Updates en veelgestelde vragen omtrent corona
Informatie voor studenten en medewerkers

Coronavirus (SARS-CoV-2)

Laatste update: 8 april 2020, 09:00 uur

Erasmus Universiteit Rotterdam volgt de ontwikkelingen omtrent het coronavirus op de voet en volgt alle maatregelen die zijn gecommuniceerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast staat onze Arbodienst in nauw contact met de regionale GGD. Lees hier wat de overheidsmaatregelen betekenen voor de studenten en medewerkers van onze universiteit.

Laatste update

 • Alle coronamaatregelen vanuit de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus zijn verlengd tot en met dinsdag 28 april. Ga alleen naar buiten als dat nodig is. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of voor een frisse neus. Doe dat niet met meer dan 3 personen. Werk thuis als het kan. Houd 1,5 meter afstand van anderen (2 armlengtes). Ook op straat, in de supermarkt en in het park. Was je handen meerdere keren per dag met water en zeep. Lees hier alle maatregelen van de overheid: Rijksoverheid.nl/coronavirus
 • Al het fysieke onderwijs, inclusief fysieke tentamens, wordt ‘in principe’ gestaakt tot 1 juni. Als de mogelijkheid zich voordoet om het fysieke onderwijs op de universiteit eerder op te starten dan zetten we daar vol op in.
 • Vanaf vrijdag 10 april sluiten alle gebouwen op de Campus Woudestein, met uitzondering van het V Building, Theil Building en Polak Building. Ook de EUC-locatie in Rotterdam wordt gesloten. ISS in Den Haag blijft geopend.
 • Vanaf 14 april zijn het V, Polak en Theil Building en ISS vanaf maandag t/m vrijdag toegankelijk van 8.00 tot 18.00 uur. Hier kunnen colleges worden opgenomen en er kan worden geflexwerkt (indien noodzakelijk).
 • Alle bijeenkomsten en evenementen zijn van overheidswege verboden tot 1 juni. Tot 1 augustus worden er op de campus geen evenementen georganiseerd. Onderwijsactiviteiten, scriptieverdedigingen en promoties vallen daar niet onder.

Bekijk antwoorden op veelgestelde vragen

  • Studenten die niet aan de norm van het bindend studieadvies (BSA) van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. Zij krijgen de mogelijkheid om de BSA-norm alsnog te halen in het studiejaar 2020-2021. Dit heeft de minister van onderwijs op 19 maart de universiteiten laten weten na overleg met de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

   De Erasmus Universiteit Rotterdam doet er alles aan om het onderwijs en tentaminering de komende periode doorgang te laten vinden. We zullen aanvullende voorzieningen aanbieden om de gevolgen van de COVID-19 maatregelen voor de studievoortgang te beperken.

   Het College van Bestuur heeft dit besproken met de vice-decanen Onderwijs en de medezeggenschap en komt tot het volgende besluit:
    

   1. Studenten die binnen het studiejaar 2019-2020 voldoen aan de BSA-norm van hun opleiding, krijgen dit studiejaar vanzelfsprekend een positief bindend studieadvies.
     
   2. Studenten gestart in studiejaar 2019-2020 (zonder persoonlijke omstandigheden status) waarvan al vóór de uitbraak van het coronavirus in Nederland op basis van hun studievoortgang – en conform de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding – geconcludeerd kon worden dat zij aan het eind van het studiejaar 2019-2020 niet aan de BSA-norm zouden kunnen voldoen, krijgen zoals gebruikelijk een negatief bindend studieadvies.
     
   3. Van studenten die door de situatie met het coronavirus aan het eind van het studiejaar 2019-2020 de BSA-norm van hun opleiding niet hebben gehaald, wordt het bindend studieadvies ‘aangehouden’ (=uitgesteld).
     
   4. Studenten met een aangehouden advies krijgen alsnog een positief bindend studieadvies als zij aan het eind van het studiejaar 2020-2021 tenminste de BSA-norm van het eerste studiejaar hebben behaald. Daarnaast wordt van studenten verwacht dat zij een studieplan opstellen in overleg met de studieadviseur om de studievoorgang in jaar twee te bewaken. Verder geldt de gebruikelijke studiebegeleiding.
     
   5. Voor tweedejaars studenten (gestart in studiejaar 2018-2019) met een aangehouden BSA-advies kan maatwerk worden geboden ter beoordeling door de facultaire BSA-Commissie/Examencommissie. Neem hierover contact op met je studieadviseur.

   Een aangehouden advies is volgens de regeling van onze universiteit mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden. De situatie met het coronavirus is inderdaad een uitzonderlijke omstandigheid. Wij hopen dat dit besluit voldoende duidelijkheid biedt en zorg wegneemt bij onze studenten. Ook hopen we dat iedereen haar of zijn studie, ondanks de coronacrisis, zo goed mogelijk kan voortzetten.

  • De aanmelddeadline voor alle reguliere bacheloropleidingen met de oorspronkelijke deadline op 1 mei gaat naar 1 juni. De aangepaste deadline van 1 juni geldt niet voor opleidingen die een andere oorspronkelijke deadline dan 1 mei hebben. Bekijk alle informatie over de geldende aanmelddeadline op de webpagina van de betreffende opleiding. Aspirant-studenten die zich hebben ingeschreven voor een numerus fixus-opleidingen ontvangen 15 april de uitslag.

  • De herinschrijvingsperiode wordt opengesteld in de eerste week van juni en duurt tot 31 augustus. Je ontvangt hierover bericht van EUR via email, via het ESSC SIN channel en via social media van Erasmus Studenten Service Centrum. Zie voor meer informatie over herinschrijving de website.

  • Je faculteit neemt hier zelf contact over op. Je hoeft je niet opnieuw in te schrijven en je ontvangt vanuit je opleiding bericht op welke manier het tentamen alsnog wordt aangeboden: op afstand, op een later moment of dat er op een andere manier getentamineerd zal worden (bijvoorbeeld een take home tentamen of een opdracht in essayvorm).

  • We zijn nu hard aan het werk om zoveel mogelijk tentamens op afstand of op een andere manier plaats te laten vinden. Mocht dit niet lukken, dan worden ze opnieuw op een later moment ingepland (waarbij wij ons houden aan de richtlijnen van de overheid m.b.t. de maatregelen rondom het coronavirus). Je ontvangt hierover bericht vanuit je opleiding.

  • Ja. Het uitgangspunt blijft dat voor elk vak een herkansing mogelijk is. Voor alle eerste tentamenmomenten, of ze nu verplaatst zijn of niet, geldt dat er ook een herkansing na de eerste tentamenmogelijkheid wordt gepland. Dit kan betekenen dat het al eerder geplande herkansingsmoment wordt verplaatst.

  • Indien je tentamen op deze manier wordt afgenomen, vindt het surveilleren bij de toets plaats via je camera en microfoon, in plaats van een surveillant die fysiek aanwezig is. Tevens is er live support aanwezig via chat of telefoon om je bij eventuele technische problemen te ondersteunen.

  • Indien het tentamen op afstand wordt afgenomen, dan wordt er contact met je opgenomen om te testen of jouw device (bijv. laptop) voldoet aan de technische eisen voor een tentamen op afstand. Het is de verantwoordelijkheid van de student om te zorgen voor een geschikt device en een geschikte internetverbinding.

  • De softwareleverancier dient net als iedere andere softwareleverancier te voldoen aan de strikte eisen vanuit Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van privacy en beveiliging. Jouw data worden alleen gebruikt om te beoordelen of er fraude wordt gepleegd tijdens het invullen van het tentamen.

  • Ook bij online tentamens kunnen voorzieningen worden getroffen voor studenten met een functiebeperking. Neem hiervoor contact op met je studieadviseur.

  • Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer deze opnieuw ingepland gaan worden. Hou hiervoor de website in de gaten. Als je je al hebt aangemeld voor een colloquium doctum toets, ontvang je per e-mail meer informatie.

  • De EUR heeft alle initiatieven op het gebied van studentenwelzijn op één plek gebundeld, op het platform Are you OK out there? Je vindt hier o.a. handvatten om online studeren makkelijker te maken, betrouwbare modules en diensten op het gebied van mentaal welzijn, bewegingsactiviteiten, activiteiten voor maatschappelijk welzijn en een hulplijn voor degenen die een luisterend oor zoeken.

   Studenten kunnen Are you OK out there? op MyEUR vinden (na login)

  • Op deze pagina in MyEur vind je meer informatie over hoe je online onderwijs kunt volgen. Hier staat onder andere welke software je hiervoor nodig hebt, en hoe je hier toegang tot kan krijgen.

  • Op deze pagina op MyEur vind je meer informatie over het online samenwerken met andere studenten, bijvoorbeeld voor groepsprojecten. Je vindt er onder andere meer informatie over de software die je hiervoor kunt gebruiken, hoe je hier toegang tot krijgt, en hoe dat werkt.

  • Via sEURch, de A-Z lijst van databanken of bronnen per vakgebiedkun je ook thuis gemakkelijk toegang krijgen tot online artikelen, tijdschriften en boeken. Je hoeft alleen maar in te loggen met je ERNA-account als daarom gevraagd wordt.

   Ook kan je de Library Access browser extensie installeren die automatisch controleert of de bronnen waar je naar zoekt beschikbaar zijn via de Universiteitsbibliotheek. Meer informatie over off campus toegang.

    

  • Vanaf vrijdag 10 april sluiten alle gebouwen op de Campus Woudestein. Ook de EUC-locatie in Rotterdam wordt gesloten.

   Gebouwen en studieplekken

   Alle studieplekken en horeca op de campus Woudestein, de EUC campus, de Hoboken campus en ISS campus zijn gesloten.

   Daarnaast is ook het sportgebouw op campus Woudestein gesloten. Studenten wordt afgeraden naar de campus te komen en geadviseerd thuis te studeren.

   Toegankelijk voor medewerkers

   Vanaf 14 april zijn het V, Theil en Polak Building en het ISS van maandag tot en met vrijdag toegankelijk tussen 08.00 en 18.00 uur. Dit geldt alleen voor EUR-medewerkers.

   Study Store

   De Study Store is momenteel gesloten, maar de situatie kan per dag anders zijn. Neem bij vragen contact op door een mail te sturen naar algemeen.eur@studystore.nl.

   Supermarkt Spar

   Spar University is momenteel tot nader order gesloten.

   Postkantoor

   Het postkantoor is op werkdagen geopend tussen 12.00 tot 16.00 uur. Wil je iets komen ophalen? Mail de afdeling, 24 uur van tevoren, zodat ze het pakket vast klaar kunnen zetten. Neem je medewerkerspas mee ter verificatie.

   Printen op de campus

   We raden studenten aan om thuis te blijven en niet naar de campus te komen, tenzij je in een van de gebouwen op de campus woont. 

  • Vanaf 17 maart zijn alle gebouwen - met uitzondering van de woongebouwen - gesloten voor studenten. Online diensten zijn inmiddels in de lucht. Je kunt boeken niet inleveren of ophalen. Via sEURch, de Databases A-Z of Guides by discipline kun je gemakkelijk online artikelen, journals en boeken bekijken vanuit thuis. Alles wat je daarvoor nodig hebt is je ERNA-account om in te loggen.

   Je kunt ook de Library Access browser extension installeren. Die zoekt automatisch of de bronnen die je nodig hebt via de UB beschikbaar zijn. Meer informatie over toegang buiten de campus. 

  • EUR is een inclusieve universiteit die diversiteit hoog in het vaandel heeft staan. Voor discriminatie is nooit ruimte. Je kunt in geval van discriminatie een melding maken bij een vertrouwenspersoon voor studenten of medewerkers of bij je leidinggevende.

  • Al het fysieke onderwijs, inclusief fysieke tentamens, wordt vooralsnog gestaakt tot 1 juni. Als de mogelijkheid zich voordoet om het fysieke onderwijs op de universiteit eerder op te starten dan zetten we daar vol op in.

   Voor de EUR betekent dit dat we maximaal gaan inzetten op online onderwijs en zo nodig hiervoor extra investeringen en inspanningen gaan plegen.

   Raadpleeg ook geregeld de website van jouw faculteit. Er kunnen verschillen in aanpak zijn per faculteit en zelfs per opleidingsprogramma.

  • Dit wordt per tentamen besloten. Voor vragen hierover kun je terecht bij je docent/begeleider.

   Raadpleeg ook geregeld de website van jouw faculteit. Er kunnen verschillen in aanpak zijn per faculteit en zelfs per opleidingsprogramma.

  • Alle bijeenkomsten (ook met minder dan 100 mensen) en evenementen zijn van overheidswege verboden tot 1 juni. 

   Tot 1 augustus kan je op de campus geen evenementen organiseren. Onderwijsactiviteiten, tentamens of examens, scriptieverdedigingen of promotieplechtigheden vallen daar niet onder. De Eurekaweek Commissie werkt aan verschillende scenario’s voor de Eurekaweek in augustus.

  • De promoties zullen in aangepaste vorm plaatsvinden;

   • Online verdediging vanuit huis zonder paranimphen
   • Alle commissieleden via video conference opponeren.
   • Er komt van alle promoties een live streaming.
   • Indien een kandidaat wil annuleren kan de promotie verplaatst worden naar een latere datum in 2020.

   Het overzicht met evenementen op onze website wordt continu geactualiseerd.

    

  • Als deze afspraak digitaal kan plaatsvinden, dan gaan de afspraken met scriptiebegeleiders gewoon door. Alle fysieke bijeenkomsten met scriptiebegeleiders zijn afgelast.

   Raadpleeg ook geregeld de website van jouw faculteit. Er kunnen verschillen in aanpak zijn per faculteit en zelfs per opleidingsprogramma.

  • Dit moet je individueel met de betreffende docent/begeleider bespreken.

  • Studenten Geneeskunde volgen de richtlijn van de locatie waar zij op dat moment hun opleiding volgen. Bekijk de richtlijnen van het Erasmus MC.

  • Ja. Vanwege de COVID-19 pandemie en de maatregelen die getroffen worden, zoals het sluiten van onderwijsinstanties en/of het aanbieden van online lesmateriaal wereldwijd, vraagt het College van Bestuur alle EUR studenten om zo snel mogelijk terug naar huis te keren. 

   Dit kan betekenen dat je terug keert naar Nederland of terug naar je familie in je land van herkomst. Laat het ons weten als je hier hulp bij nodig hebt (zowel financieel of op welke andere manier). 

   Voor de studenten die besluiten dat ze willen blijven waar ze, vragen we om het liability form in te vullen. Als je deze wilt ontvangen stuur dan een email naar internationaloffice@eur.nl. Wees je er van bewust dat we je niet kunnen helpen als de situatie verslechterd. 

  • Veel landen nemen momenteel ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen die landen treffen tegen verspreiding van het coronavirus zijn verschillend en kunnen vragen oproepen. Houd het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten via: www.nederlandwereldwijd.nl.

