Studenten & onderwijs

Op deze pagina vind je als student alle informatie over onderwijs en praktische zaken in tijden van corona. De coronacrisis heeft impact op jou als student. We proberen je daar zo goed mogelijk bij te helpen.

Laatste berichten

 • Draag een mondkapje bij het verplaatsen in de gebouwen.
 • Be Smart, be safe; de eigen verantwoordelijkheid is het uitgangspunt voor een veilige terugkeer naar de campus!
 • Het fysieke onderwijs kan ook met de nieuwe maatregelen doorgang vinden.
 • De EUR volgt de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM. De RIVM richtlijnen gelden op de gehele campus (1,5m afstand en buiten mogen max. 4 personen samen zijn).

 • Op deze pagina in MyEur vind je meer informatie over hoe je online onderwijs kunt volgen en over online samenwerken met medestudenten. Hier staat onder andere welke software je daarvoor nodig hebt, en hoe je hier toegang tot kan krijgen.

 • Via sEURch, de A-Z lijst van databanken of bronnen per vakgebiedkun je ook thuis gemakkelijk toegang krijgen tot online artikelen, tijdschriften en boeken. Je hoeft alleen maar in te loggen met je ERNA-account als daarom gevraagd wordt.

  Ook kan je de Library Access browser extensie installeren die automatisch controleert of de bronnen waar je naar zoekt beschikbaar zijn via de Universiteitsbibliotheek. Meer informatie over off campus toegang.

   

 • Raadpleeg hiervoor het handelingskader ‘Mag ik naar de universiteit?’

 • Raadpleeg hiervoor het handelingskader ‘Mag ik naar de universiteit?’

 • Raadpleeg hiervoor het handelingskader ‘Mag ik naar de universiteit?’

 • Alle studenten, medewerkers en bezoekers dragen een mondkapje wanneer ze zich in de EUR-gebouwen verplaatsen.

 • Als je je verplaatst in de EUR-gebouwen, adviseren we je om een mondkapje te dragen.

 • In de UB, Polak Building en bij de Vitam's coffee corner in de Theil hal kun je een herbruikbaar mondkapje ophalen.

 • Op de volgende plekken is een mondkapje niet nodig, maar dit mag uiteraard wel:
  -    Als je in een gebouw zit, bijvoorbeeld in een collegezaal of op een werkplek, kan het af.
  -    Buiten de gebouwen hoef je geen mondkapje op, maar gelden wel de andere algemene maatregelen zoals de onderlinge afstand.

 • Om het verloop ín de collegezaal goed te af te stemmen op de 1,5 meter zijn er een aantal regels:

  • Vul een zaal van achter naar voren en schuif hierbij zo ver mogelijk door, zodat alle beschikbare plaatsen gevuld worden.
  • Verlaat een zaal geordend, eerst de personen het dichts bij de deur.
  • Verlaat een zaal pas als er voldoende ruimte is op de gang.
  • Stel toiletgebruik uit tot wisselmomenten en blijf niet hangen.
  • Verlaat na het onderwijs de campus of zoek een geschikte plek om te studeren.
  • Er zijn minder studieplekken beschikbaar dan normaal, check MyEUR/studieplekken voor meer informatie.
 • Om de 1,5 meter zo goed mogelijk te waarborgen is het belangrijk de instructies op borden, de grond en van de stewards op te volgen. Verder kun je rekening houden door bijvoorbeeld:

  • Een zaal of kantoor pas te verlaten als er voldoende ruimte is op de gang.
  • Liften zo min mogelijk te gebruiken (tenzij dit om gezondheidsredenen niet anders kan, ook als anders vermeld staat).
  • Het aantal verplaatsingen gedurende de dag proberen te minimaliseren.
  • Bij verplaatsingen rekening te houden met wisselmomenten van colleges en werkgroepen.
  • Tijdens wisselmomenten op de gangen de looprichting te volgen en spoedig de gangen te verlaten.
 • Er zijn studieplekken beschikbaar op de campus. Deze zijn vanaf 24 uur van tevoren te reserveren. Via MyEUR kan je een reservering plaatsen. Daar vind je ook meer informatie.

 • Het fysieke onderwijs is weer opgestart; fysiek op de campus als het kan, online of blended als het moet. De meeste onderwijsactiviteiten, inclusief tentamens, zullen voornamelijk online plaatsvinden.

  Voor EUR betekent dit dat we maximaal inzetten op online onderwijs en hiervoor extra investeringen en inspanningen plegen.

  Raadpleeg ook geregeld de website van jouw faculteit. Er kunnen verschillen in aanpak zijn per faculteit en zelfs per opleidingsprogramma.

 • Dit moet je individueel met de betreffende docent/begeleider bespreken.

 • Als deze afspraak digitaal kan plaatsvinden, dan gaan de afspraken met scriptiebegeleiders gewoon door. Afspraken met scriptiebegeleiders mogen ook plaatsvinden op de campus, maar dan enkel op een persoonlijk kantoor.

  Raadpleeg ook geregeld de website van jouw faculteit. Er kunnen verschillen in aanpak zijn per faculteit en zelfs per opleidingsprogramma.

 • Voor sommige EUR-locaties kunnen aanvullende of afwijkende voorschriften gelden, denk aan Erasmus MC, EUC, ISS. Ons advies is om bij desbetreffende organisatie te kijken welke regels er gelden.

 • Studenten Geneeskunde volgen de richtlijn van de locatie waar zij op dat moment hun opleiding volgen. Bekijk de richtlijnen van het Erasmus MC.

 • Alleen studenten van het Erasmus MC mogen studeren in het Onderwijscentrum (OWC).

  Recentelijk hebben we geconstateerd dat een groter aantal studenten van andere faculteiten aan de Erasmus Universiteit studeren of anderszins gebruik maken van het Onderwijscentrum (OWC) in het Erasmus MC. Helaas betekent dit dat het steeds drukker wordt in het OWC. Ook zien wij dat de coronaregels die daar gelden lang niet altijd goed worden opgevolgd door aanwezige studenten. Dit brengt ons in een lastig parket, te meer omdat wij (ook) gehouden zijn aan de regels in het Erasmus MC als ziekenhuis. Personenverkeer in de Passage moet bijvoorbeeld zo beperkt mogelijk blijven en anders dan op Woudestein is ons OWC verweven met de patiëntenzorg en zijn risico's op besmetting daarmee groter.

  Onlangs hebben wij daarom besloten dat studenten die aan een van de andere faculteiten van de EUR studeren voorlopig uitsluitend gebruik dienen te maken van de faciliteiten op hun eigen faculteit of elders op campus Woudestein. Toegang tot het OWC voor niet-Erasmus MC-studenten is dus niet meer mogelijk en hierop zal actief worden gecontroleerd.

  Wij rekenen op jullie begrip voor dit besluit en bij voorbaat dank voor jullie medewerking!

 • Ja, er worden weer tentamens afgenomen, bijvoorbeeld in de tentamenhal in de Van der Goot Building op campus Woudestein of op locatie in de gebouwen van EMC. Daarnaast worden er ook online tentamens op afstand afgenomen, soms met surveillance via online proctoring. Of jouw tentamen online of op de campus wordt afgenomen wordt voorafgaand aan het tentamen gecommuniceerd. 

 • Je kan vanaf 30 minuten voor aanvang van het tentamen de tentamenhal betreden. We vragen je bij binnenkomst een mondkapje te dragen en afstand te houden. Bij aankomst in de tentamenhal ga je meteen op een plek zitten en deze verlaat je bij voorkeur niet meer.

 • Zodra je het universiteitsterrein betreedt is het dringende advies om een mondkapje te dragen, dit geldt zeker in de gebouwen. Zodra je zit mag het mondkapje af.

 • Als je je tentamen op een Chromebook hebt gemaakt lever je het tentamen in, je sluit de Chromebook af en je volgt de looproutes om de tentamenhal via de achterkant van de zaal te verlaten. Blijf alsjeblieft niet hangen, houd afstand en volg de regels van de stewards op.

  Als je een tentamen hebt gemaakt op papier stop je alle papieren terug in de envelop (inclusief al het kladpapier). Zorg dat jouw naam en studentnummer op de envelop staan. Je levert de envelop met het tentamen in bij de surveillant. Hierna volg je de looproutes om de tentamenhal aan de achterkant te verlaten.

  Blijf alsjeblieft niet hangen, houd afstand en volg de regels van de stewards op.

 • Als je op de dag van je tentamen ziek bent of klachten hebt, kan je het tentamen niet op de campus maken. Dit geldt ook als je huisgenoten hebt met koorts. In dit geval kun je je tentamen online maken met online proctoring. Hiervoor dien je zo snel mogelijk een verzoek in via OSIRIS Zaak. De Tentamenorganisatie zal de verzoeken monitoren en via je studentenmail op je verzoek reageren.

 • Je kunt via OSIRIS Zaak een tentamenplek aanvragen, vanaf 5 werkdagen voorafgaand aan het betreffende tentamen. Je maakt het tentamen dan meestal in de Tentamenhal in de van der Goot Building, alsnog gesurveilleerd via Online Proctoring. Je doet de systeemcheck alsnog op de laptop van de EUR en je dient je alsnog te legitimeren via je collegekaart of een identiteitsbewijs.

  De Tentamenorganisatie zal de verzoeken die binnenkomen via OSIRIS Zaak monitoren, en via je studentenmail op je verzoek reageren. Zorg dat je dit tijdig doet, want we moeten wel voorbereidingen treffen.

  Let op, voor tentamens die al in de tentamenhal zijn ingepland via het rooster, vraag je via OSIRIS Zaak GEEN aparte plek aan. Kijk dus goed in het rooster. 

 • Wil je als student of docent meer weten over online proctoring, het surveilleren bij tentamens op afstand, bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen over dit onderwerp.

 • Als gevolg van de coronamaatregelen kan het zijn dat sommige studenten een lichte vertraging oplopen in de eindfase van hun bacheloropleiding. Door de zogenaamde 'harde knip' tussen bachelor en master kunnen studenten normaliter pas aan hun master beginnen als ze hun bachelordiploma hebben behaald. In deze bijzondere omstandigheden wil EUR deze studenten oplossingen bieden om studievertraging in de overgang van bachelor naar (pre-)master tot een minimum te beperken.

  EUR masteropleidingen worden tijdelijk in staat gesteld om soepeler om te gaan met de ‘harde knip’-regel voor studenten die niet op de oorspronkelijk geplande datum kunnen afstuderen als gevolg van de coronamaatregelen. Deze studenten kunnen mogelijk toestemming krijgen om met hun EUR masteropleiding te beginnen en tegelijkertijd hun laatste studiepunten in het kader van hun bachelordiploma te behalen, op voorwaarde dat:

  • zij voldoen aan de opleidingsspecifieke voorwaarden voor inschrijving, en
  • de combinatie van beide studietrajecten haalbaar wordt geacht, en
  • redelijkerwijs kan worden verwacht dat het bachelordiploma binnen de gestelde termijn wordt behaald.

  Hetzelfde geldt voor studenten die zich aanmelden voor een EUR premasterprogramma. Let op: alle andere toelatingsvoorwaarden blijven gewoon van toepassing!

  Als je gaat studeren bij een andere universiteit kijk dan op de website van de betreffende universiteit voor meer informatie.

 • Voor premasterstudenten die door de coronamaatregelen een lichte vertraging oplopen in de eindfase van hun premasterprogramma wil de EUR vergelijkbare oplossingen bieden om studievertraging in de overgang naar de master tot een minimum te beperken als voor bachelorstudenten (zie de vraag hierboven in de Q&A: Ik ben een bachelorstudent...?). Kort gesteld kunnen deze studenten mogelijk ook al met hun EUR-masterprogramma beginnen op voorwaarde dat ze aan de opleidingsspecifieke eisen voldoen. Voor details die van toepassing zijn op jouw opleiding en jouw specifieke situatie kun je terecht op de website van de masteropleiding.

  De opleiding van je keuze vind je op www.eur.nl/onderwijs/master/overzicht

 • Als je overweegt om aan je EUR (pre-)masteropleiding te beginnen en tegelijkertijd je bacheloropleiding af te ronden, houd er dan rekening mee dat je studieprogramma qua studielast haalbaar moet zijn en dat het ook praktisch mogelijk moet zijn om beide studietrajecten te combineren. Dit is waarschijnlijk eenvoudiger als je op dit moment staat ingeschreven voor een EUR bacheloropleiding dan wanneer je een bacheloropleiding aan een universiteit in het buitenland moet afronden. De toelatingscommissie houdt hier rekening mee bij de beoordeling van je aanmelding en als je wordt toegelaten, doen we ons best om je te ondersteunen bij je studie, maar je draagt ook een persoonlijke verantwoordelijkheid.

  Houd er rekening mee dat het niet behalen van je bachelordiploma binnen de gestelde termijn gevolgen heeft: je wordt uitgesloten van verdere deelname aan de (pre-)masteropleiding totdat je je bachelordiploma hebt behaald. Een beslissing om in september te starten met een (pre-)master zonder een afgerond diploma vraagt dan ook om een zorgvuldige afweging. Studieadviseurs kunnen adviseren bij het maken van de juiste keuze.

 • Als blijkt dat je op deze gronden niet in aanmerking komt voor toelating, let er dan op dat sommige opleidingen extra mogelijkheden bieden om een soepele overgang tussen bachelor en (pre-)master te faciliteren voor studenten met een lichte vertraging. Denk aan een extra instroommoment. Lees de informatie op de website van de masteropleiding en neem contact op met de contactpersoon van de opleiding om je mogelijkheden te bespreken.

  Je vindt de opleiding van je keuze op www.eur.nl/onderwijs/master/overzicht.

 • Omdat geen twee opleidingen gelijk zijn, is een 'one size fits all' oplossing niet mogelijk en kunnen de voorwaarden voor inschrijving zonder bachelordiploma (of afgerond premasterprogramma) per opleiding verschillen. Ook kan je toelaatbaarheid afhankelijk zijn van factoren zoals of je op dit moment in het Nederlandse hoger onderwijs bent ingeschreven of aan een instelling in het buitenland, en andere aspecten die van invloed zijn op de haalbaarheid om beide studietrajecten met elkaar te combineren. Details die van toepassing zijn op jouw opleiding en jouw specifieke situatie zijn te vinden op de website van de masteropleiding.

  De opleiding van je keuze vind je op www.eur.nl/onderwijs/master/overzicht.

 • Studenten die niet aan de norm van het bindend studieadvies (BSA) van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. Zij krijgen de mogelijkheid om de BSA-norm alsnog te halen in het studiejaar 2020-2021. Dit heeft de minister van onderwijs op 19 maart de universiteiten laten weten na overleg met de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

  De Erasmus Universiteit Rotterdam doet er alles aan om het onderwijs en tentaminering de komende periode doorgang te laten vinden. We zullen aanvullende voorzieningen aanbieden om de gevolgen van de COVID-19 maatregelen voor de studievoortgang te beperken.

  Het College van Bestuur heeft dit besproken met de vice-decanen Onderwijs en de medezeggenschap en komt tot het volgende besluit:
   

  1. Studenten die binnen het studiejaar 2019-2020 voldoen aan de BSA-norm van hun opleiding, krijgen dit studiejaar vanzelfsprekend een positief bindend studieadvies.
    
  2. Studenten gestart in studiejaar 2019-2020 (zonder persoonlijke omstandigheden status) waarvan al vóór de uitbraak van het coronavirus in Nederland op basis van hun studievoortgang – en conform de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding – geconcludeerd kon worden dat zij aan het eind van het studiejaar 2019-2020 niet aan de BSA-norm zouden kunnen voldoen, krijgen zoals gebruikelijk een negatief bindend studieadvies.
    
  3. Van studenten die door de situatie met het coronavirus aan het eind van het studiejaar 2019-2020 de BSA-norm van hun opleiding niet hebben gehaald, wordt het bindend studieadvies ‘aangehouden’ (=uitgesteld).
    
  4. Studenten met een aangehouden advies krijgen alsnog een positief bindend studieadvies als zij aan het eind van het studiejaar 2020-2021 tenminste de BSA-norm van het eerste studiejaar hebben behaald. Daarnaast wordt van studenten verwacht dat zij een studieplan opstellen in overleg met de studieadviseur om de studievoorgang in jaar twee te bewaken. Verder geldt de gebruikelijke studiebegeleiding.
    
  5. Voor tweedejaars studenten (gestart in studiejaar 2018-2019) met een aangehouden BSA-advies kan maatwerk worden geboden ter beoordeling door de facultaire BSA-Commissie/Examencommissie. Neem hierover contact op met je studieadviseur.

  Een aangehouden advies is volgens de regeling van onze universiteit mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden. De situatie met het coronavirus is inderdaad een uitzonderlijke omstandigheid. Wij hopen dat dit besluit voldoende duidelijkheid biedt en zorg wegneemt bij onze studenten. Ook hopen we dat iedereen haar of zijn studie, ondanks de coronacrisis, zo goed mogelijk kan voortzetten.

 • Als je in de financiële problemen komt doordat je inkomsten wegvallen, neem dan contact op met DUO. DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen. Mocht het vanwege de omstandigheden niet lukken om je collegegeld op tijd te betalen, neem dan contact op met een van de studentendecanen van de EUR.

 • Het ministerie van OCW heeft aangekondigd dat iedereen die in de periode september 2020 tot en met januari 2021 een masterdiploma haalt in het bekostigd onderwijs eenmalig een compensatiebedrag ter hoogte van maximaal 3 maanden les- cursus- of collegegeld ontvangt. Zie de DUO-website voor meer informatie.

 • Als je studievertraging oploopt door bijzondere omstandigheden, kun je financiële ondersteuning aanvragen uit het Profileringsfonds. Het gaat in het geval van de coronacrisis om studenten die te maken hebben met opgelopen of verwachte studievertraging doordat zij zelf ziek zijn (geweest) door het coronavirus, of vanwege (mantelzorg voor) zieke familieleden. Ook studerende ouders die vanwege de coronamaatregelen onderwijs moeten combineren met zorg voor kinderen die thuis zijn en daardoor studievertraging oplopen of verwachten op te lopen, kunnen aanspraak maken op het profileringsfonds. De omstandigheid dat een student studievertraging oploopt of naar verwachting op zal lopen vanwege noodgedwongen aanpassingen in het onderwijsprogramma die de instelling als gevolg van de kabinetsmaatregelen heeft moeten doen, geeft geen aanspraak op het profileringsfonds.

 • Het uitgangspunt van Erasmus Universiteit Rotterdam is dat het onderwijs zo veel mogelijk doorgaat, zij het in aangepaste vorm zoals dat binnen de nu geldende overheidsmaatregelen ter voorkoming van het verspreiden van COVID-19 (coronavirus) past. We proberen hierbij de nadelige effecten voor studenten te minimaliseren, zodat er zo min mogelijk tot geen studievertraging hoeft plaats te vinden. Dit betekent dat de verplichting tot het betalen van het collegegeld (wettelijk dan wel instellingscollegegeld) in stand blijft. De inning van de collegegelden blijft daarmee staan.

 • Ben je als student ontslagen of werk je minder uren vanwege de coronamaatregelen? Als je in loondienst werkt(e) dan heb je mogelijk recht op een WW-uitkering. Zo niet, dan kom je misschien in aanmerking voor de tijdelijke overbruggingsregeling regeling (TOFA)
  Aanvragen kon tot en met zondag 26 juli 2020.

  Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

   

 • Neem hiervoor contact op met je studieadviseur of een studentendecaan.