Minor Verdiepende Minor: Orthopaedische Sporttraumatologie

Current facets (Pre-Master)

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN18
Minor hoort bij de opleiding

Inhoud

De student zal steeds moeten schakelen van klinische waarneming naar basale kennis van de (patho)fysiologie van sportblessures. Daartoe moet verdieping plaatsvinden in de letsels van het bewegingsapparaat die frequent bij sportbeoefening ontstaan. Het begrijpen en adequaat kunnen behandelen van sportblessures vereist kennis van de anatomie, de mechanobiologie en (patho)fysiologie van bot, kraakbeen en peesweefsel.

Er zal gestreefd worden naar verdieping in de pathologie op basis van ‘real-life’ sportmedische casuïstiek. Diagnostische en therapeutische mogelijkheden bij veelvoorkomende sportblessures worden besproken en in het kader van de wetenschappelijke achtergrond geplaatst. De rol van primaire en secundaire blessurepreventie wordt daarbij niet overgeslagen.

Tijdens deze minor is het ook mogelijk om praktijkervaring op te doen bij verschillende sportzorg professionals. Zo is er mogelijkheid om mee te kijken in de praktijk bij een sportfysiotherapeut, het sportblessurespreekuur van de sportarts en de orthopaedisch chirurg. Vaardigheden voor het uitvoeren van lichamelijk onderzoek bij de sporter worden geoefend en een andere praktische activiteit is de demonstratie van echografie bij peesblessures. Op de snijzaal worden de eerste stappen van chirurgische technieken in de orthopaedie weergegeven.

Tijdens bovenstaand gevarieerd aanbod is het mogelijk om op een interactieve manier te leren van sportzorgprofessionals met ervaring in de begeleiding en behandeling van topsporters.

Leerdoelen

Na afloop van deze minor kan de student:

 • Relevante afwijkingen van de anatomie, histologie en mechanobiologie bij frequent voorkomende sportletsels benoemen.
 • Epidemiologie van de meest voorkomende sportblessures aangeven.
 • De ontstaanswijze van specifieke blessures in verschillende sporttakken begrijpen.
 • Klachten en manifestaties van veel voorkomende sportblessures benoemen.
 • De belangrijkste beeldvormende techniek aanvragen en de waarde daarvan inschatten.
 • De effecten van conservatieve en chirurgische behandeling inschatten op basis van de wetenschappelijke literatuur.
 • De snelheid van een normaal revalidatieproces inschatten.
 • Preventieve interventies beschrijven voor de meest voorkomende sportblessures.

Bijzondere kenmerken

Deze verdiepende minor is toegankelijk voor derdejaars Bachelor studenten Geneeskunde en studenten Klinische Technologie.
De minor wordt in het Nederlands aangeboden, maar een deel van de onderwijsteksten zal in het Engels zijn. Kennis van de gezondheidszorg is een vereiste.
Doordat er praktijklocaties extern worden aangeboden, zal de student op sommige momenten moeten reizen binnen de regio Rotterdam.

Inhoudelijke weekplanning

De weken zullen onderverdeeld worden in thema’s op basis van sport en de voornaamste betrokken lichaamsdelen. De anatomie, lichamelijk onderzoek, en veel voorkomende pathologieën van deze lichaamsdelen worden binnen deze thema’s besproken.

Globaal ziet een week er als volgt uit:

 • een aantal hoorcolleges (+/ 3-5 uur)
 • minstens 1 casusbespreking
 • een meeloopmoment van een halve dag op OK, de polikliniek of een externe fysiotherapiepraktijk
 • bespreking van praktijkvoorbeelden zoals een patiëntendemonstratie of bespreking van een recente patiënt aan de hand van beeldvorming
 • lichamelijk onderzoek onderwijs
 • snijzaalpracticum of andere practica.

Onderwijswerkvormen

In de minor worden de volgende onderwijsvormen ingezet: Inleidende hoorcolleges, werkgroepen, patiëntdemonstraties, korte werkbezoeken, zelfstudieopdrachten, anatomie onderwijs, journal club, en responsiecollege. De nadruk zal liggen op zelfwerkzaamheid in groepsverband en individueel, en kleinschalig interactief onderwijs.

Onderwijsmateriaal

Leerboek Orthopaedie, prof.dr.J.A.N.Verhaar en dr. J.B. van Mourik, 2013 (verplicht!).
Clinical Sports Medicine, dr. J.L. Tol en dr. R.J. de Vos, 2016 (facultatief).
Syllabus met geselecteerde artikelen (komt op Canvas). 

Tentaminering

Wijze van tentaminering
Het tentamen wordt schriftelijk afgenomen met de computer. Het tentamen zal bestaan uit meerkeuzevragen en open vragen, waarbij de focus vooral op de open vragen ligt.
Daarnaast zal er gedurende de hele minor een opdracht uitgewerkt worden met als eindresultaat een presentatie welke meegenomen worden in de beoordeling.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer bestaat uit drie delen:

1. Afsluitend schriftelijk tentamen van de minor.
Het schriftelijk tentamen bestaat uit meerkeuze en open vragen (bijdrage eindcijfer: 50%)
2. Presentatie literatuurstudie (bijdrage eindcijfer: 25%)
3. Verslag in de vorm van een artikel van een literatuurstudie (bijdrage eindcijfer: 25%).

Daarnaast zal de professionaliteit beoordeeld worden met ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ op basis van aanwezigheid en actieve deelname. De minimum beoordeling per onderdeel is een 5.5 of ‘voldoende’. Al het onderwijs is verplicht. Bij missen van onderdelen zal de student extra opdracht(en) krijgen ter compensatie.

Feedback
De cijfers zullen via email en blackboard worden gecommuniceerd aan de studenten.
De mogelijkheid wordt aangeboden om het tentamen, de review en de presentatie individueel na te bespreken.

Contactinformatie

Dr. Yvonne Bastiaansen-Jenniskens
y.bastiaansen@erasmusmc.nl
010 - 704 4626
kamer Ee1651b

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN18
Minor hoort bij de opleiding
Organisatie
Erasmus MC
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Erasmus MC, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.