Minor Verdiepende minor: Spoedeisende geneeskunde

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN102
Minor hoort bij de opleiding

Inhoud

Belangrijk is dat veel zelfstudie van de studenten wordt gevraagd. Ook het zelf destilleren van belangrijke stof uit een grote hoeveelheid informatie wordt van je verwacht. Er zullen weinig lectures worden gegeven. Wel zijn er veel responsie-colleges, workshops en scenario trainingen. Deze zijn alleen zinvol bij een gedegen voorbereiding.

Tijdens de lessen wordt actieve participatie van de studenten verwacht. Een professionele houding naar elkaar en naar de begeleiders wordt verwacht.  

Module 1: De acute zorgketen (1 week) 

Inhoud:

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Hoe werkt het Systeem van Acute Zorg in Nederland?
 • Prehospitale zorg: ambulancedienst, meldkamer, huisartsenpost, straatartsen, triage, en rampengeneeskunde.
 • Wat is “the burden of acute disease” (wereldwijd/Nederland)? Wat is de impact op de volksgezondheid? Wat is de trauma epidemie in de geïndustrialiseerde wereld, en welke preventiemaatregelen zijn er mogelijk?
 • FOAMed: we leren je hier optimaal gebruik van te maken.

Module 2: De ongedifferentieerde patient: treat while you diagnose (7 weken)

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De ongedifferentieerde patiënt: syncope, POB, reanimatie, pijnstilling.
 • De verwarde patiënt: acute psychiatrie, acute neurologie, intoxicaties.
 • De zieke patiënt: hypotensie, buikpijn, dyspnoe.
 • De trauma patient: primary survey, secundary survey.
 • Out of the ED-box: outdoor medicine, intoxicaties, koorts uit de tropen, event medicine.
 • Speciale populaties op de SEH.
  • Pediatrie: herkenning en eerste opvang van het acuut zieke kind (2 weken).
  • Ouderen en zwangeren op de SEH.
 • Meelopen op een SEH in Nederland, met een opdracht (1 week).

Module 3: patientveiligheid (2 weken) 

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Hoe denken en beslissen dokters (clinical decision making, type 1 and type 2 thinking, heuristics and biases)?
 • Hoe ontstaan fouten en hoe ga je er mee om?
 • Teamwork, hoe doe je dat?
 • Communicatie, consult vraag, patiënt presenteren, documenteren, omgaan met agressie

Gedurende de laatste week van de minor (week 10) is er plaats voor een inhaal simulatie training, is er een slotsessie met presentaties van de opdrachten, en vindt het tentamen plaats.

Leerdoelen

Na het deelnemen aan deze minor heeft de student inzicht in:

 • de organisatie van het acute zorgstelsel in Nederland, zowel pre- als hospitaal
 • de veranderingen in de epidemiologie van acute pathologie in Nederland en wereldwijd en de impact hiervan op de gezondheidszorg
 • de verschillende triage methoden en de flow van de patiënt door het systeem

Na het deelnemen aan deze minor beheerst de student:

 • de eerste opvang, stabilisatie en diagnostiek van de ongedifferentieerde patiënt (ABCDE methodiek)
 • basis trauma opvang (beginselen ATLS) voor volwassenen en kinderen
 • reanimatie van volwassenen en kind, (beginselen ALS en APLS)
 • de herkenning en eerste opvang van een acuut ziek kind

De student weet na het volgen van deze minor:

 • hoe beslissingen worden genomen door artsen (decision making)
 • wat patiëntveiligheid is en kan dit gebruiken om kritisch naar situaties te kijken
 • hoe teams efficiënt en veilig werken
 • efficiënt en veilig communiceren in de acute zorg

Bijzondere kenmerken

De minor staat open voor Geneeskundestudenten in hun 3de jaar van de Bachelorfase.
Er is geen selectieprocedure, echter er wordt veel zelfstudie en eigen inbreng verwacht van de studenten. Indien de voorkeur uitgaat naar andere lesvormen zoals lectures raden we deze minor af. Deze minor zal veel gebruik maken van online lesmateriaal en sociale media; een smartphone en tablet of laptop is daarbij nodig. Ook een goede kennis van de Engelse taal is nodig.

Aanwezigheid is verplicht bij de lessen en trainingen.

Onderwijswerkvormen

 • Masterclasses (ask the expert sessies), Colleges, Simulatie trainingen: ABCDE/BLS/PBLS en beginselen ATLS, ALS en APLS, Case studies (ZO) met terugkom/bespreek uur.
 • Skills training: o.a.  hechten en gipsen. Tabletop Rampenoefening
 • Meelopen met een medisch team bij een event.
 • Meelopen op een SEH (+opdracht tijdens meelopen) 

Onderwijsmateriaal

Reader aangevuld met o.a. artikelen, podcast, blogs, E-learning.

Tentaminering

Wijze van tentaminering

Het examen bestaat uit drie onderdelen:

 • Schriftelijk tentamen met meerkeuze en open vragen.
 • Patiënt Simulatie: praktische toets waarbij je een casus van een acuut zieke patiënt krijgt (kind of volwassene) welke je moet opvangen. Je wordt beoordeeld op klinische en niet klinische (communicatie, teamwerk) vaardigheden.
 • Beoordeling review: in duo’s werk je een probleem uit aan de hand van recente literatuur. De uitwerking van dit probleem wordt schriftelijk gedaan in de vorm van een review. De presentatie wordt gedaan in de vorm van een podcast. Het review wordt beoordeeld op inhoud (is alle relevante informatie gevonden, goed geïnterpreteerd, op waarde geschat ect.). De podcast wordt beoordeeld op hoe kritische het onderwerp bekeken is, (kan je het van meerdere kanten bekijken, wat zijn de voor en nadelen van een bepaald beleid of interventie, hoe past het in de praktijk) en hoe het gepresenteerd wordt aan je collega’s (begrijpelijk en onderhoudend).

Samenstelling eindcijfer
Schriftelijk tentamen met meerkeuze en open vragen     50%
Patiënt Simulatie: praktische toets                                      10%
Beoordeling review                                                              20%
Presentatie van het review (in de vorm van een podcast) 10%
Aanwezigheid, professionaliteit                                           10%

Feedback
Wekelijks zullen we je om feedback vragen (digitaal), daarnaast is er de mogelijkheid tot het geven van directe feedback via je mentor.
Het tentamen kan nabesproken worden.

Contactinformatie

Carianne Deelstra
c.deelstra@erasmusmc.nl 

Els Jansen
e.h.jansen@erasmusmc.nl

010 7038430 
kamer Na 503k

Facultaire website
www.eur.nl/bachelor/opleidingen/geneeskunde/

Categorie
Verdiepende minor
Code
GENMIN102
Minor hoort bij de opleiding
Organisatie
Erasmus MC
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Erasmus MC, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.