Studenten & onderwijs

Op deze pagina vind je als student alle informatie over onderwijs en praktische zaken in tijden van corona. De coronacrisis heeft impact op jou als student. We proberen je daar zo goed mogelijk bij te helpen.

Laatste berichten

 • Nederland is in een volledige lockdown, dit houdt in dat er géén fysiek onderwijs op de campus meer plaatsvindt. Een uitzondering zal gelden voor examens, tentamens en begeleiding van studenten die het het meest nodig hebben. Voor die laatste groep zijn studieplekken beschikbaar in de universiteitsbibliotheek.
 • De EUR volgt de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM. De RIVM-richtlijnen blijven gelden op de gehele campus, mocht je daar bij wijze van uitzondering moeten zijn (1,5m afstand en buiten mogen max. 2 personen samen zijn).

 • Op deze pagina in MyEur vind je meer informatie over hoe je online onderwijs kunt volgen en over online samenwerken met medestudenten. Hier staat onder andere welke software je daarvoor nodig hebt, en hoe je hier toegang tot kan krijgen.

 • Via sEURch, de A-Z lijst van databanken of bronnen per vakgebiedkun je ook thuis gemakkelijk toegang krijgen tot online artikelen, tijdschriften en boeken. Je hoeft alleen maar in te loggen met je ERNA-account als daarom gevraagd wordt.

  Ook kan je de Library Access browser extensie installeren die automatisch controleert of de bronnen waar je naar zoekt beschikbaar zijn via de Universiteitsbibliotheek. Meer informatie over off campus toegang.

   

 • Tentamens

  De tentamens die ‘s avonds fysiek afgenomen zouden worden, vervroegen we waar mogelijk, andere nemen we online af of gaan we verplaatsen. Daarnaast kunnen avondtentamens blijven staan op de geplande tijd. Als dit op jou van toepassing is, krijg je hierover persoonlijk bericht. Mocht het zo zijn dat je inschat of weet dat je na het ingaan van de avondklok nog niet thuis bent dan heb je een verklaring van de universiteit nodig (deze krijg je tijdens het fysieke tentamen) en een eigen verklaring, zie rijksoverheid.nl. De overige (fysieke) tentamens, overdag, gaan gewoon door zoals gepland, volgens de landelijke richtlijnen. Zie ook: https://www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/tentamens


  Stages en co-schappen

  Studenten die stages of co-schappen lopen en waarvoor het daarom noodzakelijk is dat zij tijdens de uren van de avondklok moeten reizen, kunnen een verklaring krijgen van hun stagebedrijf. Voor hen zijn in principe dezelfde regels van toepassing als voor andere medewerkers van de organisatie die voor hun werk tijdens de avondklok moeten reizen.


  Studieplekken

  De bibliotheek blijft overdag open en studieplekken blijven beschikbaar voor studenten die dit het meest nodig hebben en op basis van reservering. In de UB kun je alléén individueel studeren, met een groep studeren is momenteel op de campus op Woudestein niet mogelijk.

 • Ja, deze gaan door maar vooralsnog uitsluitend online. Voor uitzonderlijke gevallen kan nog steeds een aanvraag gedaan worden om fysiek te tentamineren.

  Raadpleeg ook geregeld de website van jouw faculteit. Er kunnen verschillen in aanpak zijn per faculteit en zelfs per opleidingsprogramma.

 • Er blijven studieplekken beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek voor de studenten die dit het meest nodig hebben. Het gaat dan om deze studenten:

  • Internationale studenten.
  • Studenten met een functiebeperking.
  • Studenten die als mantelzorger optreden.
  • Studenten die thuis absoluut geen gelegenheid hebben om te kunnen studeren of die om andere (mentale) redenen liever op de campus studeren.

  De studieplekken zijn te reserveren via MyEUR. 

 • Binnen alle gebouwen van de Erasmus Universiteit Rotterdam is het (wettelijk) verplicht om een mondkapje te dragen. Mocht je geen mondkapje dragen, dan moet je het gebouw verlaten. Zodra je een mondkapje op hebt, ben je uiteraard welkom in de gebouwen.

  Als je deelneemt aan een onderwijsactiviteit of een onderwijsactiviteit verzorgt op een vaste zit- of staplek of als je als medewerker werkt op een vaste zit- of staplek, mag je je mondkapje tijdelijk afdoen tijdens de activiteit/werkzaamheden. Zodra de onderwijsactiviteit is afgelopen of je je vaste zit- of staplek verlaat, zet je deze weer op.

  Op de volgende plekken is een mondkapje niet nodig, maar dit mag uiteraard wel:

  • Als je in een gebouw deelneemt aan een onderwijsactiviteit of een onderwijsactiviteit verzorgt op een vaste zit- of staplek of als je als medewerker werkt op een vaste zit- of staplek, kan het af.
  • Buiten de gebouwen hoef je geen mondkapje op, maar gelden wel de andere algemene maatregelen zoals de onderlinge afstand.
 • Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Landelijk is vastgesteld dat je zelf aantoonbaar moet maken dat je in aanmerking komt voor de uitzonderingsplicht. Zie de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

 • Als deze afspraak digitaal kan plaatsvinden, dan gaan de afspraken met scriptiebegeleiders gewoon door. Afspraken met scriptiebegeleiders mogen ook plaatsvinden op de campus voor uitzonderlijke gevallen, maar dan enkel op een persoonlijk kantoor. 

  Raadpleeg ook geregeld de website van jouw faculteit. Er kunnen verschillen in aanpak zijn per faculteit en zelfs per opleidingsprogramma.

 • Dit moet je individueel met de betreffende docent/begeleider bespreken.

 • Voor sommige EUR-locaties kunnen aanvullende of afwijkende voorschriften gelden, denk aan Erasmus MC, EUC, ISS. Ons advies is om bij desbetreffende organisatie te kijken welke regels er gelden.

 • Gedurende de lockdown vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats. Daarna gelden deze regels:

  Om het verloop ín de collegezaal goed te af te stemmen op de 1,5 meter zijn er een aantal regels:

  • Vul een zaal van achter naar voren en schuif hierbij zo ver mogelijk door, zodat alle beschikbare plaatsen gevuld worden.
  • Verlaat een zaal geordend, eerst de personen het dichts bij de deur.
  • Verlaat een zaal pas als er voldoende ruimte is op de gang.
  • Stel toiletgebruik uit tot wisselmomenten en blijf niet hangen.
  • Verlaat na het onderwijs de campus of zoek een geschikte plek om te studeren.
 • Om de 1,5 meter zo goed mogelijk te waarborgen is het belangrijk de instructies op borden, de grond en van de stewards op te volgen. Verder kun je rekening houden door bijvoorbeeld:

  • Een zaal of kantoor pas te verlaten als er voldoende ruimte is op de gang.
  • Liften zo min mogelijk te gebruiken (tenzij dit om gezondheidsredenen niet anders kan, ook als anders vermeld staat).
  • Het aantal verplaatsingen gedurende de dag proberen te minimaliseren.
  • Bij verplaatsingen rekening te houden met wisselmomenten van colleges en werkgroepen.
  • Tijdens wisselmomenten op de gangen de looprichting te volgen en spoedig de gangen te verlaten.
 • Studenten Geneeskunde volgen de richtlijn van de locatie waar zij op dat moment hun opleiding volgen. Bekijk de richtlijnen van het Erasmus MC.

 • Alleen studenten van het Erasmus MC mogen studeren in het Onderwijscentrum (OWC).

  Recentelijk hebben we geconstateerd dat een groter aantal studenten van andere faculteiten aan de Erasmus Universiteit studeren of anderszins gebruik maken van het Onderwijscentrum (OWC) in het Erasmus MC. Helaas betekent dit dat het steeds drukker wordt in het OWC. Ook zien wij dat de coronaregels die daar gelden lang niet altijd goed worden opgevolgd door aanwezige studenten. Dit brengt ons in een lastig parket, te meer omdat wij (ook) gehouden zijn aan de regels in het Erasmus MC als ziekenhuis. Personenverkeer in de Passage moet bijvoorbeeld zo beperkt mogelijk blijven en anders dan op Woudestein is ons OWC verweven met de patiëntenzorg en zijn risico's op besmetting daarmee groter.

  Onlangs hebben wij daarom besloten dat studenten die aan een van de andere faculteiten van de EUR studeren voorlopig uitsluitend gebruik dienen te maken van de faciliteiten op hun eigen faculteit of elders op campus Woudestein. Toegang tot het OWC voor niet-Erasmus MC-studenten is dus niet meer mogelijk en hierop zal actief worden gecontroleerd.

  Wij rekenen op jullie begrip voor dit besluit en bij voorbaat dank voor jullie medewerking!

 • Ja. Fysieke tentamens gaan gewoon door zoals gepland, volgens de landelijke richtlijnen. Hiermee willen we zo veel mogelijk studievertraging voorkomen. Uiteraard leven we hierbij de coronaregels van het RIVM en met een goede reden is het altijd mogelijk het tentamen online te doen.

  Tentamens vinden bijvoorbeeld plaats in de tentamenhal in de Van der Goot Building, op campus Woudestein of op locatie in de gebouwen van EMC. 

 • Je kan vanaf 30 minuten voor aanvang van het tentamen de tentamenhal betreden. We vragen je bij binnenkomst een mondkapje te dragen en afstand te houden. Bij aankomst in de tentamenhal ga je meteen op een plek zitten en deze verlaat je bij voorkeur niet meer.

 • Zodra je het universiteitsterrein betreedt is het dringende advies om een mondkapje te dragen, dit geldt zeker in de gebouwen. Zodra je zit mag het mondkapje af.

 • Als je je tentamen op een Chromebook hebt gemaakt lever je het tentamen in, je sluit de Chromebook af en je volgt de looproutes om de tentamenhal via de achterkant van de zaal te verlaten. Blijf alsjeblieft niet hangen, houd afstand en volg de regels van de stewards op.

  Als je een tentamen hebt gemaakt op papier stop je alle papieren terug in de envelop (inclusief al het kladpapier). Zorg dat jouw naam en studentnummer op de envelop staan. Je levert de envelop met het tentamen in bij de surveillant. Hierna volg je de looproutes om de tentamenhal aan de achterkant te verlaten.

  Blijf alsjeblieft niet hangen, houd afstand en volg de regels van de stewards op.

 • Als je op de dag van je tentamen ziek bent of klachten hebt, kan je het tentamen niet op de campus maken. Dit geldt ook als je huisgenoten hebt met koorts. In dit geval kun je je tentamen online maken met online proctoring. Hiervoor dien je zo snel mogelijk een verzoek in via OSIRIS Zaak. De Tentamenorganisatie zal de verzoeken monitoren en via je studentenmail op je verzoek reageren.

 • Je kunt via OSIRIS Zaak een tentamenplek aanvragen, vanaf 5 werkdagen voorafgaand aan het betreffende tentamen. Je maakt het tentamen dan meestal in de Tentamenhal in de van der Goot Building, alsnog gesurveilleerd via Online Proctoring. Je doet de systeemcheck alsnog op de laptop van de EUR en je dient je alsnog te legitimeren via je collegekaart of een identiteitsbewijs.

  De Tentamenorganisatie zal de verzoeken die binnenkomen via OSIRIS Zaak monitoren, en via je studentenmail op je verzoek reageren. Zorg dat je dit tijdig doet, want we moeten wel voorbereidingen treffen.

  Let op, voor tentamens die al in de tentamenhal zijn ingepland via het rooster, vraag je via OSIRIS Zaak GEEN aparte plek aan. Kijk dus goed in het rooster. 

 • Wil je als student of docent meer weten over online proctoring, het surveilleren bij tentamens op afstand, bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Als gevolg van de coronamaatregelen kan het zijn dat sommige studenten een lichte vertraging oplopen in de eindfase van hun bacheloropleiding. Door de zogenaamde 'harde knip' tussen bachelor en master kunnen studenten normaliter pas aan hun master beginnen als ze hun bachelordiploma hebben behaald. In deze bijzondere omstandigheden wil EUR deze studenten oplossingen bieden om studievertraging in de overgang van bachelor naar (pre-)master tot een minimum te beperken.

  EUR masteropleidingen worden tijdelijk in staat gesteld om soepeler om te gaan met de ‘harde knip’-regel voor studenten die niet op de oorspronkelijk geplande datum kunnen afstuderen als gevolg van de coronamaatregelen. Deze studenten kunnen mogelijk toestemming krijgen om met hun EUR masteropleiding te beginnen en tegelijkertijd hun laatste studiepunten in het kader van hun bachelordiploma te behalen, op voorwaarde dat:

  • zij voldoen aan de opleidingsspecifieke voorwaarden voor inschrijving, en
  • de combinatie van beide studietrajecten haalbaar wordt geacht, en
  • redelijkerwijs kan worden verwacht dat het bachelordiploma binnen de gestelde termijn wordt behaald.

  Hetzelfde geldt voor studenten die zich aanmelden voor een EUR premasterprogramma. Let op: alle andere toelatingsvoorwaarden blijven gewoon van toepassing!

  Als je gaat studeren bij een andere universiteit kijk dan op de website van de betreffende universiteit voor meer informatie.

 • Voor premasterstudenten die door de coronamaatregelen een lichte vertraging oplopen in de eindfase van hun premasterprogramma wil de EUR vergelijkbare oplossingen bieden om studievertraging in de overgang naar de master tot een minimum te beperken als voor bachelorstudenten (zie de vraag hierboven in de Q&A: Ik ben een bachelorstudent...?). Kort gesteld kunnen deze studenten mogelijk ook al met hun EUR-masterprogramma beginnen op voorwaarde dat ze aan de opleidingsspecifieke eisen voldoen. Voor details die van toepassing zijn op jouw opleiding en jouw specifieke situatie kun je terecht op de website van de masteropleiding.

  De opleiding van je keuze vind je op www.eur.nl/onderwijs/master/overzicht

 • Als je overweegt om aan je EUR (pre-)masteropleiding te beginnen en tegelijkertijd je bacheloropleiding af te ronden, houd er dan rekening mee dat je studieprogramma qua studielast haalbaar moet zijn en dat het ook praktisch mogelijk moet zijn om beide studietrajecten te combineren. Dit is waarschijnlijk eenvoudiger als je op dit moment staat ingeschreven voor een EUR bacheloropleiding dan wanneer je een bacheloropleiding aan een universiteit in het buitenland moet afronden. De toelatingscommissie houdt hier rekening mee bij de beoordeling van je aanmelding en als je wordt toegelaten, doen we ons best om je te ondersteunen bij je studie, maar je draagt ook een persoonlijke verantwoordelijkheid.

  Houd er rekening mee dat het niet behalen van je bachelordiploma binnen de gestelde termijn gevolgen heeft: je wordt uitgesloten van verdere deelname aan de (pre-)masteropleiding totdat je je bachelordiploma hebt behaald. Een beslissing om in september te starten met een (pre-)master zonder een afgerond diploma vraagt dan ook om een zorgvuldige afweging. Studieadviseurs kunnen adviseren bij het maken van de juiste keuze.

 • Als blijkt dat je op deze gronden niet in aanmerking komt voor toelating, let er dan op dat sommige opleidingen extra mogelijkheden bieden om een soepele overgang tussen bachelor en (pre-)master te faciliteren voor studenten met een lichte vertraging. Denk aan een extra instroommoment. Lees de informatie op de website van de masteropleiding en neem contact op met de contactpersoon van de opleiding om je mogelijkheden te bespreken.

  Je vindt de opleiding van je keuze op www.eur.nl/onderwijs/master/overzicht.

 • Omdat geen twee opleidingen gelijk zijn, is een 'one size fits all' oplossing niet mogelijk en kunnen de voorwaarden voor inschrijving zonder bachelordiploma (of afgerond premasterprogramma) per opleiding verschillen. Ook kan je toelaatbaarheid afhankelijk zijn van factoren zoals of je op dit moment in het Nederlandse hoger onderwijs bent ingeschreven of aan een instelling in het buitenland, en andere aspecten die van invloed zijn op de haalbaarheid om beide studietrajecten met elkaar te combineren. Details die van toepassing zijn op jouw opleiding en jouw specifieke situatie zijn te vinden op de website van de masteropleiding.

  De opleiding van je keuze vind je op www.eur.nl/onderwijs/master/overzicht.

 • Verlaging BSA-norm (2020-2021)

  Gezien de buitengewone situatie als gevolg van de coronapandemie hebben de universiteiten op 14 januari besloten om de BSA-norm (bindend studieadvies) die geldt voor eerstejaars bachelorstudenten te verlichten. Daardoor hoeven studenten die dit studiejaar de opleiding zijn gestart minder studiepunten te behalen om door te kunnen stromen naar het tweede studiejaar. Afgesproken is dat de maatregel leidt tot een verlaging van de norm met een bandbreedte van 10-15%.

  Voor de Erasmus Universiteit Rotterdam komt dat neer* op een BSA-norm tussen 54 en 51 EC. Binnen de universiteit is er verscheidenheid in het aantal studiepunten dat wordt toegekend aan programmaonderdelen van de verschillende opleidingen. Hierdoor is het onvermijdelijk dat er enige variatie ontstaat bij de uitwerking van de maatregel op opleidingsniveau. Leidend is dat de BSA-norm verlaagd wordt met ten minste 10% en dat studenten binnen de opzet van het programma wezenlijk profijt hebben van de maatregel. De exacte uitwerking wordt vastgesteld door de opleiding.

  Daarbij geldt dat:

  1. Deze maatregel van toepassing is op studenten die in het studiejaar 2020-2021 zijn gestart met de opleiding;
  2. De compensatieregeling van de opleiding zoals beschreven in de OER intact blijft;
  3. Programmaonderdelen van het eerste jaar die niet zijn behaald dan wel gecompenseerd, later tijdens de studie alsnog moeten worden behaald;
  4. Studenten die in het studiejaar 2019-2020 vanwege Covid-19 een uitgesteld bindend studieadvies hebben gekregen, dienen te voldoen aan de reguliere BSA-norm.

  Zodra de verlaging van de BSA-norm op opleidingsniveau is uitgewerkt wordt hierover gecommuniceerd vanuit de opleiding.

  * Met uitzondering van de bacheloropleiding Geneeskunde; deeltijdvarianten en dubbelprogramma’s bij Erasmus School of Law.

 • Als je in de financiële problemen komt doordat je inkomsten wegvallen, neem dan contact op met DUO. DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen. Mocht het vanwege de omstandigheden niet lukken om je collegegeld op tijd te betalen, neem dan contact op met een van de studentendecanen van de EUR.

 • Het ministerie van OCW heeft aangekondigd dat iedereen die in de periode september 2020 tot en met augustus 2021 een masterdiploma haalt in het bekostigd onderwijs eenmalig een compensatiebedrag ter hoogte van maximaal 3 maanden les- cursus- of collegegeld ontvangt. Zie de DUO-website voor meer informatie.

 • Als je studievertraging oploopt door bijzondere omstandigheden, kun je financiële ondersteuning aanvragen uit het Profileringsfonds. Het gaat in het geval van de coronacrisis om studenten die te maken hebben met opgelopen of verwachte studievertraging doordat zij zelf ziek zijn (geweest) door het coronavirus, of vanwege (mantelzorg voor) zieke familieleden. Ook studerende ouders die vanwege de coronamaatregelen onderwijs moeten combineren met zorg voor kinderen die thuis zijn en daardoor studievertraging oplopen of verwachten op te lopen, kunnen aanspraak maken op het profileringsfonds. De omstandigheid dat een student studievertraging oploopt of naar verwachting op zal lopen vanwege noodgedwongen aanpassingen in het onderwijsprogramma die de instelling als gevolg van de kabinetsmaatregelen heeft moeten doen, geeft geen aanspraak op het profileringsfonds.

 • Het uitgangspunt van Erasmus Universiteit Rotterdam is dat het onderwijs zo veel mogelijk doorgaat, zij het in aangepaste vorm zoals dat binnen de nu geldende overheidsmaatregelen ter voorkoming van het verspreiden van COVID-19 (coronavirus) past. We proberen hierbij de nadelige effecten voor studenten te minimaliseren, zodat er zo min mogelijk tot geen studievertraging hoeft plaats te vinden. Dit betekent dat de verplichting tot het betalen van het collegegeld (wettelijk dan wel instellingscollegegeld) in stand blijft. De inning van de collegegelden blijft daarmee staan.

 • Ben je als student ontslagen of werk je minder uren vanwege de coronamaatregelen? Als je in loondienst werkt(e) dan heb je mogelijk recht op een WW-uitkering. Zo niet, dan kom je misschien in aanmerking voor de tijdelijke overbruggingsregeling regeling (TOFA)
  Aanvragen kon tot en met zondag 26 juli 2020.

  Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

   

 • Neem hiervoor contact op met je studieadviseur of een studentendecaan.

   

 • De studenten waarvoor de aangewezen looproutes en overige aanwijzingen (incl. de restricties in het gebruik van de lift) niet mogelijk of niet optimaal zijn, mogen afwijken van deze aangewezen routes en aanwijzingen. Om ervoor te zorgen dat dit niet tot onduidelijkheid leidt bij de toezichthouders of andere medewerkers, is er een “Vrije toegang van alle routes” pas. Op die manier kunnen de toezichthouders direct zien dat je geautoriseerd bent om een andere route te nemen, en kunnen ook andere gebouwgebruikers daar rekening mee houden (bv. als je tegen de route in moet lopen of gebruik maakt van een lift). Het aanvraagformulier voor deze pas kan je hier vinden.

 • Mocht je tegen een acuut probleem aanlopen met betrekking tot de toegankelijkheid (bijvoorbeeld; het niet kunnen openen van een deur en er is niemand in de buurt om te helpen) aarzel dan niet om contact op te nemen met de Security loge via 010-4081035. Een medewerker van de beveiliging kan je dan komen helpen.

 • We weten dat voor sommigen, vanwege COVID-19, reizen met het openbaar vervoer onwenselijk is (bijvoorbeeld vanwege jouw beperking of verminderde weerstand). Mocht dit op jou van toepassing zijn, en je graag met de auto naar de campus willen reizen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een tijdelijke parkeerlicentie. Hiermee kan je tegen medewerkerstarief parkeren. De studentendecaan moet de aanvraag goedkeuren. Klik hier voor het aanvraagformulier.

 • We kunnen ons voorstellen dat studenten met een auditieve beperking problemen ondervinden als universiteitsmedewerkers ondoorzichtige mondkapjes dragen. Er zijn doorzichtige mondkapjes beschikbaar gesteld voor stewards. Als zij deze niet dragen, dan hebben zij deze op zak (continu dragen is helaas geen optie). Indien je een steward tegenkomt zonder doorzichtig mondkapje, vraag hem/haar dan om te wisselen van mondkapje (evt. middels gebaren).
  Wordt er door een docent een ondoorzichtig mondkapje gedragen tijdens de les? Bespreek dit bij de studieadviseur van jouw studie/ faculteit.

  Lees meer over de mondkapjesplicht en eventuele uitzonderingen op deze pagina van de Rijksoverheid.

 • De EUR heeft haar best gedaan om alles zo goed mogelijk te regelen volgens de COVID-19 richtlijnen. Als je echter ergens hinder aan ondervindt, laat dit ons alsjeblieft weten. Wij zullen dit oppakken met de verantwoordelijke afdelingen en ons best doen om een passende oplossing te vinden. Je kunt ons bereiken via smf@eur.nl.