Internationaal reizen

De Erasmus Universiteit Rotterdam volgt het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De reisadviezen worden continue aangepast. Op de website Nederland Wereldwijd, van het ministerie van Buitenlandse zaken, worden de reisadviezen bijgehouden.

Laatste berichten

 • Check voor vertrek alle risico’s en andere belangrijke informatie in het reisadvies.

 • Reizen/stage/exchange/veldwerk naar landen met kleurcode geel/ groen mogen volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) plaatsvinden. Momenteel wordt sterk geadviseerd om tot half maart 2021 niet naar het buitenland te reizen. Let op: kleurcodes kunnen vanwege de pandemie ineens veranderen; een geel gebied kan in een totale lock down komen waardoor uitreizen/ onderwijs volgen niet meer mogelijk is.

  In tegenstelling tot de start van de pandemie in januari 2020 gaat het BuZa (en dus ook de Erasmus Universiteit Rotterdam) nu geen repatriëring regelen voor landgenoten die vanwege COVID-19 vast komen te zitten. 

  Reizen/stage/exchange/veldwerk naar landen met kleurcode oranje/rood mogen volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) niet doorgaan. Alleen essentiële reizen (bij oranje) mogen; studieonderdelen zijn nooit essentieel.

  Reisverzekeringen gelden ook niet in landen met een oranje of rode kleurcode, wees je daar bewust van.

  Studenten die graag naar bijvoorbeeld Korea of Taiwan willen en dit willen voorbereiden zullen zelf de inschatting moeten  maken of ze denken dat de kleurcode in september anders is dan nu. Voorbereidingen treffen (visa, vluchten etc) is op eigen risico.

  Kijk voor de meest actuele informatie altijd op de website van het Ministerie voor Buitenlandse Zaken. 

 • Veel landen nemen momenteel ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen die landen treffen tegen verspreiding van het coronavirus zijn verschillend en kunnen vragen oproepen. Houd het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten via: www.nederlandwereldwijd.nl. Momenteel wordt sterk geadviseerd om tot half maart 2021 niet naar het buitenland te reizen.

  Let op: de reisverzekering van EUR dekt geen schade opgelopen door een corona-infectie, opgelopen in een gebied waarvoor een rood of oranje reisadvies gold ten tijde van afreis. Tot 10 dagen na terugkeer van een (privé-)reis uit een risicogebied, word je bij klachten (ook milde) geacht twee weken vanuit huis te werken/ niet naar de werklocatie te komen.

 • Raadpleeg deze pagina voor alle informatie over je (Erasmus +) exchange en stage.

 • Als je uit een gebied komt met kleurcode oranje/rood, word je dringend verzocht om 10 dagen in quarantine te gaan bij aankomst in Nederland. Ook als je geen klachten hebt die lijken op corona of als uit een test blijkt dat je geen corona hebt.  

  Kom je uit een risicogebied buiten de Europese Unie/Schengengebied en heb geen Europees paspoort? Dan moet je een negatieve test kunnen overhandigen en een verklaring invullen.

  Zie voor uitgebreide adviezen de RIVM-pagina.

 • Momenteel is dit nog een zeer dringend verzoek, maar in de toekomst kan dit verplicht gesteld worden (zie RIVM voor meer informatie). 

  Wie terugkeert via Schiphol kan zich daar laten testen of maak telefonisch een afspraak bij de GGD. Ook als je geen klachten hebt. Dit is geen vervanging van de 10 dagen quarantaine (zie vraag hierboven).

  Bij coronaklachten dien je je nog steeds telefonisch te melden bij de huisarts(enpost).

 • De EUR adviseert alle medewerkers die in het buitenland zijn om in beginsel terug te laten keren naar Nederland (of het thuisland als dat niet Nederland is). Houd rekening met het feit dat het onzeker is welke reismogelijkheden zich in de nabije toekomst nog zullen aanbieden.  

  We vragen van medewerkers in het buitenland om regelmatig de EUR-inbox in de gaten te houden met nieuws over het coronavirus, alsook de dagelijkse updates op de EUR-webpagina op het coronavirus: www.eur.nl/corona

  Om inzicht te krijgen in het aantal medewerkers dat zich in het buitenland bevindt en waar, hebben we gevraagd aan leidinggevenden om een inventarisatie te maken van waar medewerkers zich bevinden en hoe ze te bereiken zijn. Mocht zich een scenario voordoen waarin het noodzakelijk is contact met deze medewerkers op te nemen is het goed om dit overzicht te hebben, inclusief de manier waarop de medewerker bereikt kan worden. Wat kan jij doen? Geef aan je leidinggevende door waar jij bent en hoe jij het best te bereiken bent. 

  Vragen hierover? Stel ze aan de HR Corona Helpdesk: hr.international@eur.nl. Het overzicht van vragen wordt gebruikt bij het aanvullen van de algemene online informatie.

 • Ja. Vanwege de COVID-19 pandemie en de maatregelen die getroffen worden, zoals het sluiten van onderwijsinstanties en/of het aanbieden van online lesmateriaal wereldwijd, vraagt het College van Bestuur alle EUR-studenten om terug naar huis te keren.

  Dit kan betekenen dat je terugkeert naar Nederland of terug naar je familie in je land van herkomst. Laat het ons weten als je hier hulp bij nodig hebt (zowel financieel of op welke andere manier).

  Voor de studenten die besluiten dat ze willen blijven waar ze, vragen we om het liability form in te vullen. Als je deze wilt ontvangen stuur dan een email naar internationaloffice@eur.nl. Wees je er van bewust dat we je niet kunnen helpen als de situatie verslechterd.

 • Ook bij het ontvangen van studenten en gasten uit het buitenland houden we ons aan eventuele restricties uitgevaardigd door het RIVM of het Ministerie van Buitenlandse Zaken op het inreizen vanuit bepaalde gebieden. Bovendien kan er een uitreisverbod zijn voor mensen vanuit besmette gebieden.