Nabewerking eur.nl: de laatste restjes!

Een klein deel van de organisatieonderdelen loopt bij de nabewerking van de content nog achter op de planning. Met deze organisatieonderdelen zijn nu afspraken gemaakt om de deadlines toch te kunnen halen.

De nabewerking van de eur.nl content verloopt voor het grootste deel erg soepel. De werksfeer tussen het projectteam en de diverse organisatieonderdelen is constructief en prettig. Als project zijn we ook onder de indruk van de inzet van alle medewerkers die op dit moment content controleren, aanpassen en plaatsen - in het bijzonder de faculteiten. Bijna alle deadlines worden gehaald of maar heel beperkt overschreden. Dat is natuurlijk geweldig.

 Desondanks loopt een klein deel van de organisatieonderdelen nog achter op de planning. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen, waaronder gebrek aan menskracht, technische issues of gewoon heel veel content. Met deze organisatieonderdelen hebben we nu afspraken gemaakt om de deadlines toch te kunnen halen. We hebben er het volste vertrouwen in dat als we samen onze schouders eronder zetten, alles nog op tijd in orde komt!