Verdiepende Minor: Revalidatie, Bewegen en Sport

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN13
Tijdsduur
10 weken
Minor hoort bij de opleiding
Geneeskunde

Inhoud

Studenten leren in de minor hoe de belasting (in de vorm van beweeggedrag, waaronder dagelijks bewegen en sporten) en de belastbaarheid (in de vorm van fitheid) bij gezonde personen en revalidatiepatiënten gemeten en beïnvloed kan worden. Studenten monitoren hoeveel ze zelf bewegen in het dagelijks leven en hun fitheid wordt in een laboratorium gemeten. Op basis van de fitheidsmetingen stellen studenten, onder begeleiding van een sportarts, hun eigen trainingsprogramma op en voeren dat gedurende 6 weken uit. Gaandeweg de minor worden trainingsprincipes toegepast bij veelvoorkomende patiëntgroepen binnen de revalidatiegeneeskunde, mede aan de hand van casus en literatuurstudie. In vergelijking met gezonde personen hebben deze patiëntgroepen vaak een (zeer) lage belastbaarheid en is er sprake van (ernstige) beweegarmoede. Meer bewegen, waaronder sporten, kan bij deze groepen veel winst opleveren voor het dagelijks functioneren, de kwaliteit van leven, en de gezondheid: ‘Exercise is Medicine’!

Naast de focus op belasting en belastbaarheid maken studenten tijdens de minor kennis met het vakgebied en belangrijke doelgroepen van de revalidatiearts en sportarts. Aan de hand van de begrippen van de ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) wordt kennis over functiestoornissen, en de gevolgen op activiteiten- en participatieniveau verworven. Daarnaast wonen studenten spreekuren van de revalidatiearts en sportarts bij, trainen ze mee met hartrevalidatiepatiënten, en gaan ze op excursie naar een orthopedische instrumentmakerij en naar een sportvereniging voor mensen met een beperking.

Leerdoelen

De student kan na afloop van de minor:

• de inspanningsfysiologie en trainingsprincipes voor gezonde personen en revalidatiepatiënten beschrijven;
• een trainingsprogramma voor zichzelf opstellen;
• karakteristieken van technieken voor het meten van beweeggedrag beschrijven;
• beweegnormen en de problematiek van beweegarmoede bij revalidatiepatiënten beschrijven;
• determinanten van (optimalisatie van) beweeggedrag beschrijven;
• therapeutische mogelijkheden als beweging en training beschrijven, en de wetenschappelijke evidentie;
• veelvoorkomende diagnosegroepen binnen de revalidatiegeneeskunde beschrijven.

Daarnaast heeft de student inzicht in het vakgebied van de revalidatiearts en sportarts.

Bijzondere kenmerken

• De student moet het thema “Aandoeningen van het bewegingsapparaat” gevolgd hebben en de tentamens/examens hebben gehaald.
• Studenten moeten gemotiveerd zijn om zelf metingen en trainingen te verrichten.
• Docenten zijn revalidatie-/sportarts, psycholoog, paramedicus (fysiotherapeut, ergotherapeut, bewegingsagoog), of bewegingswetenschapper.
• Geneeskunde studenten van EUR en LUMC en studenten Klinische Technologie kunnen zich voor de minor aanmelden.
• Er geldt een aanwezigheidsverplichting voor alle onderwijswerkvormen die tijdens de minor worden aangeboden. Aanwezigheid is een voorwaarde om het eindcijfer te verkrijgen.

Inhoudelijke weekplanning

Nadat in de eerste weken uitgebreid is ingegaan op inspanningsfysiologische principes en principes rondom het meten van beweeggedrag, worden deze principes gaandeweg de minor toegepast bij veelvoorkomende diagnosegroepen binnen de revalidatiegeneeskunde, mede aan de hand van casus en literatuurstudie.

In de eerste vier weken van de minor wordt in het laboratorium de fitheid bij alle studenten gemeten, op basis waarvan de studenten hun eigen trainingsprogramma opstellen. Vervolgens voeren de studenten dit trainingsprogramma gedurende 6 weken uit. Aan het einde van de minor worden de fitheidsmetingen herhaald. Om te zien, en waar mogelijk zelf mee te maken, wat het voor mensen met een chronische beperking betekent om te sporten, bezoeken de studenten een sportvereniging voor mensen met een beperking en trainen ze mee met hartrevalidatiepatiënten.

Onderwijswerkormen

• Interactieve colleges, soms in bijzijn van ervaringsdeskundige
• Vaardigheidsonderwijs in de vorm van practica (zoals het verrichten van metingen)
• Zelf een trainingsprogramma opstellen en volgen
• Excursies naar een orthopedische instrumentmakerij en sportvereniging voor mensen met beperkingen
• Het maken van een werkstuk en het geven een presentatie
• Zelfstudieopdrachten
• Meekijken oefenzaal, meetrainen met hartrevalidatiepatiënten
• Meekijken spreekuren revalidatiearts en sportarts

Onderwijsmateriaal

In ieder geval de volgende boeken:
-Victor L Katch, William D Mc Ardle, Frank I Katch: Essentials of Exercise Physiology, International Edition. Het wordt ten zeerste aangeraden dit boek aan te schaffen.
- ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription. Handig om aan te schaffen.
- Z. Dvir: Isokinetics. Muscle testing, interpretation and clinical applications (op afdeling aanwezig).
- Braddom: Physical medicine and rehabilitation, fourth edition. Elsevier Saunders (op afdeling aanwezig).

Tentaminering

Wijze van tentaminering

  De toetsing bestaat uit vier delen:
  1) een digitaal tentamen (50% van het eindcijfer): multiple choice en open vragen
  2) een review over een casus/onderwerp en een presentatie over de gevonden resultaten (25% van het eindcijfer)
  3) presentatie over de resultaten van de belastbaarheidsmetingen en de uitgevoerde trainingen (15% van het eindcijfer)
  4) opdracht rondom het meten van beweeggedrag (10% van het eindcijfer)
  Daarnaast worden diverse verslagen gemaakt; deze verslagen dienen allemaal met een voldoende beoordeeld te worden.

  Samenstelling eindcijfer

  Het eindcijfer van de minor wordt bepaald door weging van de verschillende toetsonderdelen. De wegingsfactor (in percentages) staat hierboven per toetsonderdeel vermeld. Alle afzonderlijke toetsingsonderdelen dienen met een voldoende (> 5,5) te worden afgesloten.

  Feedback
  De student krijgt, indien gewenst, individuele feedback op de toetsingsonderdelen.

  Contact

  Contactinformatie

  Nienke ter Hoeve
  n.terhoeve@erasmusmc.nl 

  Website
  www.erasmusmc.nl/revalidatie

  Categorie
  Verdiepende minor
  Code
  GENMIN13
  Tijdsduur
  10 weken
  Minor hoort bij de opleiding
  Geneeskunde
  Organisatie
  Erasmus MC
  Studiepunten (EC)
  15
  Voertaal
  Nederlands
  Locatie
  Erasmus MC

  Inschrijving

  Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen