Campus & evenementen

Op deze pagina vind je alle informatie over praktische zaken en voorzieningen rondom de campus, hygiëne en evenementen in tijden van het coronavirus.

Laatste update

 • Draag een mondkapje bij het verplaatsen in de gebouwen.
 • We werken allemaal thuis, tenzij je fysiek onderwijs op de campus moet geven of locatiegebonden onderzoek dient uit te voeren.
 • Het (fysieke) onderwijs op de campus blijft ongewijzigd.
 • De EUR volgt de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM. De RIVM richtlijnen gelden op de gehele campus (1,5m afstand en buiten mogen max. 4 personen samen zijn).

 • Om de 1,5 meter zo goed mogelijk te waarborgen is het belangrijk de instructies op borden, de grond en van de stewards op te volgen. Verder kun je rekening houden door bijvoorbeeld:

  • Een zaal of kantoor pas te verlaten als er voldoende ruimte is op de gang.
  • Liften zo min mogelijk te gebruiken (tenzij dit om gezondheidsredenen niet anders kan, ook als anders vermeld staat).
  • Het aantal verplaatsingen gedurende de dag proberen te minimaliseren.
  • Bij verplaatsingen rekening te houden met wisselmomenten van colleges en werkgroepen.
  • Tijdens wisselmomenten op de gangen de looprichting te volgen en spoedig de gangen te verlaten.
 • Voor alle informatie over eten en drinken op de campus bekijk deze pagina.

 • Ja, er zijn voldoende BHV’ers aanwezig.

 • Het aantal stewards is op het gewenste aantal. De stewards maken rondes over Campus Woudestein. Buiten en in de gebouwen spreken ze studenten, medewerkers en bezoekers aan om zich aan de maatregelen te houden.

 • Alle studenten, medewerkers en bezoekers dragen een mondkapje wanneer ze zich in de EUR-gebouwen verplaatsen.

 • In de UB, Polak Building en bij de Vitam's coffee corner in de Theil hal kun je een herbruikbaar mondkapje ophalen.

 • Als je je verplaatst in de EUR-gebouwen, adviseren we je om een mondkapje te dragen.

 • Op de volgende plekken is een mondkapje niet nodig, maar dit mag uiteraard wel:
  -    Als je in een gebouw zit, bijvoorbeeld in een collegezaal of op een werkplek, kan het af.
  -    Buiten de gebouwen hoef je geen mondkapje op, maar gelden wel de andere algemene maatregelen zoals de onderlinge afstand.

 • Voor sommige EUR-locaties kunnen aanvullende of afwijkende voorschriften gelden, denk aan Erasmus MC, EUC, ISS. Ons advies is om bij desbetreffende organisatie te kijken welke regels er gelden.

 • Het dringende advies om in de publieke binnenruimte een mondkapje te dragen geldt ook voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Een uitzondering geldt voor mensen die vanwege hun (zichtbare of onzichtbare) beperking of chronische ziekte niet in staat zijn een mondkapje te dragen, op te zetten of die daarvan ernstig ontregeld raken.

  Ook mensen die spreken met of iemand assisteren die vanwege een auditieve beperking moeten kunnen liplezen of vanwege een verstandelijke of communicatieve beperking afhankelijk is van non-verbale visuele signalen zijn van het dringende advies uitgezonderd.

  Begeleiders van mensen met een beperking zijn ook uitgezonderd, wanneer de persoon met de beperking door de interactie/begeleiding door iemand met een mondkapje ernstig ontregeld raakt.

 • Nee, dat is niet nodig. Mocht gevraagd worden een mondkapje te dragen dan volstaat een mondelinge toelichting indien mensen in staat zijn deze te geven. Mensen die dat willen, kunnen er wel zelf voor kiezen kaartje met een toelichting mee te nemen.

 • Ja, de ventilatie in de gebouwen op campus Woudestein is in orde. Het RIVM-advies over het ventileren van gebouwen is, dat in alle gebouwen het ventilatiesysteem moet werken volgens de eisen van het Bouwbesluit. Deze zijn van toepassing op het gebouw (bestaand of nieuwbouw) en de gebruiksfunctie. Met ventileren wordt zowel het afvoeren van vuile lucht als het aanvoeren van verse buitenlucht bedoeld. We kunnen jullie na inventarisatie met zekerheid zeggen: alle gebouwen op campus Woudestein voldoen aan het Bouwbesluit.

 • Kijk voor de laatste informatie op de website van Erasmus Sport.

 • Om het verloop ín de collegezaal goed te af te stemmen op de 1,5 meter zijn er een aantal regels:

  • Vul een zaal van achter naar voren en schuif hierbij zo ver mogelijk door, zodat alle beschikbare plaatsen gevuld worden.
  • Verlaat een zaal geordend, eerst de personen het dichts bij de deur.
  • Verlaat een zaal pas als er voldoende ruimte is op de gang.
  • Stel toiletgebruik uit tot wisselmomenten en blijf niet hangen.
  • Verlaat na het onderwijs de campus of zoek een geschikte plek om te studeren.
  • Er zijn minder studieplekken beschikbaar dan normaal, check MyEUR/studieplekken voor meer informatie.
 • In de open gebouwen staan de koffiemachines aan. In verband met derving is er (nog) geen verse melk in de machines beschikbaar, met uitzondering van Sanders 1e etage, UB luchtbrug en Theil hal.

 • Alleen studenten van het Erasmus MC mogen studeren in het Onderwijscentrum (OWC).

  Recentelijk hebben we geconstateerd dat een groter aantal studenten van andere faculteiten aan de Erasmus Universiteit studeren of anderszins gebruik maken van het Onderwijscentrum (OWC) in het Erasmus MC. Helaas betekent dit dat het steeds drukker wordt in het OWC. Ook zien wij dat de coronaregels die daar gelden lang niet altijd goed worden opgevolgd door aanwezige studenten. Dit brengt ons in een lastig parket, te meer omdat wij (ook) gehouden zijn aan de regels in het Erasmus MC als ziekenhuis. Personenverkeer in de Passage moet bijvoorbeeld zo beperkt mogelijk blijven en anders dan op Woudestein is ons OWC verweven met de patiëntenzorg en zijn risico's op besmetting daarmee groter.

  Onlangs hebben wij daarom besloten dat studenten die aan een van de andere faculteiten van de EUR studeren voorlopig uitsluitend gebruik dienen te maken van de faciliteiten op hun eigen faculteit of elders op campus Woudestein. Toegang tot het OWC voor niet-Erasmus MC-studenten is dus niet meer mogelijk en hierop zal actief worden gecontroleerd.

  Wij rekenen op jullie begrip voor dit besluit en bij voorbaat dank voor jullie medewerking!

  • Alle collegezalen worden in de ochtend tussen 07:00 en 09:00 uur schoongemaakt
  • Het omliggende sanitair rond de collegezalen wordt na 09:00 uur schoongemaakt
  • Er zijn geen tussentijdse schoonmaakrondes in de collegezalen
  • Apparatuur in de collegezalen (heatsets, schermen, etc.) wordt niet door Asito schoongemaakt
  • Asito voert resultaatgerichte schoonmaak uit, en maken dus ook eventueel ook de niet-bruikbare plekken schoon, als deze vervuild zijn
  • De kantoorruimtes worden zoveel mogelijk in de ochtend schoongemaakt
  • In de kantoorruimte wordt gebruik gemaakt van bureaukaartjes met een groene en rode kant. Asito legt het kaartje op de groene zijde, nadat de schoonmaak is uitgevoerd. De gebruiker dient het kaartje op de rode zijde te leggen wanneer hij/zij gebruik heeft gemaakt van het bureau.
  • De studieplekken worden zoveel mogelijk voor 09:00 uur schoongemaakt. Bij UB, Polak en Sanders Studielandschap worden meerdere rondes per dag uitgevoerd
  • Afvalbakken worden een keer, en indien nodig meerdere keren, per dag geleegd. Als een afvalbak ¾ vol zit, wordt deze geleegd
  • Asito heeft tijdens de schoonmaakrondes extra focus op contactpunten
 • Per verdieping is een startpakket geleverd:

  • Emmer met ontsmettingsdoekjes
  • Pompdispenser met handdesinfectie

  Wanneer dit starterspakket op is, dan hebben faculteiten de mogelijkheid om zelf producten te bestellen via het bestelformulier. Het Lyreco-assortiment is opgenomen in het ProActis-aankoopsysteem.

 • Ja. Het RIVM heeft op haar website richtlijnen gepubliceerd om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarin wordt onder andere geadviseerd om je handen te drogen met een schone, droge doek voor eenmalig gebruik. De toegepaste katoenen handdoekautomaat voldoet aan dit advies.

  De katoenen handdoekautomaten bieden een hygiënische handdoekoplossing voor eenmalig gebruik voor het drogen van de handen. De katoenen handdoekautomaat heeft een 2-kamersysteem, waardoor schone en gebruikte delen van de handdoekrol fysiek in de automaat van elkaar gescheiden blijven.

  Om er zeker van te zijn dat geen enkel stuk katoenen handdoek meer dan één keer wordt gebruikt, trekt de dispenser elke portie na gebruik automatisch terug. Dit garandeert dat elke nieuwe gebruiker een schone portie krijgt.

  De gebruikte handdoekrollen worden door de leverancier chemisch gereinigd, waardoor eventueel aanwezige bacteriën en virusdeeltjes gedood worden.

 • Het is nog niet toegestaan om te douchen op de campus.

 • Voor alle evenementen geldt dat er maximaal 30 mensen zijn toegestaan. De situatie zal voor elk evenement nader worden bekeken en informatie daarover zal dan ook volgen. Onderwijsactiviteiten, tentamens of examens vallen daar niet onder.

 • Nee, deze zalen zijn vooralsnog niet beschikbaar.

 • Op MyEUR, het intranet voor medewerkers, lees je welke maatregelen je moet treffen i.v.m. de overheidsmaatregelen omtrent het coronavirus.

 • De promoties zullen in aangepaste vorm plaatsvinden; de voorkeur gaat echter uit naar online promoties.

  • Online verdediging vanuit huis zonder paranimphen
  • Alle commissieleden via video conference opponeren.
  • Er komt van alle promoties een live streaming.
  • Op de campus promoveren is toegestaan, maar met een maximum van 30 personen. 
  • Indien een kandidaat wil annuleren kan de promotie verplaatst worden naar een latere datum in 2020.

  Het overzicht met evenementen op onze website wordt continu geactualiseerd.