Verdiepende Minor: Orthopedische Sporttraumatologie

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN18
Tijdsduur
10 weken
Minor hoort bij de opleiding
Geneeskunde

Inhoud

De student zal steeds moeten schakelen van klinische waarneming naar basale kennis van de (patho)fysiologie van sportblessures. Daartoe moet verdieping plaatsvinden in de letsels van het bewegingsapparaat die frequent bij sportbeoefening ontstaan. Letsels van bot-, kraakbeen-, spier- en peesweefsel komen aan bod. Het begrijpen en adequaat kunnen behandelen van sportblessures vereist kennis van de anatomie, (patho)fysiologie en biomechanische aspecten.

 De minor bevat onder andere:

 • ‘real-life’ sportmedische casuïstiek
 • live surgery’: een interactieve onderwijsvorm waarbij middels een videoverbinding een operatie van dichtbij kan worden meegemaakt
 • praktijkervaring bij verschillende sportzorg professionals: sportfysiotherapeuten, het sportblessurespreekuur van de sportartsen en de orthopedisch chirurgen en bijwonen van operaties van orthopedisch chirurgen
 • oefenen van practische activiteiten: zoals het uitvoeren van lichamelijk onderzoek, oefenen van echografie bij peesblessures, tapen van de enkel, een voorste kruisband reconstructie oefenen op op saw bones, het reponeren van een geluxeerd gewricht op een oefenmodel, een wervelkolom stabiliseren en het voordoen en instrueren van oefeningen voor sportblessures.
 • een schrijfopdracht: bij deze opdracht wordt een expert op een sportmedisch gebied geinterviewd en zal er een krantenartikel worden geschreven
 • een journal club: in koppels zullen studenten innovaties in sportmedische wetenschappelijke literatuur aan elkaar presenteren
 • gastcolleges van zorgverleners werkzaam in de topsport: de bondsarts en orthopedisch chirurg van het Nederlands voetbalelftal, de bondsarts van de atletiekunie en de beweginswetenschapper van team Sunweb

Leerdoelen

Na afloop van deze minor kan de student:

• relevante afwijkingen van de anatomie en biomechanica bij frequent voorkomende sportblessures benoemen
• epidemiologie van de meest voorkomende sportblessures aangeven
• de ontstaanswijze van specifieke blessures in verschillende sporttakken begrijpen
• klachten en manifestaties van veel voorkomende sportblessures benoemen
• de belangrijkste beeldvormende techniek aanvragen en de waarde daarvan inschatten
• de effecten van conservatieve en chirurgische behandeling inschatten op basis van de wetenschappelijke literatuur
• de snelheid van een normaal revalidatieproces inschatten
• preventieve interventies beschrijven voor de meest voorkomende sportblessure

Bijzondere kenmerken

Deze verdiepende minor is toegankelijk voor derdejaars Bachelor studenten Geneeskunde en studenten Klinische Technologie.
De minor wordt voornamelijk in het Nederlands aangeboden, maar een klein deel van het onderwijs zal in het Engels worden aangeboden. Kennis van de gezondheidszorg is een vereiste.
Doordat er praktijklocaties extern worden aangeboden, zal de student op sommige momenten moeten reizen binnen de regio Rotterdam.
Er geldt tijdens deze minor een verplichte aanwezigheid voor alle onderdelen

Inhoudelijke weekplanning

De weken zullen onderverdeeld worden in thema’s op basis van het type sport en de voornaamste betrokken lichaamsdelen. De anatomie, lichamelijk onderzoek, en veel voorkomende pathologieën van deze lichaamsdelen worden binnen deze thema’s besproken.

Gemiddeld ziet een week er als volgt uit:

 • een aantal hoorcolleges (+/- 10-15 uur)
 • een casusbespreking
 • een bespreking van praktijkvoorbeelden zoals een patiëntendemonstratie, oefenen van lichamelijk onderzoek, demonstratie van oefeningen, oefenen van echografie en ‘live surgery’.

Iedere student kan minimaal 1 keer een halve dag meelopen bij een operatie van een orthopedisch chirurg en meedoen met het spreekuur van een sportarts of orthopedisch chirurg. Daarnaast bezoekt iedere student 2 keer een externe fysiotherapiepraktijk en/of extramurale sportartsen praktijk.

Verder wordt er een aantal lessen lichamelijk onderzoek gegeven gedurende de 10 weken en wordt een aantal andere praktische vaardigheden geoefend.

Onderwijswerkvormen

In de minor worden de volgende onderwijsvormen ingezet: Inleidende hoorcolleges, werkgroepen, patiëntdemonstraties, korte werkbezoeken, zelfstudieopdrachten, anatomie onderwijs, journal clubs, en responsiecollege. De nadruk zal liggen op zelfwerkzaamheid in groepsverband en individueel, en kleinschalig interactief onderwijs.

Onderwijsmateriaal

Syllabus met een overzicht van alle onderwijsmomenten met abstracts, leerdoelen en geselecteerde artikelen (komt op Canvas)
Leerboek Orthopaedie, prof.dr. J.A.N.Verhaar en dr. J.B. van Mourik, 2013 (verplicht)
Clinical Sports Medicine (Nederlandse editie), dr. J.L. Tol en dr. R.J. de Vos, 2016 (facultatief)

Tentaminering

Wijze van tentaminering
Het tentamen wordt digitaal afgenomen. Het tentamen zal bestaan uit meerkeuzevragen en open vragen, waarbij de focus vooral op de open vragen ligt. De beoordeling van dit tentamen telt voor 50% mee met het eindcijfer.

Daarnaast zal er gedurende de hele minor een schrijfopdracht uitgewerkt worden met een schriftelijk product welke meegenomen wordt in de beoordeling. De beoordeling van deze schrijfopdracht telt voor 35% mee met het eindcijfer.

In koppels zal een journal club opdracht worden uitgevoerd, waarbij een sportmedisch artikel wordt geëvalueerd en gepresenteerd aan collega studenten. De beoordeling van deze presentatie telt voor 15% mee met het eindcijfer.

Samenstelling eindcijfer

Het eindcijfer bestaat uit drie delen:

 1. Afsluitend digitaal tentamen van de minor (bijdrage eindcijfer 50%)
 2. Schriftelijke uitwerking van de schrijfopdracht (bijdrage eindcijfer 35%)
 3. Beoordeling presentatie journal club (bijdrage eindcijfer 15%)

Daarnaast zal gedurende de minor de professionaliteit worden beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ op basis van aanwezigheid en actieve deelname.

De minimum beoordeling is een 5.5 voor ieder afzonderlijk onderdeel (tentamen, schrijfopdracht en journal club) en een ‘voldoende’ voor professionaliteit.

Feedback
De cijfers zullen via Canvas worden gecommuniceerd aan de studenten. Er zal een feedback plaatsvinden van de inhoudelijke beoordeling van de schrijfopdracht en de journal club.
De mogelijkheid wordt aangeboden om het tentamen, de schriftelijke opdracht en de presentatie individueel na te bespreken.

 

Contact

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN18
Tijdsduur
10 weken
Minor hoort bij de opleiding
Geneeskunde
Organisatie
Erasmus MC
Studiepunten (EC)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Erasmus MC

Inschrijving

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen