Minor Verdiepende Minor: Reconstruction from Head to Hands: A Multidisciplinary View

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN20
Minor hoort bij de opleiding

Inhoud

Deze hands-on minor belicht de reconstructieve chirurgie van aangeboren afwijkingen, ongevallen en tumoren in de volle breedte.

De minor is sterk praktijk georiënteerd: in practica (meerdere snijzaalpractica ‘anatomie hoofd’, ‘anatomie en afwijkingen hand’; practica hechttechnieken) wordt kennis verkregen van een scala aan aandoeningen en vaardigheden.

De minor is als volgt opgebouwd:

 • Week 1-2: Inleiding, chirurgische anatomie en klinische vaardigheden
 • Week 3-4: Craniofaciale chirurgie: schisis, aangeboren- en craniofaciale afwijkingen
 • Week 5-6: Oncologisch reconstructieve chirurgie: mamma- en hoofd-halschirurgie
 • Week 7-8: Hand, pols- en zenuwchirurgie: congenitale, traumatische en chronische afwijkingen
 • Week 9-10: Toetsing, review en presentatie

In groepen wordt gewerkt aan een review van de literatuur  over een reconstructief onderwerp. Deze review vormt de basis voor een wetenschappelijke presentatie in week 9.

Aan deze multidisciplinaire minor nemen een groot aantal Erasmus MC afdelingen deel: Plastische en Reconstructieve Chirurgie, Anatomie, Dermatologie, Interne Oncologie, Klinische Genetica, KNO, MKA, Neurochirurgie, Oogheelkunde, Orthodontie, Psychologie, Radiologie, Radiotherapie, Reumatologie, Revalidatiegeneeskunde, SEH en Traumatologie.

Dit maakt deze minor ook zeer geschikt voor studenten die zich nu wat breder willen orienteren op hun latere beroepskeuze.

Leerdoelen

Na afloop van de minor kan de student:

 • de anatomie en embryologie van het hoofd-hals gebied en de bovenste extremiteit lokaliseren en benoemen.
 • de multidisciplinaire behandeling van patiënten met een craniofaciale afwijking toelichten.
 • de multidisciplinaire behandeling van patiënten met een hoofd-halstumor toelichten.
 • uitleggen hoe een multidisciplinaire behandeling van patiënten met letsel van de bovenste extremiteit eruit ziet.
 • uitleggen hoe wondgenezing goed kan verlopen en littekenweefsel kan worden voorkomen of verminderd.
 • hechttechnieken (macro- en peeshechtingen) zelf uitvoeren en hierdoor inzicht verkrijgen in de complexiteit van de oog-hand coördinatie tijdens deze chirurgie.
 • een complex reconstructief onderwerp in het Engels beschrijven en presenteren.

Bijzondere kenmerken

Deze verdiepende minor is alleen toegankelijk voor derdejaars Bachelorstudenten Geneeskunde.

De minor is interessant voor studenten die alle facetten van de academische plastische en reconstructieve chirurgie willen leren kennen, evenals de inbedding van het vak binnen de multidisciplinaire benadering van de patiënt.

De colleges, practica, OK / poli / patientcontacten zijn in het Nederlands. T.a.v. literatuur, review en presentatie is de voertaal Engels.

Onderwijswerkvormen

 • (Klinische) colleges over aangeboren hoofd-, hals- en handafwijkingen, handonderzoek en cursussen (ca. 15 uur per week).
 • Anatomiepractica ‘hoofdhals’ en ‘hand’
 • Bezoek anatomisch/embryologisch museum in Leiden.
 • Literatuuronderzoek, journal clubs en het schrijven van een review.
 • Meekijken op operatiekamers, meelopen met spreekuren (ca. 5 uur per week).
 • Zelfstudie: bestuderen reader, zoeken van literatuur, voorbereiden werkgroepen, tentamenstof leren, scriptie-opdracht uitwerken (ca. 15 uur per week).
 • Een macro-chirurgische- en peeshechtcursus (Skillslab).

Onderwijsmateriaal

Bij deze minor hoort een reader. Overige literatuur (Engelstalig)  is afkomstig uit boeken en tijdschriften die deels worden aangeleverd en deels door de student zelf worden gezocht. Tevens wordt op basis van zelfgezochte literatuur, passend bij het uitgekozen thema, een review (scriptie) geschreven (Engelstalig).

Tentaminering

Wijze van tentaminering
De toetsing bestaat uit 4 delen:

 • Anatomie-examen bovenste extremiteit aan de hand van snijzaalpreparaten
 • Anatomie tentamen hoofd-halsgebied (schriftelijk)
 • Review (scriptie) en presentatie over een reconstructief chirurgisch onderwerp
 • Schriftelijk tentamen aan het eind van de minor

Samenstelling eindcijfer
De toetsing bestaat uit 4 delen:

 • 12,5%:   anatomie-examen bovenste extremiteit aan de hand van snijzaalpreparaten
 • 12,5%:   anatomie tentamen hoofd-halsgebied (schriftelijke toets)
 • 25%:      review (scriptie) en presentatie over een reconstructief chirurgisch onderwerp (25%).
 • 50%:      schriftelijk tentamen aan het eind van week 10).

Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden.
Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (5,5 of meer) te worden afgesloten

Feedback
Tijdens de minor is er wekelijks de mogelijkheid de voortgang te bespreken en vragen te stellen. Tevens is de minorcoordinator laagdrempelig bereikbaar. Voor geïnteresseerden wordt, na de tentamenuitslag, een inzage en nabespreking van het tentamen georganiseerd.

Contactinformatie

Dr. J.W. (Han) van Neck
j.vanneck@erasmusmc.nl
010 704 3303
kamer Ee15.91 

Facultaire website
https://www.erasmusmc.nl/plastische-chirurgie/

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN20
Minor hoort bij de opleiding
Organisatie
Erasmus MC
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Erasmus MC, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.