Medewerkers & docenten

Op deze pagina vind je als medewerker alle informatie over (thuis)werken en praktische zaken in tijden van corona. De coronacrisis heeft impact op jouw werkzaamheden. We proberen je daar zo goed mogelijk bij te helpen.

Laatste berichten

 • Voor medewerkers geldt het advies om thuis te werken als dat kan.
 • De anderhalve meter afstand voor onderwijs gerelateerde activiteiten vervalt. Hierdoor kunnen de meeste onderwijsvormen, zoals werkgroepen en practica, fysiek plaatsvinden. Meer informatie op de pagina studenten & onderwijs.
 • Studenten en medewerkers kunnen zelftesten aanvragen. Zelftesten is vrijblijvend, maar het wordt wel aanbevolen. Meer informatie op de pagina campus.

Op MyEUR, het intranet voor medewerkers, vind je informatie over hoe je online kunt vergaderen en/of samenwerken aan projecten met collega's. Er staat uitgelegd welke software je hiervoor kunt gebruiken, hoe je hier toegang tot krijgt, en hoe het werkt.

Op 31 maart 2020 is er een richtlijn ‘thuiswerkfaciliteiten’ verspreid via de decanen/directeuren. Met de richtlijn ondersteunen we medewerkers in hun behoefte aan een zo goed mogelijke thuiswerkplek. Als je al een voldoende adequate thuiswerkplek hebt, dan is dat mooi. Heb je die niet, dan zijn er twee mogelijkheden:

 • Je kan, na toestemming van je leidinggevende, losse of los te koppelen faciliteiten op kantoor ophalen (geen desktops of normale bureaustoelen).
 • Is dat niet mogelijk, dan kan je bestellen via het reguliere bestelproces. Ook dan moet je leidinggevende eerst toestemming geven. In de catalogus zijn extra thuiswerkaccessoires opgenomen. Die spullen blijven eigendom van de EUR. We vragen je de kosten te boeken onder vermelding van ‘Corona’. Dat maakt inventarisatie achteraf makkelijker.

Een breed online trainingsaanbod wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan alle EUR-medewerkers via het trainingsplatform ‘GoodHabitz’. Het biedt toegang tot zo’n 140 trainingen; er is voor elk wat wils. Het aanbod varieert van een training Excel, online samenwerken tot trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
We adviseren je eens te kijken op GoodHabitz. Juist nu je thuis zit, is het belangrijk om jezelf te prikkelen en nieuwe dingen te leren. Vind je het aanbod wat overweldigend? Doe de GoodScan en ontdek in ongeveer 10 minuten welke trainingen bij je passen. Het aanbod wordt regelmatig uitgebreid. Ga naar goodhabitz.eur.nl en login met je ERNA-account. Voor vragen: top@eur.nl
Daarnaast is het juist in deze situatie essentieel om je de nieuwe applicatie Microsoft Teams eigen te maken. Graag verwijzen we daarom naar de handleidingen op MyEUR (het intranet voor medewerkers).

Via sEURch, de A-Z lijst van databanken of bronnen per vakgebiedkun je ook thuis gemakkelijk toegang krijgen tot online artikelen, tijdschriften en boeken. Je hoeft alleen maar in te loggen met je ERNA-account als daarom gevraagd wordt.

Ook kan je de Library Access browser extensie installeren die automatisch controleert of de bronnen waar je naar zoekt beschikbaar zijn via de Universiteitsbibliotheek. Meer informatie over off campus toegang.

 

Waakzaamheid

De Corona-pandemie blijkt voor criminele organisaties en voor sommige staten een interessante gelegenheid te zijn om hun activiteiten hieraan te koppelen. Nu we thuis werken en studeren en alles daardoor net iets anders gaat dan normaal, zijn we extra kwetsbaar voor online misdaden. Daarom vragen we je om waakzaam te blijven.

 • Ga niet in op (persoonlijke) berichten die ‘te mooi zijn om waar te zijn’ of op vragen om af te wijken van normale procedures. Dat kunnen bijvoorbeeld berichten in de privé-sfeer zijn, maar ook ‘zakelijke’ aanbiedingen of berichten. 
 • Blijf de normale procedures voor inkoop van goederen en diensten volgen en betrek bijvoorbeeld IT bij elke aanschaf of gebruik van nieuwe software of toepassing.
 • Vertrouw je het niet? Overleg dan altijd met een persoon die je vertrouwt (zakelijk of prive). Vertrouw je het dan nog niet? Meld het incident bij de politie voor privékwesties en bij je leidinggevende als het om een zakelijk bericht gaat.

Lees meer over algemene informatiebeveiliging en privacy informatie of bekijk de informatie over technologie en software,  installatie en instellingen.

De belangrijkste richtlijnen voor informatiebeveiliging en privacy

Wat kun je doen om thuis zo veilig mogelijk te werken?

 • Maak gebruik van een vertrouwd en beveiligd (wifi)netwerk of EduVPN. Indien je twijfelt over de beveiliging instellingen van je netwerk, controleer ze voor de zekerheid.
 • Zorg ervoor dat je antivirussoftware geïnstalleerd hebt en dat deze volledig up to date is.
 • Zorg dat op alle apparaten waarop je werkt (pc, laptop, smartphone, tablet) de laatste systeem software updates geïnstalleerd zijn.
 • Zorg dat alle software op je apparaten altijd up to date is. Op zo’n manier kun je voorkomen dat hackers misbruik maken van kwetsbaarheden in je apparatuur en software.
 • Indien je vragen hebt over de technologie en beveiligingsmaatregelen of twijfels hebt over informatieveiligheid, stel ze aan de Servicedesk (of via de Servicedesk aan de EUR informatiebeveiligingsdeskundigen).
 • Houd rekening met het ontvangen van phishing mails en valse e-mails omtrent het Coronavirus. Het is bekend dat criminelen gebruik maken van de huidige ontwikkelingen door het versturen van phishing mails of het verspreiden van malware. Als u een malafide e-mail heeft ontvangen, meldt dit dan bij de Servicedesk. Ga niet in op phishing mail.
 • Klik niet op links in e-mailberichten, open geen onbekende bijlagen en vul geen gegevens in bij e-mailberichten die u niet verwacht of van een onbekende afzender.
 • Houd de EUR richtlijnen aan betreffende informatiebeveiliging en gebruik van hard- en software.
 • Let op of gebruikte privé-apparatuur (ook randapparatuur) voldoet aan deze beveiligingsrichtlijnen.
 • Maak alleen met het daarvoor bestemde EUR-account gebruik van diensten waarmee de EUR een contract heeft afgesloten. Bij niet gecontracteerde diensten kan de veiligheid van informatie en communicatie niet voldoende worden gegarandeerd.
 • Installeer geen applicaties waarvan de bron en veiligheid niet gecontroleerd zijn. Op dit moment gaat bijvoorbeeld een malafide app ‘COVID19 Tracker’ rond die ransomware installeert op apparaten met het Android besturingssysteem.

Op deze pagina staat uitgelegd hoe je online onderwijs kunt geven. Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de vraag of het om interactief onderwijs gaat (zoals een werkgroep) of een hoorcollege. 

Onderwijskundig advies

Wil je advies over de manieren waarop je het meeste kunt halen uit digitale onderwijsmethoden? Bekijk het advies voor online onderwijs vanuit de Community for Learning & Innovation.

Ja, al het onderwijs gaat fysiek of online door. Er is meer fysiek onderwijs mogelijk. De precieze invulling wordt per faculteit en opleiding bepaald en kan dus verschillen.

Sinds dit collegejaar kunnen studenten weer onderwijs volgen op de campus, waarbij de fysieke aanwezigheid van docenten van essentieel belang is. Het zorgvuldig in acht nemen van de RIVM-richtlijnen en voorschriften van de Rijksoverheid blijft daarbij van belang. Mochten zich in individuele gevallen problemen voordoen, neem dan contact op met je leidinggevende.

Ook voor medewerkers die het onderwijs ondersteunen kan hun fysieke aanwezigheid van belang zijn, omdat de verwachting is dat er meer studenten op de campus aanwezig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medewerkers van de studentenservicebalie. Vraag bij je leidinggevende na of/wanneer je op de campus verwacht wordt.

Voor medewerkers belast met andere werkzaamheden, die wel vanuit huis kunnen worden uitgevoerd, geldt vooralsnog dat zij dit zoveel als mogelijk vanuit huis doen. Zodra de adviezen vanuit de Rijksoverheid en RIVM wijzigen, kan deze situatie veranderen. Houd dus nog steeds de nadere berichtgeving vanuit de EUR in de gaten.

Vanaf 25 september 2021 is het advies van het RIVM/ de Rijksoverheid om zoveel mogelijk thuis te werken aangepast naar:

 • Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is;
 • Werkgevers en werknemers maken zelf afspraken over een goede verdeling tussen werk en thuis.

 Vanuit de EUR volgt nog nadere berichtgeving hierover.

Om veilig te kunnen (blijven) werken en doceren op de campus is het belangrijk de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid te volgen. Daarnaast kun je de tips volgen die genoemd staan onder de vraag “Moeten we 1,5 meter afstand houden op de campus”.

Aanvullend geven we je de volgende tips om het risico op besmetting verder te beperken:

 • Als je je wilt laten vaccineren en dat nog niet hebt gedaan, heb je hiervoor verschillende mogelijkheden:
 • Doe twee keer in de week een zelftest (gratis te bestellen op Zelftestonderwijs). Dit geldt ook als je al gevaccineerd bent;
 • Houd, als je je daar prettig bij voelt of als anderen in de zaal daarom vragen, tijdens colleges of bijeenkomsten een mondkapje op. Je bent vrij om dat wel of niet te doen. Beoordeel wat voor jou zelf het beste past en neem in overweging of het mogelijk is om anderen daarin tegemoet te komen; Zie voor een update onder: "Moet ik een mondkapje dragen op de campus?".
 • Je mag studenten verzoeken om tijdens een college of bijeenkomst een mondkapje te dragen. Benadruk wel dat dit op vrijwillige basis is; Zie voor een update onder: ”Moet ik een mondkapje dragen op de campus?”.
 • Houd je aan de looproutes en andere hygiënemaatregelen;
 • Blijf zoveel mogelijk afstand houden tot anderen;
 • Vermijd grote groepen (buiten de collegezalen);
 • Wanneer je geen college geeft: houd tijdens het werken – waar mogelijk - 1,5 meter afstand tot collega’s; Zie voor een update onder: ”Moeten we 1,5 meter afstand houden op de campus?”.
 • Werk zoveel mogelijk thuis als je geen college of andere vorm van fysiek onderwijs hoeft te geven of andere afspraken hebt. Zie voor een update onder: “Ben ik als docent verplicht om les te geven op de campus?”.

 • Informeer bij de start van het college op de campus studenten over de belangrijkste COVID-19 regels. Hiervoor kan worden verwezen naar de regels hierover binnen de EUR;
 • Spreek studenten aan op hun verantwoordelijkheid en leg uit dat onderwijs alleen mogelijk is als we samen de geldende regels en adviezen volgen (zie hiervoor de informatie van de Rijksoverheid en de corona-pagina van de EUR). Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we veilig kunnen werken bij en studeren aan de EUR;
 • Je kunt als docent onderling aanvullende afspraken maken met jouw studenten over de gang van zaken tijdens colleges/ bijeenkomsten. Voor docenten is het van belang om hier behoedzaam mee om te gaan. Een ogenschijnlijk vrijblijvend verzoek van een docent aan studenten om bijvoorbeeld ook tijdens het college (zittend) een mondkapje te dragen, kan toch als dwang overkomen op een student. Je kunt een dergelijk verzoek doen, maar benadruk dat dit op basis van vrijwilligheid is; Zie voor meer informatie onder: ”Moet ik een mondkapje dragen op de campus?”.
 • Daarnaast kan je er als docent voor kiezen om tijdens het geven van een college een mondkapje te dragen, als dit niet belemmerend is voor het onderwijs; Zie voor meer informatie onder: ”Moet ik een mondkapje dragen op de campus?”.
 • Ook kan je als docent aan studenten vragen om 1,5 meter afstand te houden; Zie voor meer informatie onder: ”Moeten we 1,5 meter afstand houden op de campus?”.
 • Blijf met corona gerelateerde verschijnselen thuis (check het stroomschema ‘mag ik naar de campus’ voor je weer naar de campus komt) en laat je testen op corona;
 • Als een student in het college zit met coronagerelateerde verschijnselen of klachten, kan dat overige studenten en docenten een onveilig gevoel geven. Wijs studenten daarom op de regels hierover binnen de EUR en vraag hen om naar huis te gaan.
 • In geval van een escalatie of onveilige situatie kan de docent de beveiliging inschakelen via telefoonnummer 010 408 1100.

Kort samengevat kun je:

 • Studenten voorafgaand en tijdens fysiek onderwijs wijzen op de geldende gedrags- en hygiëneregels en op het belang van (zelf)testen en vaccineren;
 • Studenten (indien gewenst) vragen om tijdens het college afstand tot de docent te houden;
 • Indien de zaal groot genoeg is: studenten vragen om zoveel mogelijk op afstand van elkaar te gaan zitten;
 • Indien je dit prettig vindt, aan studenten vragen om, op vrijwillige basis, een mondkapje op te houden tijdens het college; Zie voor meer informatie onder: ”Moet ik een mondkapje dragen op de campus?”.
 • Studenten vragen of ze bepaalde looproutes willen aanhouden bij binnenkomst en vertrek.

Je mag studenten niet vragen om een vaccinatie-, test-, of herstelbewijs of hen vragen of zij coronagerelateerde klachten hebben.

Tot 25 september is bij verplaatsing in de gangen en in gebouwen het dragen van een mondkapje verplicht, zittend in een onderwijsruimte / achter je bureau hoeft dit niet.

Na 25 september is het dragen van een mondkapje bij verplaatsing niet meer verplicht. Het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer is nog wel verplicht, denk hieraan als je met het OV naar de campus komt.

Zodra de adviezen vanuit de Rijksoverheid en RIVM wijzigen, kan deze situatie veranderen. Houd dus steeds de nadere berichtgeving vanuit de EUR in de gaten.

Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Landelijk is vastgesteld dat je zelf aantoonbaar moet maken dat je in aanmerking komt voor de uitzonderingsplicht. Zie de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Voor sommige EUR-locaties kunnen aanvullende of afwijkende voorschriften gelden, denk aan Erasmus MC, EUC, ISS. Ons advies is om bij desbetreffende organisatie te kijken welke regels er gelden. Ook op die locaties wordt rekening gehouden met de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Studenten en werknemers kunnen onderzoeksactiviteiten uitvoeren op de campus/ bij de instelling. Voor onderzoekers (niet zijnde studenten) geldt dat zij rekening moeten houden met de relevante, geldende maatregelen ten aanzien van thuiswerken. Maak met je leidinggevende/ onderwijzer afspraken hierover.

Per 25 september is de anderhalve meter afstand komen te vervallen. Hierdoor kunnen de meeste onderwijsvormen, zoals werkgroepen, vanaf de start van het collegejaar fysiek plaatsvinden.

Let wel: daar waar het kan, blijven we afstand van elkaar houden! Volg deze tips:

 • Een zaal of kantoor pas te verlaten als er voldoende ruimte is op de gang.
 • Liften zo min mogelijk gebruiken (tenzij dit om gezondheidsredenen niet anders kan, ook als anders vermeld staat).
 • Het aantal verplaatsingen gedurende de dag proberen te minimaliseren.
 • Bij verplaatsingen rekening te houden met wisselmomenten van colleges en werkgroepen.
 • Tijdens wisselmomenten op de gangen de looprichting te volgen en spoedig de gangen te verlaten.

Ja, dat kan. Deze kunnen via de coördinatoren bedrijfsvoering en/of je secretariaat besteld worden op kosten van desbetreffene faculteit of dienst.

Tijdens fysieke colleges gelden deze regels:

 • Vul een zaal van achter naar voren en schuif hierbij zo ver mogelijk door, zodat alle beschikbare plaatsen gevuld worden.
 • Verlaat een zaal geordend, eerst de personen het dichts bij de deur.
 • Verlaat een zaal pas als er voldoende ruimte is op de gang.
 • Stel toiletgebruik uit tot wisselmomenten en blijf niet hangen.
 • Verlaat na het onderwijs de campus of zoek een geschikte plek om te studeren.

 

Op dit moment is de kinderopvang Partou (ook) op de campus geopend.
Bezoek voor meer informatie de EUR-pagina van Partou.

Eendaagse (zakelijke) evenementen en meerdaagse (zakelijke) evenementen zonder overnachting mogen onder voorwaarden doorgaan. Op de website van de overheid vind je alle regels.

Promoties en oraties gaan door.
De laatste informatie hierover vind je op de promotie pagina.

Misschien heb je je verlof voor dit jaar al ingepland. We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over hoe je hiermee om kan gaan tijdens corona. Is het nu handig om je verlof op te nemen of om dat uit te stellen naar later dit jaar? Overweeg je je verlof anders in te delen? Ga dan met je leidinggevende in gesprek.

Op MyEUR (het intranet voor medewerkers) kun je meer lezen over de reguliere verlofregelingen. 

Voor ziek- en betermelden is de procedure dat jij je ziek/beter meldt bij je direct leidinggevende. Telefonisch ziek- en betermelden heeft de voorkeur.

Meld je ook ziek of beter als je aan het thuiswerken bent. Alleen op deze manier weten wij hoe het met iedereen is en houden we overzicht van de ziek- en betermeldingen binnen onze hele organisatie.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen