Medewerkers & docenten

Op deze pagina vind je als medewerker alle informatie over (thuis)werken en praktische zaken in tijden corona. De coronacrisis heeft impact op jouw werkzaamheden. We proberen je daar zo goed mogelijk bij te helpen.

Laatste berichten

 • Draag een mondkapje bij het verplaatsen in de gebouwen.
 • We werken allemaal thuis, tenzij je fysiek onderwijs op de campus moet geven of locatiegebonden onderzoek/werk dient uit te voeren.
 • Het fysieke onderwijs kan ook met de nieuwe maatregelen doorgang vinden.
 • De EUR volgt de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM. De RIVM richtlijnen gelden op de gehele campus (1,5m afstand en buiten mogen max. 4 personen samen zijn).

 • Op MyEUR, het intranet voor medewerkers, vind je informatie over hoe je online kunt vergaderen en/of samenwerken aan projecten met collega's. Er staat uitgelegd welke software je hiervoor kunt gebruiken, hoe je hier toegang tot krijgt, en hoe het werkt.

 • Op 31 maart is er een richtlijn ‘thuiswerkfaciliteiten’ verspreid via de decanen/directeuren. Met de richtlijn ondersteunen we medewerkers in hun behoefte aan een zo goed mogelijke thuiswerkplek. Als je al een voldoende adequate thuiswerkplek hebt, dan is dat mooi. Heb je die niet, dan zijn er drie mogelijkheden:

  • Je kan, na toestemming van je leidinggevende, losse of los te koppelen faciliteiten op kantoor ophalen (geen desktops of normale bureaustoelen).
  • Is dat niet mogelijk, dan kan je bestellen via het reguliere bestelproces. Ook dan moet je leidinggevende eerst toestemming geven. In de catalogus zijn extra thuiswerkaccessoires opgenomen. Die spullen blijven eigendom van de EUR. We vragen je de kosten te boeken onder vermelding van ‘Corona’. Dat maakt inventarisatie achteraf makkelijker.
  • Je kan ook zelf aanschaffen. Hiervoor mag je je Persoonlijke Carrière Budget van 2020 gebruiken. Dit kan zonder tussenkomst van je leidinggevende. Pas wel op: i.v.m. fiscale eisen is er van de bruto 500 euro netto maar circa 220 - 400 euro beschikbaar om te besteden. 
 • Een breed online trainingsaanbod wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan alle EUR-medewerkers via het trainingsplatform ‘GoodHabitz’. Het biedt toegang tot zo’n 140 trainingen; er is voor elk wat wils. Het aanbod varieert van een training Excel, online samenwerken tot trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
  We adviseren je eens te kijken op GoodHabitz. Juist nu je thuis zit, is het belangrijk om jezelf te prikkelen en nieuwe dingen te leren. Vind je het aanbod wat overweldigend? Doe de GoodScan en ontdek in ongeveer 10 minuten welke trainingen bij je passen. Het aanbod wordt regelmatig uitgebreid. Ga naar goodhabitz.eur.nl en login met je ERNA-account. Voor vragen: top@eur.nl
  Daarnaast is het juist in deze situatie essentieel om je de nieuwe applicatie Microsoft Teams eigen te maken. Graag verwijzen we daarom naar de handleidingen op MyEUR (het intranet voor medewerkers).

 • Op de webpagina Corona research support vindt u veelgestelde vragen over onderzoeksondersteuning en een overzicht van de updates van subsidieverstrekkers.

  Staat uw vraag er niet bij of wilt u dat wij een vraag aan deze pagina toevoegen, neem dan contact op met Erasmus Research Services (ERS) via researchservices@eur.nl

 • Via sEURch, de A-Z lijst van databanken of bronnen per vakgebiedkun je ook thuis gemakkelijk toegang krijgen tot online artikelen, tijdschriften en boeken. Je hoeft alleen maar in te loggen met je ERNA-account als daarom gevraagd wordt.

  Ook kan je de Library Access browser extensie installeren die automatisch controleert of de bronnen waar je naar zoekt beschikbaar zijn via de Universiteitsbibliotheek. Meer informatie over off campus toegang.

   

 • Waakzaamheid

  De Corona-pandemie blijkt voor criminele organisaties en voor sommige staten een interessante gelegenheid te zijn om hun activiteiten hieraan te koppelen. Nu we thuis werken en studeren en alles daardoor net iets anders gaat dan normaal, zijn we extra kwetsbaar voor online misdaden. Daarom vragen we je om waakzaam te blijven.

  • Ga niet in op (persoonlijke) berichten die ‘te mooi zijn om waar te zijn’ of op vragen om af te wijken van normale procedures. Dat kunnen bijvoorbeeld berichten in de privé-sfeer zijn, maar ook ‘zakelijke’ aanbiedingen of berichten. 
  • Blijf de normale procedures voor inkoop van goederen en diensten volgen en betrek bijvoorbeeld IT bij elke aanschaf of gebruik van nieuwe software of toepassing.
  • Vertrouw je het niet? Overleg dan altijd met een persoon die je vertrouwt (zakelijk of prive). Vertrouw je het dan nog niet? Meld het incident bij de politie voor privékwesties en bij je leidinggevende als het om een zakelijk bericht gaat.

  Lees meer over algemene informatiebeveiliging en privacy informatie of bekijk de informatie over technologie en software,  installatie en instellingen.

  De belangrijkste richtlijnen voor informatiebeveiliging en privacy

  Wat kun je doen om thuis zo veilig mogelijk te werken?

  • Maak gebruik van een vertrouwd en beveiligd (wifi)netwerk of EduVPN. Indien je twijfelt over de beveiliging instellingen van je netwerk, controleer ze voor de zekerheid.
  • Zorg ervoor dat je antivirussoftware geïnstalleerd hebt en dat deze volledig up to date is.
  • Zorg dat op alle apparaten waarop je werkt (pc, laptop, smartphone, tablet) de laatste systeem software updates geïnstalleerd zijn.
  • Zorg dat alle software op je apparaten altijd up to date is. Op zo’n manier kun je voorkomen dat hackers misbruik maken van kwetsbaarheden in je apparatuur en software.
  • Indien je vragen hebt over de technologie en beveiligingsmaatregelen of twijfels hebt over informatieveiligheid, stel ze aan de Servicedesk (of via de Servicedesk aan de EUR informatiebeveiligingsdeskundigen).
  • Houd rekening met het ontvangen van phishing mails en valse e-mails omtrent het Coronavirus. Het is bekend dat criminelen gebruik maken van de huidige ontwikkelingen door het versturen van phishing mails of het verspreiden van malware. Als u een malafide e-mail heeft ontvangen, meldt dit dan bij de Servicedesk. Ga niet in op phishing mail.
  • Klik niet op links in e-mailberichten, open geen onbekende bijlagen en vul geen gegevens in bij e-mailberichten die u niet verwacht of van een onbekende afzender.
  • Houd de EUR richtlijnen aan betreffende informatiebeveiliging en gebruik van hard- en software.
  • Let op of gebruikte privé-apparatuur (ook randapparatuur) voldoet aan deze beveiligingsrichtlijnen.
  • Maak alleen met het daarvoor bestemde EUR-account gebruik van diensten waarmee de EUR een contract heeft afgesloten. Bij niet gecontracteerde diensten kan de veiligheid van informatie en communicatie niet voldoende worden gegarandeerd.
  • Installeer geen applicaties waarvan de bron en veiligheid niet gecontroleerd zijn. Op dit moment gaat bijvoorbeeld een malafide app ‘COVID19 Tracker’ rond die ransomware installeert op apparaten met het Android besturingssysteem.

 • Op deze pagina in MyEUR staat uitgelegd hoe je online onderwijs kunt geven. Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de vraag of het om interactief onderwijs gaat (zoals een werkgroep) of een hoorcollege. 

  Onderwijskundig advies

  Wil je advies over de manieren waarop je het meeste kunt halen uit digitale onderwijsmethoden? Bekijk het advies voor online onderwijs vanuit de Community for Learning & Innovation.

 • Het fysieke onderwijs is weer opgestart; fysiek op de campus als het kan, online of blended als het moet. De meeste onderwijsactiviteiten, inclusief tentamens, zullen voornamelijk online plaatsvinden.

  Voor EUR betekent dit dat we maximaal inzetten op online onderwijs en hiervoor extra investeringen en inspanningen plegen.

  Raadpleeg ook geregeld de website van jouw faculteit. Er kunnen verschillen in aanpak zijn per faculteit en zelfs per opleidingsprogramma.

 • Ja, er worden weer tentamens afgenomen, bijvoorbeeld in de tentamenhal in de Van der Goot Building op campus Woudestein of op locatie in de gebouwen van EMC. Daarnaast worden er ook online tentamens op afstand afgenomen, soms met surveillance via online proctoring. Of jouw tentamen online of op de campus wordt afgenomen wordt voorafgaand aan het tentamen gecommuniceerd. 

 • Raadpleeg hiervoor het handelingskader ‘Mag ik naar de universiteit?’

 • Raadpleeg hiervoor het handelingskader ‘Mag ik naar de universiteit?’

 • Binnen alle gebouwen van de Erasmus Universiteit Rotterdam is het (wettelijk) verplicht om een mondkapje te dragen. Mocht je geen mondkapje dragen, dan moet je het gebouw verlaten. Zodra je een mondkapje op hebt, ben je uiteraard welkom in de gebouwen.

  Als je deelneemt aan een onderwijsactiviteit of een onderwijsactiviteit verzorgt op een vaste zit- of staplek of als je als medewerker werkt op een vaste zit- of staplek, mag je je mondkapje tijdelijk afdoen tijdens de activiteit/werkzaamheden. Zodra de onderwijsactiviteit is afgelopen of je je vaste zit- of staplek verlaat, zet je deze weer op.

 • Op de volgende plekken is een mondkapje niet nodig, maar dit mag uiteraard wel:
  -    Als je in een gebouw deelneemt aan een onderwijsactiviteit of een onderwijsactiviteit verzorgt op een vaste zit- of staplek of als je als medewerker werkt op een vaste zit- of staplek,  kan het af.
  -    Buiten de gebouwen hoef je geen mondkapje op, maar gelden wel de andere algemene maatregelen zoals de onderlinge afstand.

 • Als je deelneemt aan een onderwijsactiviteit of een onderwijsactiviteit verzorgt op een vaste zit- of staplek of als je als medewerker werkt op een vaste zit- of staplek, mag je je mondkapje tijdelijk afdoen tijdens de activiteit/werkzaamheden. Zodra de onderwijsactiviteit is afgelopen of je je vaste zit- of staplek verlaat, zet je deze weer op.

 • Voor sommige EUR-locaties kunnen aanvullende of afwijkende voorschriften gelden, denk aan Erasmus MC, EUC, ISS. Ons advies is om bij desbetreffende organisatie te kijken welke regels er gelden.

 • Om de 1,5 meter zo goed mogelijk te waarborgen is het belangrijk de instructies op borden, de grond en van de stewards op te volgen. Verder kun je rekening houden door bijvoorbeeld:

  • Een zaal of kantoor pas te verlaten als er voldoende ruimte is op de gang.
  • Liften zo min mogelijk te gebruiken (tenzij dit om gezondheidsredenen niet anders kan, ook als anders vermeld staat).
  • Het aantal verplaatsingen gedurende de dag proberen te minimaliseren.
  • Bij verplaatsingen rekening te houden met wisselmomenten van colleges en werkgroepen.
  • Tijdens wisselmomenten op de gangen de looprichting te volgen en spoedig de gangen te verlaten.
 • De toegestane capaciteit per opengestelde afdeling is maximaal 20 procent van de beschikbare capaciteit. De faculteits- en dienstdirecteuren zijn verantwoordelijk voor het ordentelijke verloop op de afdelingen, de toestroom van medewerkers, communicatie over beschikbaarheid van werkplekken en aanwezigen.

 • Ja, bij het verdelen van de toegestane capaciteit per faculteit of dienst wordt rekening gehouden met de prioriteringen die landelijk zijn afgesproken bij de VSNU:

  1. Locatiegebonden onderzoek
  2. Locatiegebonden onderwijs
  3. Promoties en oraties
  4. Niet-locatiegebonden onderwijs en onderzoek
  5. Kantoorwerkzaamheden.

  Bij de prioritering wordt ook rekening gehouden met de persoonlijke situatie.

 • Nee, dit is niet meer nodig, met uitzondering van de kantoorverdiepingen in het PT en Tinbergen Building.

 • Ja, dat kan. Het assortiment van Lyreco is opgenomen in het inkoopsysteem ProActis. Let op: de kosten zijn voor rekening van de faculteit of de dienst.

 • Om het verloop ín de collegezaal goed te af te stemmen op de 1,5 meter zijn er een aantal regels:

  • Vul een zaal van achter naar voren en schuif hierbij zo ver mogelijk door, zodat alle beschikbare plaatsen gevuld worden.
  • Verlaat een zaal geordend, eerst de personen het dichts bij de deur.
  • Verlaat een zaal pas als er voldoende ruimte is op de gang.
  • Stel toiletgebruik uit tot wisselmomenten en blijf niet hangen.
  • Verlaat na het onderwijs de campus of zoek een geschikte plek om te studeren.
  • Er zijn minder studieplekken beschikbaar dan normaal, check MyEUR/studieplekken voor meer informatie.

 • Voor alle evenementen geldt dat er maximaal 30 mensen zijn toegestaan. De situatie zal voor elk evenement nader worden bekeken en informatie daarover zal dan ook volgen. Onderwijsactiviteiten, tentamens of examens vallen daar niet onder.

 • Op MyEUR, het intranet voor medewerkers, lees je welke maatregelen je moet treffen i.v.m. de overheidsmaatregelen omtrent het coronavirus.

 • De promoties zullen in aangepaste vorm plaatsvinden; de voorkeur gaat echter uit naar online promoties.

  • Online verdediging vanuit huis zonder paranimphen
  • Alle commissieleden via video conference opponeren.
  • Er komt van alle promoties een live streaming.
  • Op de campus promoveren is toegestaan, maar met een maximum van 30 personen. 
  • Indien een kandidaat wil annuleren kan de promotie verplaatst worden naar een latere datum in 2020.

  Het overzicht met evenementen op onze website wordt continu geactualiseerd.

 • Misschien heb je je verlof voor dit jaar al ingepland. We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over hoe je hiermee om kan gaan. Is het nu handig om je verlof op te nemen of om dat uit te stellen naar later dit jaar?

  Laten we vooropstellen dat we het heel belangrijk vinden dat je voldoende rust neemt en je weer oplaadt. Deze periode van onzekerheid en uitdagingen op het gebied van thuiswerken, mogelijk gecombineerd met zorg voor gezinsleden en/of schoolopvang is behoorlijk stressvol. “Even loskoppelen” kan zeker helpen.

  Overweeg je je verlof anders in te delen? Ga dan met je leidinggevende in gesprek. Bekijk samen hoe je om kan gaan met de planning van jouw verlof over het jaar 2020. Wil je je planning aanpassen? Onderzoek dan samen welke mogelijkheden er zijn. Bedenk daarbij wat voor jullie beiden een redelijke oplossing is.

  Houd bij het maken van afspraken de nieuwe spelregels voor vakantie- en compensatieverlof in de gaten. De verval/verjaringstermijnen in 2020 zijn anders dan dat we tot nu toe gewend waren.

  Op MyEUR (het intranet voor medewerkers) kun je meer lezen over de reguliere verlofregelingen. 

 • Voor ziek- en betermelden is de procedure dat jij je ziek/beter meldt bij je direct leidinggevende. Telefonisch ziek- en betermelden heeft de voorkeur.

  Meld je ook ziek of beter als je aan het thuiswerken bent. Alleen op deze manier weten wij hoe het met iedereen is en houden we overzicht van de ziek- en betermeldingen binnen onze hele organisatie.

 • Hoe kun je als leidinggevende je medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen tijdens de coronacrisis? Hoe ga je om met ziekmeldingen en de R&O-gesprekken? En hoe kun je nieuwe werknemers toch welkom heten, ook al zien we elkaar nog niet op kantoor? Bekijk op MyEUR de veelgestelde vragen voor leidinggevenden omtrent het coronavirus. 

 • Langzaam maar zeker keren we terug naar kantoor. Echter, door de beperkte capaciteit als gevolg van de anderhalvemetersamenleving, moeten er keuzes worden gemaakt. Wie mag er wel op de campus werken en wie niet?Op MyEUR kun je hieronder een toolkit downloaden. Deze toolkit is opgesteld om leidinggevenden te ondersteunen in dit proces.