Studenten & onderwijs

Op deze pagina vind je als student alle informatie over onderwijs en praktische zaken in tijden van corona. De coronacrisis heeft impact op jou als student. We proberen je daar zo goed mogelijk bij te helpen.

Laatste berichten

 • De anderhalve meter afstand voor onderwijs gerelateerde activiteiten is komen te vervallen. Hierdoor kunnen de meeste onderwijsvormen, zoals werkgroepen en practica, fysiek plaatsvinden.
 • Het dragen van een mondkapje bij verplaatsing is niet meer verplicht (let op: nog wel in het OV).
 • Studenten en medewerkers kunnen zelftesten aanvragen. Zelftesten is vrijblijvend, maar het wordt wel aanbevolen. Meer informatie op de pagina campus.

Op deze pagina in MyEur vind je meer informatie over hoe je online onderwijs kunt volgen en over online samenwerken met medestudenten. Hier staat onder andere welke software je daarvoor nodig hebt, en hoe je hier toegang tot kan krijgen.

Via sEURch, de A-Z lijst van databanken of bronnen per vakgebiedkun je ook thuis gemakkelijk toegang krijgen tot online artikelen, tijdschriften en boeken. Je hoeft alleen maar in te loggen met je ERNA-account als daarom gevraagd wordt.

Ook kan je de Library Access browser extensie installeren die automatisch controleert of de bronnen waar je naar zoekt beschikbaar zijn via de Universiteitsbibliotheek. Meer informatie over off campus toegang.

 

Ja, al het onderwijs gaat fysiek of online door. Er is meer fysiek onderwijs mogelijk. De precieze invulling wordt per faculteit en opleiding bepaald en kan dus verschillen.

Via MyEUR kun je een plekje reserveren in de Universiteitsbibliotheek, Polak Building en Sanders Building. De studieplekken zijn te reserveren voor studenten die dit het hardst nodig hebben:

 • Internationale studenten.
 • Studenten met een functiebeperking.
 • Studenten die als mantelzorger optreden.
 • Studenten die thuis absoluut geen gelegenheid hebben om te kunnen studeren of die om andere (mentale) redenen liever op de campus studeren.

Tot 25 september is bij verplaatsing in de gangen en in gebouwen het dragen van een mondkapje verplicht, zittend in een onderwijsruimte / achter je bureau hoeft dit niet.

Na 25 september is het dragen van een mondkapje bij verplaatsing niet meer verplicht. Het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer is nog wel verplicht, denk hieraan als je met het OV naar de campus komt.

Zodra de adviezen vanuit de Rijksoverheid en RIVM wijzigen, kan deze situatie veranderen. Houd dus steeds de nadere berichtgeving vanuit de EUR in de gaten.

Tijdens fysieke colleges gelden deze regels:

 • Vul een zaal van achter naar voren en schuif hierbij zo ver mogelijk door, zodat alle beschikbare plaatsen gevuld worden.
 • Verlaat een zaal geordend, eerst de personen het dichts bij de deur.
 • Verlaat een zaal pas als er voldoende ruimte is op de gang.
 • Stel toiletgebruik uit tot wisselmomenten en blijf niet hangen.
 • Verlaat na het onderwijs de campus of zoek een geschikte plek om te studeren.

 

Per 25 september is de anderhalve meter afstand komen te vervallen. Hierdoor kunnen de meeste onderwijsvormen, zoals werkgroepen, vanaf de start van het collegejaar fysiek plaatsvinden.

Let wel: daar waar het kan, blijven we afstand van elkaar houden! Volg deze tips:

 • Een zaal of kantoor pas te verlaten als er voldoende ruimte is op de gang.
 • Liften zo min mogelijk gebruiken (tenzij dit om gezondheidsredenen niet anders kan, ook als anders vermeld staat).
 • Het aantal verplaatsingen gedurende de dag proberen te minimaliseren.
 • Bij verplaatsingen rekening te houden met wisselmomenten van colleges en werkgroepen.
 • Tijdens wisselmomenten op de gangen de looprichting te volgen en spoedig de gangen te verlaten.

Studenten Geneeskunde volgen de richtlijn van de locatie waar zij op dat moment hun opleiding volgen. Bekijk de richtlijnen van het Erasmus MC.

Alleen studenten van het Erasmus MC mogen momenteel studeren in het Onderwijscentrum (OWC).

Dit om extra drukte te vermijden. Personenverkeer in de Passage moet bijvoorbeeld zo beperkt mogelijk blijven en anders dan op Woudestein is het OWC verweven met de patiëntenzorg en zijn risico's op besmetting daarmee groter. Toegang tot het OWC voor niet-Erasmus MC-studenten is dus niet meer mogelijk en hierop wordt actief gecontroleerd.

Wij rekenen op jullie begrip voor dit besluit en bij voorbaat dank voor jullie medewerking!

Studenten en werknemers kunnen onderzoeksactiviteiten uitvoeren op de campus/ bij de instelling. Voor onderzoekers (niet zijnde studenten) geldt dat zij rekening moeten houden met de relevante, geldende maatregelen ten aanzien van thuiswerken. Maak met je leidinggevende/ onderwijzer afspraken hierover.

Ja, uiteraard leven we hierbij de coronaregels van het RIVM na en met een goede reden is het altijd mogelijk het tentamen online te doen.

Tentamens vinden bijvoorbeeld plaats in de tentamenhal in de Van der Goot Building, op campus Woudestein of op locatie in de gebouwen van Erasmus MC. 

Je kan vanaf 30 minuten voor aanvang van het tentamen de tentamenhal betreden. Bij aankomst in de tentamenhal ga je meteen op een plek zitten en deze verlaat je bij voorkeur niet meer.

Voorafgaand aan een tentamen op de campus dien je jezelf de volgende 5 vragen te stellen:

 1. Had je een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?
  Hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies.
 2. Heb je het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)
 3. Ben je (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied?
 4. Ben je gewaarschuwd door de Coronamelder-app?
 5. Heb je een huisgenoot of in nauw contact geweest met iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld?

Als je vraag 1 en/of 2 met “JA” beantwoordt, zul je helaas geen tentamen op de campus kunnen maken. We verwachten een verantwoordelijke en professionele houding van studenten, die de richtlijnen van het RIVM zullen volgen en niet zullen deelnemen aan tentamens op de campus als ze aan een van de bovengenoemde criteria voldoen. Zie hier voor meer informatie: https://www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/tentamens

Indien je vraag 3,4, en/of 5 met “JA” beantwoordt, dan kan je alleen een tentamen op campus maken als je zelf volledig gevaccineerd bent of wanneer je in de afgelopen 180 dagen zelf (vastgesteld) Corona hebt gehad. We verwachten een verantwoordelijke en professionele houding van studenten, die de richtlijnen van het RIVM zullen volgen en niet zullen deelnemen aan tentamens op de campus als ze aan een van de bovengenoemde criteria voldoen. Zie hier voor meer informatie: https://www.eur.nl/onderwijs/praktische-zaken/tentamens

 

Je kunt via OSIRIS Zaak een tentamenplek aanvragen, vanaf 5 werkdagen voorafgaand aan het betreffende tentamen. Je maakt het tentamen dan meestal in de Tentamenhal in de van der Goot Building, alsnog gesurveilleerd via Online Proctoring. Je doet de systeemcheck alsnog op de laptop van de EUR en je dient je alsnog te legitimeren via je collegekaart of een identiteitsbewijs.

De Tentamenorganisatie zal de verzoeken die binnenkomen via OSIRIS Zaak monitoren, en via je studentenmail op je verzoek reageren. Zorg dat je dit tijdig doet, want we moeten wel voorbereidingen treffen.

Let op, voor tentamens die al in de tentamenhal zijn ingepland via het rooster, vraag je via OSIRIS Zaak GEEN aparte plek aan. Kijk dus goed in het rooster. 

Wil je als student of docent meer weten over online proctoring, het surveilleren bij tentamens op afstand, bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Als gevolg van de coronamaatregelen kan het zijn dat sommige studenten een lichte vertraging oplopen in de eindfase van hun bacheloropleiding. Door de zogenaamde 'harde knip' tussen bachelor en master kunnen studenten normaliter pas aan hun master beginnen als ze hun bachelordiploma hebben behaald. In deze bijzondere omstandigheden wil EUR deze studenten oplossingen bieden om studievertraging in de overgang van bachelor naar (pre-)master tot een minimum te beperken.

EUR masteropleidingen worden tijdelijk in staat gesteld om soepeler om te gaan met de ‘harde knip’-regel voor studenten die niet op de oorspronkelijk geplande datum kunnen afstuderen als gevolg van de coronamaatregelen. Deze studenten kunnen mogelijk toestemming krijgen om met hun EUR masteropleiding te beginnen en tegelijkertijd hun laatste studiepunten in het kader van hun bachelordiploma te behalen, op voorwaarde dat:

 • zij voldoen aan de opleidingsspecifieke voorwaarden voor inschrijving, en
 • de combinatie van beide studietrajecten haalbaar wordt geacht, en
 • redelijkerwijs kan worden verwacht dat het bachelordiploma binnen de gestelde termijn wordt behaald.

Hetzelfde geldt voor studenten die zich aanmelden voor een EUR premasterprogramma. Let op: alle andere toelatingsvoorwaarden blijven gewoon van toepassing!

Als je gaat studeren bij een andere universiteit kijk dan op de website van de betreffende universiteit voor meer informatie.

Voor premasterstudenten die door de coronamaatregelen een lichte vertraging oplopen in de eindfase van hun premasterprogramma wil de EUR vergelijkbare oplossingen bieden om studievertraging in de overgang naar de master tot een minimum te beperken als voor bachelorstudenten (zie de vraag hierboven in de Q&A: Ik ben een bachelorstudent...?). Kort gesteld kunnen deze studenten mogelijk ook al met hun EUR-masterprogramma beginnen op voorwaarde dat ze aan de opleidingsspecifieke eisen voldoen. Voor details die van toepassing zijn op jouw opleiding en jouw specifieke situatie kun je terecht op de website van de masteropleiding.

De opleiding van je keuze vind je op www.eur.nl/onderwijs/master/overzicht

Als je overweegt om aan je EUR (pre-)masteropleiding te beginnen en tegelijkertijd je bacheloropleiding af te ronden, houd er dan rekening mee dat je studieprogramma qua studielast haalbaar moet zijn en dat het ook praktisch mogelijk moet zijn om beide studietrajecten te combineren. Dit is waarschijnlijk eenvoudiger als je op dit moment staat ingeschreven voor een EUR bacheloropleiding dan wanneer je een bacheloropleiding aan een universiteit in het buitenland moet afronden. De toelatingscommissie houdt hier rekening mee bij de beoordeling van je aanmelding en als je wordt toegelaten, doen we ons best om je te ondersteunen bij je studie, maar je draagt ook een persoonlijke verantwoordelijkheid.

Houd er rekening mee dat het niet behalen van je bachelordiploma binnen de gestelde termijn gevolgen heeft: je wordt uitgesloten van verdere deelname aan de (pre-)masteropleiding totdat je je bachelordiploma hebt behaald. Een beslissing om in september te starten met een (pre-)master zonder een afgerond diploma vraagt dan ook om een zorgvuldige afweging. Studieadviseurs kunnen adviseren bij het maken van de juiste keuze.

Als blijkt dat je op deze gronden niet in aanmerking komt voor toelating, let er dan op dat sommige opleidingen extra mogelijkheden bieden om een soepele overgang tussen bachelor en (pre-)master te faciliteren voor studenten met een lichte vertraging. Denk aan een extra instroommoment. Lees de informatie op de website van de masteropleiding en neem contact op met de contactpersoon van de opleiding om je mogelijkheden te bespreken.

Je vindt de opleiding van je keuze op www.eur.nl/onderwijs/master/overzicht.

Omdat geen twee opleidingen gelijk zijn, is een 'one size fits all' oplossing niet mogelijk en kunnen de voorwaarden voor inschrijving zonder bachelordiploma (of afgerond premasterprogramma) per opleiding verschillen. Ook kan je toelaatbaarheid afhankelijk zijn van factoren zoals of je op dit moment in het Nederlandse hoger onderwijs bent ingeschreven of aan een instelling in het buitenland, en andere aspecten die van invloed zijn op de haalbaarheid om beide studietrajecten met elkaar te combineren. Details die van toepassing zijn op jouw opleiding en jouw specifieke situatie zijn te vinden op de website van de masteropleiding.

De opleiding van je keuze vind je op www.eur.nl/onderwijs/master/overzicht.

Verlaging BSA-norm (2020-2021)

Gezien de buitengewone situatie als gevolg van de coronapandemie hebben de universiteiten op 14 januari besloten om de BSA-norm (bindend studieadvies) die geldt voor eerstejaars bachelorstudenten te verlichten. Daardoor hoeven studenten die dit studiejaar de opleiding zijn gestart minder studiepunten te behalen om door te kunnen stromen naar het tweede studiejaar. Afgesproken is dat de maatregel leidt tot een verlaging van de norm met een bandbreedte van 10-15%.

Voor de Erasmus Universiteit Rotterdam komt dat neer* op een BSA-norm tussen 54 en 51 EC. Binnen de universiteit is er verscheidenheid in het aantal studiepunten dat wordt toegekend aan programmaonderdelen van de verschillende opleidingen. Hierdoor is het onvermijdelijk dat er enige variatie ontstaat bij de uitwerking van de maatregel op opleidingsniveau. Leidend is dat de BSA-norm verlaagd wordt met ten minste 10% en dat studenten binnen de opzet van het programma wezenlijk profijt hebben van de maatregel. De exacte uitwerking wordt vastgesteld door de opleiding.

Daarbij geldt dat:

 1. Deze maatregel van toepassing is op studenten die in het studiejaar 2020-2021 zijn gestart met de opleiding;
 2. De compensatieregeling van de opleiding zoals beschreven in de OER intact blijft;
 3. Programmaonderdelen van het eerste jaar die niet zijn behaald dan wel gecompenseerd, later tijdens de studie alsnog moeten worden behaald;
 4. Studenten die in het studiejaar 2019-2020 vanwege Covid-19 een uitgesteld bindend studieadvies hebben gekregen, dienen te voldoen aan de reguliere BSA-norm.

Zodra de verlaging van de BSA-norm op opleidingsniveau is uitgewerkt wordt hierover gecommuniceerd vanuit de opleiding.

* Met uitzondering van de bacheloropleiding Geneeskunde; deeltijdvarianten en dubbelprogramma’s bij Erasmus School of Law.

Iedereen die in het collegejaar 2021-2022 studeert, krijgt een korting van €1.084 op het reguliere tarief. Dit geldt zowel voor het wettelijk tarief als het instellingstarief (ook voor internationale studenten). Lees meer in de Q&A van de Rijksoverheid.

Als je in de financiële problemen komt doordat je inkomsten wegvallen, neem dan contact op met DUO. DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen. Mocht het vanwege de omstandigheden niet lukken om je collegegeld op tijd te betalen, neem dan contact op met een van de studentendecanen van de EUR.

Het ministerie van OCW heeft aangekondigd dat iedereen die in de periode september 2020 tot en met augustus 2021 een masterdiploma haalt in het bekostigd onderwijs eenmalig een compensatiebedrag ter hoogte van maximaal 3 maanden les- cursus- of collegegeld ontvangt. Zie de DUO-website voor meer informatie.

Mochten studenten in de financiële problemen komen door COVID-19, dan raden we studenten aan om contact op te nemen met de daartoe bevoegde instanties (de overheid, UWV, DUO et cetera). Als universiteit hebben we geen mogelijkheden om studenten te helpen met hun financiële problemen. Wel kunnen studenten financiële ondersteuning vanuit de universiteit aanvragen als studenten studievertraging oplopen doordat zij zelf ziek zijn (geweest) door het coronavirus of vanwege (mantelzorg voor) zieke familieleden. Ook studerende ouders die vanwege de coronamaatregelen onderwijs moeten combineren met zorg voor kinderen die thuis zijn en daardoor studievertraging oplopen of verwachten op te lopen, kunnen aanspraak maken op het profileringsfonds. De omstandigheid dat een student studievertraging oploopt of naar verwachting op zal lopen vanwege noodgedwongen aanpassingen in het onderwijsprogramma die de instelling als gevolg van de kabinetsmaatregelen heeft moeten doen, geeft geen aanspraak op het profileringsfonds.

Het uitgangspunt van Erasmus Universiteit Rotterdam is dat het onderwijs zo veel mogelijk doorgaat, zij het in aangepaste vorm zoals dat binnen de nu geldende overheidsmaatregelen ter voorkoming van het verspreiden van COVID-19 (coronavirus) past. We proberen hierbij de nadelige effecten voor studenten te minimaliseren, zodat er zo min mogelijk tot geen studievertraging hoeft plaats te vinden. Dit betekent dat de verplichting tot het betalen van het collegegeld (wettelijk dan wel instellingscollegegeld) in stand blijft. De inning van de collegegelden blijft daarmee staan.

Ben je als student ontslagen of werk je minder uren vanwege de coronamaatregelen? Als je in loondienst werkt(e) dan heb je mogelijk recht op een WW-uitkering. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

Neem hiervoor contact op met je studieadviseur of een studentendecaan.

 

We weten dat voor sommigen, vanwege COVID-19, reizen met het openbaar vervoer onwenselijk is (bijvoorbeeld vanwege jouw beperking of verminderde weerstand). Mocht dit op jou van toepassing zijn, en je graag met de auto naar de campus willen reizen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een tijdelijke parkeerlicentie. Hiermee kan je tegen medewerkerstarief parkeren. De studentendecaan moet de aanvraag goedkeuren. Klik hier voor het aanvraagformulier.

We kunnen ons voorstellen dat studenten met een auditieve beperking problemen ondervinden als universiteitsmedewerkers ondoorzichtige mondkapjes dragen. Er zijn doorzichtige mondkapjes beschikbaar gesteld voor stewards. Als zij deze niet dragen, dan hebben zij deze op zak (continu dragen is helaas geen optie). Indien je een steward tegenkomt zonder doorzichtig mondkapje, vraag hem/haar dan om te wisselen van mondkapje (evt. middels gebaren).
Wordt er door een docent een ondoorzichtig mondkapje gedragen tijdens de les? Bespreek dit bij de studieadviseur van jouw studie/ faculteit.

Lees meer over de mondkapjesplicht en eventuele uitzonderingen op deze pagina van de Rijksoverheid.

Bespreek de mogelijkheden voor het online volgen van hoorcolleges en/of werkgroepen met je studieadviseur.

De EUR heeft haar best gedaan om alles zo goed mogelijk te regelen volgens de COVID-19 richtlijnen. Als je echter ergens hinder aan ondervindt, laat dit ons alsjeblieft weten. Wij zullen dit oppakken met de verantwoordelijke afdelingen en ons best doen om een passende oplossing te vinden. Je kunt ons bereiken via smf@eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen