voor de buitenlandstage wordt in de tweede helft van juni 2019 gehouden; eind mei wordt je hierover bericht.
• Tijdens de periode van de buitenlandstage (week 7 en week 8) kunnen er geen hertentamens gemaakt worden.

Inhoudelijke planning

In deze minor heeft elke week een eigen thema.

Week 1: Orgaanfalen
Week 2: Immunologie
Week 3: Donorweek
Week 4: Niertransplantatie
Week 5: Hart- en longtransplantatie
Week 6: Levertransplantatie
Week 7: Buitenlandstage
Week 8: Buitenlandstage
Week 9: Psychologie en ethiek rondom donatie en transplantatie
Week 10: Presentatie Systematic Review, case report/topic (buitenland)stage en tentamen.

In week 1 zal er ook uitleg gegeven worden over het lezen en schrijven van het review.

Onderwijswerkvormen

 • Interactieve werkcolleges en patiënten demonstraties (ong. 15 uur per week)
 • Stage van 2 weken in een transplantatiecentrum in het buitenland of in het Erasmus MC 
 • Schrijven van een systematische review over een transplantatie gerelateerd onderwerp, met een presentatie van de resultaten 
 • Schrijven van een klinische casus of bespreken van een topic aan de hand van de ervaringen tijdens de (buitenland)stage
 • Bijwonen van donaties en transplantaties op de OK en meelopen met spreekuren
 • Zelfstudie: bestuderen literatuur, voorbereidingen van het review en de presentatie

Onderwijsmateriaal

Voor een aantal colleges worden artikelen ter voorbereiding op Canvas gezet. De presentaties die tijdens de colleges worden gebruikt, worden nadien op Canvas geplaatst. Er staat tevens een oefententamen op Canvas.

Tentaminering

Wijze van tentaminering
De minor heeft een afsluitend digitaal tentamen welke bestaat uit een combinatie van open en meerkeuze vragen. Daarnaast tellen het review en de presentatie hierover mee in de beoordeling van het eindcijfer.

Samenstelling eindcijfer
Er wordt een gewogen gemiddelde bepaald aan de hand van de volgende onderdelen:
Tentamen: 50%
Schriftelijk product: Systematic Review: 25%
Presentatie Systematic Review: 25%

Alle afzonderlijke onderdelen dienen met minimaal een 5,5 te worden afgesloten.

Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.

Feedback
Op verzoek kan inzage in het tentamen gegeven worden.
De student ontvangt feedback over de kwaliteit van zijn review en de presentatie die over de review gegeven is.

Contactinformatie

Dr. Türkan Terkivatan, transplantatiechirurg
t.terkivatan@erasmusmc.nl
minor.orgaantransplantatie@erasmusmc.nl
kamer Ng-1121

Categorie
Verbredende minor
Code
GENMIN17
Tijdsduur
10 weken
Minor hoort bij de opleiding
Organisatie
Erasmus MC
Studiepunten (EC)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Erasmus MC, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.