  • Voor specifieke vragen over immigratie kun je contact opnemen via immigration@eur.nl.

  • Op dit moment is het nog te vroeg om al conclusies te trekken. Onze voornaamste prioriteit is de veiligheid van onze EUR community. Daarom volgen we de RIVM-richtlijnen. Houd deze pagina in de gaten voor updates.

  • Het uitgangspunt van Erasmus Universiteit Rotterdam is dat het onderwijs zo veel mogelijk doorgaat, zij het in aangepaste vorm zoals dat binnen de nu geldende overheidsmaatregelen ter voorkoming van het verspreiden van COVID-19 (coronavirus) past. We proberen hierbij de nadelige effecten voor studenten te minimaliseren, zodat er zo min mogelijk tot geen studievertraging hoeft plaats te vinden. Dit betekent dat de verplichting tot het betalen van het collegegeld (wettelijk dan wel instellingscollegegeld) in stand blijft. De inning van de collegegelden blijft daarmee staan.

  • Studenten kunnen in financiële problemen komen doordat hun inkomen van bijvoorbeeld een bijbaan wegvalt, terwijl kosten van bijvoorbeeld de huur doorlopen. DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen en zal rekening houden met hun persoonlijke situatie. Nederlandse en Europese studenten kunnen bij DUO gebruik maken van de leenmogelijkheden en hun lening verhogen. Zo nodig met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar. Daarnaast kunnen studenten collegegeldkrediet aanvragen. Dit kun je zelf regelen via mijnDUO. Mocht dit nog onvoldoende zijn, dan kunnen studenten met DUO contact opnemen voor een maatwerkoplossing. Er is vanuit de universiteit geen financiële ondersteuning mogelijk voor studenten van wie de inkomsten wegvallen.

    

  • Als je in de financiële problemen komt doordat je inkomsten wegvallen, neem dan contact op met DUO. DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen. Mocht het vanwege de omstandigheden niet lukken om je collegegeld op tijd te betalen, neem dan contact op met een van de studentendecanen van de EUR.

  • Neem hiervoor contact op met je studieadviseur of een studentendecaan.

    

  • De Stichting Erasmus Trustfonds en Erasmus Alumni Trust willen EUR-studenten ondersteunen die niet in staat zijn het online onderwijs te volgen dat als gevolg van de Corona-maatregelen wordt aangeboden.
   Ben jij ingeschreven als student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en kan jij vanwege jouw financiële (thuis-) situatie niet beschikken over passende thuisstudeer-faciliteiten (bijv. een goede internetverbinding, laptop of pc) en ga je daardoor colleges, werkgroepen, opdrachten en/of tentamens missen? Meld je dan aan voor ondersteuning van het Erasmus Trustfonds.

   Dat doe je door een e-mail te sturen aan studentendecanen@eur.nl en daar als bijlage aan toe te voegen
   1) een begroting, download hiervoor het Begrotingsformulier;
   2) een toelichting op de begroting waaruit blijkt dat jij financiële ondersteuning nodig hebt;
   3) een korte motivatiebrief.

   Na toetsing worden passende aanvragen aangemeld bij het Erasmus Trustfonds. Afhankelijk van de beschikbare middelen zullen aanvragen gehonoreerd worden.

  • Blijf je maar piekeren over het coronavirus? Voel je je somber? Of is het vooral lastig om een (nieuwe) werk-privé balans te vinden? Erasmus Universiteit Rotterdam wil haar medewerkers ook onder deze bijzondere omstandigheden ondersteunen om gezond te blijven. Zorg dat je over je welzijn in gesprek blijft met je leidinggevende of supervisor.

   Kun je extra hulp gebruiken? Dan bieden we je diverse faciliteiten. Deze faciliteiten zijn beschikbaar voor al onze medewerkers, ongeacht type contract. Aarzel dus niet om contact op te nemen met een van de dienstverleners. Meer informatie over de ondersteuning die we bieden vind je op MyEUR, het intranet voor medewerkers.

  • Het Nationaal Cyber Security Centrum Nederland (NCSC) heeft op 15 maart 2020 adviezen gepubliceerd die organisaties en hun medewerkers helpen om thuiswerk situatie veilig in te richten. Lees meer over algemene informatiebeveiliging en privacy informatie of bekijk de informatie over technologie en software,  installatie en instellingen.

   De belangrijkste richtlijnen voor informatiebeveiliging en privacy

   Wat kun je doen om thuis zo veilig mogelijk te werken?

   • Maak gebruik van een vertrouwd en beveiligd (wifi)netwerk of EduVPN. Indien je twijfelt over de beveiliging instellingen van je netwerk, controleer ze voor de zekerheid.
   • Zorg ervoor dat je antivirussoftware geïnstalleerd hebt en dat deze volledig up to date is.
   • Zorg dat op alle apparaten waarop je werkt (pc, laptop, smartphone, tablet) de laatste systeem software updates geïnstalleerd zijn.
   • Zorg dat alle software op je apparaten altijd up to date is. Op zo’n manier kun je voorkomen dat hackers misbruik maken van kwetsbaarheden in je apparatuur en software.
   • Indien je vragen hebt over de technologie en beveiligingsmaatregelen of twijfels hebt over informatieveiligheid, stel ze aan de Servicedesk (of via de Servicedesk aan de EUR informatiebeveiligingsdeskundigen).
   • Houd rekening met het ontvangen van phishing mails en valse e-mails omtrent het Coronavirus. Het is bekend dat criminelen gebruik maken van de huidige ontwikkelingen door het versturen van phishing mails of het verspreiden van malware. Als u een malafide e-mail heeft ontvangen, meldt dit dan bij de Servicedesk. Ga niet in op phishing mail.
   • Klik niet op links in e-mailberichten, open geen onbekende bijlagen en vul geen gegevens in bij e-mailberichten die u niet verwacht of van een onbekende afzender.
   • Houd de EUR richtlijnen aan betreffende informatiebeveiliging en gebruik van hard- en software.
   • Let op of gebruikte privé-apparatuur (ook randapparatuur) voldoet aan deze beveiligingsrichtlijnen.
   • Maak alleen met het daarvoor bestemde EUR-account gebruik van diensten waarmee de EUR een contract heeft afgesloten. Bij niet gecontracteerde diensten kan de veiligheid van informatie en communicatie niet voldoende worden gegarandeerd.
   • Installeer geen applicaties waarvan de bron en veiligheid niet gecontroleerd zijn. Op dit moment gaat bijvoorbeeld een malafide app ‘COVID19 Tracker’ rond die ransomware installeert op apparaten met het Android besturingssysteem.
  • Welke tools kan ik inzetten voor online onderwijs?

   Op deze pagina in MyEUR staat uitgelegd hoe je online onderwijs kunt geven. Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de vraag of het om interactief onderwijs gaat (zoals een werkgroep) of een hoorcollege. 

   Onderwijskundig advies

   Wil je advies over de manieren waarop je het meeste kunt halen uit digitale onderwijsmethoden? Bekijk het advies voor online onderwijs vanuit de Community for Learning & Innovation.

  • Op MyEUR, het intranet voor medewerkers, vind je informatie over hoe je online kunt vergaderen en/of samenwerken aan projecten met collega's. Er staat uitgelegd welke software je hiervoor kunt gebruiken, hoe je hier toegang tot krijgt, en hoe het werkt.

  • Via sEURch, de A-Z lijst van databanken of bronnen per vakgebiedkun je ook thuis gemakkelijk toegang krijgen tot online artikelen, tijdschriften en boeken. Je hoeft alleen maar in te loggen met je ERNA-account als daarom gevraagd wordt.

   Ook kan je de Library Access browser extensie installeren die automatisch controleert of de bronnen waar je naar zoekt beschikbaar zijn via de Universiteitsbibliotheek. Meer informatie over off campus toegang.

    

  • EUR is een inclusieve universiteit die diversiteit hoog in het vaandel heeft staan. Voor discriminatie is nooit ruimte. Je kunt in geval van discriminatie een melding maken bij een vertrouwenspersoon voor studenten of medewerkers of bij je leidinggevende.

  • Ja, de werkzaamheden gaan indien mogelijk gewoon door.

   De EUR volgt het advies van het kabinet: werk vanuit huis, tenzij het echt niet anders kan. Doe dit wel altijd in overleg met je leidinggevende.

   Op MyEUR lees je welke software en faciliteiten er zijn om thuis te werken. Ook lees je er tips om gezond en veilig thuis aan het werk te blijven en je work life balance te bewaken.

  • Al het fysieke onderwijs, inclusief fysieke tentamens, wordt vooralsnog gestaakt tot 1 juni. Als de mogelijkheid zich voordoet om het fysieke onderwijs op de universiteit eerder op te starten dan zetten we daar vol op in.

   Voor de EUR betekent dit dat we maximaal gaan inzetten op online onderwijs en zo nodig hiervoor extra investeringen en inspanningen gaan plegen.

   Raadpleeg ook geregeld de website van jouw faculteit. Er kunnen verschillen in aanpak zijn per faculteit en zelfs per opleidingsprogramma.

  • Alle bijeenkomsten (ook met minder dan 100 mensen) en evenementen zijn van overheidswege verboden tot 1 juni. 

   Tot 1 augustus kan je op de campus geen evenementen organiseren. Onderwijsactiviteiten, tentamens of examens, scriptieverdedigingen of promotieplechtigheden vallen daar niet onder. De Eurekaweek Commissie werkt aan verschillende scenario’s voor de Eurekaweek in augustus.

  • Op MyEUR, het intranet voor medewerkers, lees je welke maatregelen je moet treffen i.v.m. de overheidsmaatregelen omtrent het coronavirus.

  • De promoties zullen in aangepaste vorm plaatsvinden;

   • Online verdediging vanuit huis zonder paranimphen
   • Alle commissieleden via video conference opponeren.
   • Er komt van alle promoties een live streaming.
   • Indien een kandidaat wil annuleren kan de promotie verplaatst worden naar een latere datum in 2020.

   Het overzicht met evenementen op onze website wordt continu geactualiseerd.

    

  • De EUR volgt het advies van het kabinet: werk vanuit huis, tenzij het echt niet anders kan. Doe dit wel altijd in overleg met je leidinggevende.  

   Op MyEUR lees je welke software en faciliteiten beschikbaar zijn voor het thuiswerken. Ook lees je er tips over hoe je gezond en veilig thuis kunt werken en de balans tussen werk en privé kunt bewaren.

  • Vanaf vrijdag 10 april sluiten alle gebouwen op de Campus Woudestein. Ook de EUC-locatie in Rotterdam wordt gesloten.

   Gebouwen en studieplekken

   Alle studieplekken en horeca op de campus Woudestein, de EUC campus, de Hoboken campus en ISS campus zijn gesloten.

   Daarnaast is ook het sportgebouw op campus Woudestein gesloten. Studenten wordt afgeraden naar de campus te komen en geadviseerd thuis te studeren.

   Toegankelijk voor medewerkers

   Vanaf 14 april zijn het V, Theil en Polak Building en het ISS van maandag tot en met vrijdag toegankelijk tussen 08.00 en 18.00 uur. Dit geldt alleen voor EUR-medewerkers.

   Study Store

   De Study Store is momenteel gesloten, maar de situatie kan per dag anders zijn. Neem bij vragen contact op door een mail te sturen naar algemeen.eur@studystore.nl.

   Supermarkt Spar

   Spar University is momenteel tot nader order gesloten.

   Postkantoor

   Het postkantoor is op werkdagen geopend tussen 12.00 tot 16.00 uur. Wil je iets komen ophalen? Mail de afdeling, 24 uur van tevoren, zodat ze het pakket vast klaar kunnen zetten. Neem je medewerkerspas mee ter verificatie.

   Printen op de campus

   We raden studenten aan om thuis te blijven en niet naar de campus te komen, tenzij je in een van de gebouwen op de campus woont. 

  • Voor ziek- en betermelden is de procedure dat jij je ziek/beter meldt bij je direct leidinggevende. Telefonisch ziek- en betermelden heeft de voorkeur.

   Meld je ook ziek of beter als je aan het thuiswerken bent. Alleen op deze manier weten wij hoe het met iedereen is en houden we overzicht van de ziek- en betermeldingen binnen onze hele organisatie.

  • Op MyEUR (het intranet voor medewerkers) kun je meer lezen over de verlofregelingen. 

  • De EUR adviseert alle medewerkers die in het buitenland zijn om in beginsel terug te laten keren naar Nederland (of het thuisland als dat niet Nederland is). Houd rekening met het feit dat het onzeker is welke reismogelijkheden zich in de nabije toekomst nog zullen aanbieden.  

   We vragen van medewerkers in het buitenland om regelmatig de EUR-inbox in de gaten te houden met nieuws over het coronavirus, alsook de dagelijkse updates op de EUR-webpagina op het coronavirus: www.eur.nl/corona

   Om inzicht te krijgen in het aantal medewerkers dat zich in het buitenland bevindt en waar, hebben we gevraagd aan leidinggevenden om een inventarisatie te maken van waar medewerkers zich bevinden en hoe ze te bereiken zijn. Mocht zich een scenario voordoen waarin het noodzakelijk is contact met deze medewerkers op te nemen is het goed om dit overzicht te hebben, inclusief de manier waarop de medewerker bereikt kan worden. Wat kan jij doen? Geef aan je leidinggevende door waar jij bent en hoe jij het best te bereiken bent. 

   Vragen hierover? Stel ze aan de HR Corona Helpdesk: hr.international@eur.nl. Het overzicht van vragen wordt gebruikt bij het aanvullen van de algemene online informatie.

  • Het Nationaal Cyber Security Centrum Nederland (NCSC) heeft op 15 maart 2020 adviezen gepubliceerd die organisaties en hun medewerkers helpen om thuiswerk situatie veilig in te richten. Lees meer over algemene informatiebeveiliging en privacy informatie of bekijk de informatie over technologie en software,  installatie en instellingen.

   De belangrijkste richtlijnen voor informatiebeveiliging en privacy

   Wat kun je doen om thuis zo veilig mogelijk te werken?

   • Maak gebruik van een vertrouwd en beveiligd (wifi)netwerk of EduVPN. Indien je twijfelt over de beveiliging instellingen van je netwerk, controleer ze voor de zekerheid.
   • Zorg ervoor dat je antivirussoftware geïnstalleerd hebt en dat deze volledig up to date is.
   • Zorg dat op alle apparaten waarop je werkt (pc, laptop, smartphone, tablet) de laatste systeem software updates geïnstalleerd zijn.
   • Zorg dat alle software op je apparaten altijd up to date is. Op zo’n manier kun je voorkomen dat hackers misbruik maken van kwetsbaarheden in je apparatuur en software.
   • Indien je vragen hebt over de technologie en beveiligingsmaatregelen of twijfels hebt over informatieveiligheid, stel ze aan de Servicedesk (of via de Servicedesk aan de EUR informatiebeveiligingsdeskundigen).
   • Houd rekening met het ontvangen van phishing mails en valse e-mails omtrent het Coronavirus. Het is bekend dat criminelen gebruik maken van de huidige ontwikkelingen door het versturen van phishing mails of het verspreiden van malware. Als u een malafide e-mail heeft ontvangen, meldt dit dan bij de Servicedesk. Ga niet in op phishing mail.
   • Klik niet op links in e-mailberichten, open geen onbekende bijlagen en vul geen gegevens in bij e-mailberichten die u niet verwacht of van een onbekende afzender.
   • Houd de EUR richtlijnen aan betreffende informatiebeveiliging en gebruik van hard- en software.
   • Let op of gebruikte privé-apparatuur (ook randapparatuur) voldoet aan deze beveiligingsrichtlijnen.
   • Maak alleen met het daarvoor bestemde EUR-account gebruik van diensten waarmee de EUR een contract heeft afgesloten. Bij niet gecontracteerde diensten kan de veiligheid van informatie en communicatie niet voldoende worden gegarandeerd.
   • Installeer geen applicaties waarvan de bron en veiligheid niet gecontroleerd zijn. Op dit moment gaat bijvoorbeeld een malafide app ‘COVID19 Tracker’ rond die ransomware installeert op apparaten met het Android besturingssysteem.
  • Via sEURch, de A-Z lijst van databanken of bronnen per vakgebiedkun je ook thuis gemakkelijk toegang krijgen tot online artikelen, tijdschriften en boeken. Je hoeft alleen maar in te loggen met je ERNA-account als daarom gevraagd wordt.

   Ook kan je de Library Access browser extensie installeren die automatisch controleert of de bronnen waar je naar zoekt beschikbaar zijn via de Universiteitsbibliotheek. Meer informatie over off campus toegang.

    

  • Op deze pagina in MyEur vind je meer informatie over hoe je online onderwijs kunt volgen. Hier staat onder andere welke software je hiervoor nodig hebt, en hoe je hier toegang tot kan krijgen.

  • Op deze pagina op MyEur vind je meer informatie over het online samenwerken met andere studenten, bijvoorbeeld voor groepsprojecten. Je vindt er onder andere meer informatie over de software die je hiervoor kunt gebruiken, hoe je hier toegang tot krijgt, en hoe dat werkt.

  • Welke tools kan ik inzetten voor online onderwijs?

   Op deze pagina in MyEUR staat uitgelegd hoe je online onderwijs kunt geven. Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de vraag of het om interactief onderwijs gaat (zoals een werkgroep) of een hoorcollege. 

   Onderwijskundig advies

   Wil je advies over de manieren waarop je het meeste kunt halen uit digitale onderwijsmethoden? Bekijk het advies voor online onderwijs vanuit de Community for Learning & Innovation.

  • Op MyEUR, het intranet voor medewerkers, vind je informatie over hoe je online kunt vergaderen en/of samenwerken aan projecten met collega's. Er staat uitgelegd welke software je hiervoor kunt gebruiken, hoe je hier toegang tot krijgt, en hoe het werkt.

  • Mocht een medewerker zich ziek melden, dan graag de ziekmelding doorgeven zoals gewoonlijk, via het e-mailadres: hr.illness.report@eur.nl.

   Indien deze medewerker reeds ziekgemeld is, dan blijft van deze ziekmelding van toepassing. Zodra de medewerker hersteld is, kan hij/zij beter gemeld worden via hetzelfde e-mailadres.

   Indien de medewerker een oproep heeft ontvangen voor een bezoek aan de bedrijfsarts, dan zal deze afspraak telefonisch plaatsvinden. Het HR Verzuim-team neemt contact op met de medewerkers voor wie dit van toepassing is, om hen hierover te informeren.

  • Heb je internationale medewerkers in je team die in Nederland werken, dan word je gevraagd met hen contact te onderhouden. Houd een vinger aan de pols bij hen die nu ver van hun thuisland zijn. Bedenk dat ze zich juist in deze dagen ver van thuis voelen. Waar wenselijk wijs ze op mogelijkheden voor ondersteuning, zowel die de EUR aanbiedt als daarbuiten. Vraag ook na of ze al zijn geregistreerd bij een huisarts. Als dat niet het geval is, kan HR helpen via hr.international@eur.nl.

  • In overleg met de VSNU gaan we extra kosten door corona registreren en inzichtelijk maken. Op het moment dat je als afdeling of medewerker extra kosten moet maken, uiteraard na goedkeuring van de leidinggevende en conform de geldende richtlijnen, dan dient op de factuur vermeld te worden dat deze kosten i.v.m. corona worden gemaakt. Laat de term corona opnemen in de omschrijving.

   Neem voor vragen hierover contract op met de controller van je organisatieonderdeel. Mogelijk volgen op een later moment hierover nog verdere instructies vanuit de dienst Finance/CPC.

  • HR heeft in kaart gebracht welke nieuwe medewerkers per 1 april (en later) a.s. gaan starten. Om deze medewerkers goed op te vangen en welkom te heten, is de afdeling HR bezig om een alternatief EUR-breed introductieprogramma te ontwikkelen. Daar komen we spoedig op terug.  

   Het welkom heten in de faculteit/dienst en in het team zal uiteraard ook vorm moeten krijgen. Kan de nieuwe medewerker zich voorstellen via video/een filmpje, welkomstkoffie online doen samen etc.  Bedenk samen met het team creatieve mogelijkheden om een goede verbinding met de nieuwe medewerker te maken en hem/haar op te nemen in het team en de organisatie. Wijs ook een buddy aan, bij wie de nieuwe medewerker voor vragen in ieder geval terecht kan. Zorg samen met IT dat de tools gereed zijn voor de medewerker. Indien een laptop nodig is, zorg dat de nieuwe medewerker deze kan ophalen/bezorgd krijgt en goed geïnstalleerd wordt.

  • Als een medewerker ziek is dan wordt de medewerker geacht thuis te blijven. Als de medewerker daarbij ook koorts krijgt dan dient zijn/haar hele huishouden thuis te blijven.

   Als een lid van het huishouden ziek is en ook koorts heeft, dient de medewerker ook thuis te blijven. Er is één uitzondering: namelijk medewerkers in cruciale functie en bedrijfskritische processen. Als deze medewerker echter zelf ziek is, dan dient hij/zij uiteraard wel thuis te blijven

  • Op maandag 16 maart jl. heeft OCW bevestigd dat iedereen die nodig is voor de continuïteit van onderwijs tot de cruciale beroepsgroepen gerekend kan worden. Dat betekent dat zij daardoor ook in aanmerking komen voor noodopvang voor kinderen.

   Het uitgangspunt is dat ouders die werken in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

   Deze definitie is in de praktijk in elk geval, maar niet limitatief, van toepassing op:

   • Docenten.
   • ICT-personeel benodigd voor het in de lucht houden van de ICT-infrastructuur en programma’s ter ondersteuning van afstandsonderwijs.

   Aangegeven is dat ook mensen die een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie vervullen (bv. schoonmaak, beveiliging, onderhoud essentiële apparatuur, communicatie) hun kinderen naar de noodopvang kunnen brengen en dat het aan ouders en werkgevers is om hierin juiste en kritische keuzes te maken omdat de opvangfunctie van scholen en kinderopvang beperkt moet blijven.

   Het maakt niet uit of de het werken in een cruciale functie thuis of op kantoor gebeurt. Van belang is of er kinderopvang nodig is om de werkzaamheden goed te kunnen verrichten. Het is aan jou als leidinggevende om te bepalen op welke locatie het werk kan worden uitgevoerd. Het uitgangspunt blijft wel om zoveel mogelijk vanuit huis te werken om verdere verspreiding van het virus maximaal te beperken.

   Hoe regelt mijn medewerker opvang als hij/zij in een cruciale functie werkt?

   • De desbetreffende medewerker of partner overlegt in eerste instantie zelf met de school en/of kinderopvang.
   • De verwachting is dat dit meestal gehonoreerd zal worden aangezien de ouders en schoolleiding goed bekend zijn met elkaar.
   • Ontstaat er wel discussie met de kinderopvang dan vraagt de leidinggevende via de mail een werkgeversverklaring ‘Cruciale Beroepen’ aan bij zijn/haar eigen HR Support Team. In een uiterste geval kan de afdeling HR bemiddelen.
  • In de vorige nieuwsbrief (13 maart jl.) hebben wij jou hierover geïnformeerd. Op maandag 16 maart heeft het ministerie van OCW bevestigd dat iedereen die nodig is voor de continuïteit van onderwijs tot de cruciale beroepsgroepen gerekend kan worden.  Dat betekent dat zij daardoor ook in aanmerking komen voor noodopvang voor kinderen.

   Onder deze definitie vallen in elk geval de docenten en de IT-medewerkers die benodigd zijn om de ICT-infrastructuur en programma’s ter ondersteuning van afstandsonderwijs in de lucht te houden.

   In de volgende Update voor leidinggevenden komen wij met aanvullende informatie omtrent cruciale functies.

   Hoe kan ik mijn medewerker ondersteunen?

   Deze situatie vergt van eenieder flinke aanpassingen. Je kunt je medewerker hierin op de volgende wijze instrueren en/of faciliteren:

   • Werk zoveel als mogelijk thuis.
   • Verspreid de werkuren over de dag/week.
   • Probeer te werken waar dat mogelijk is.
   • Wissel, waar mogelijk, af met je partner en/of een oppas.
   • Reik, waar nog niet voldoende toegelicht, de mogelijkheden tot videocalls/conference calls/teleconferencing aan.
   • Onderzoek de mogelijkheid tot het verstrekken van laptop/mobiel voor thuis.
   • Benadruk desgewenst dat voor de EUR helder is dat medewerkers met jongere kinderen naar verwachting meer zorg zullen moeten leveren dan medewerkers met oudere kinderen.
   • Draag uit dat dat de EUR, ondanks deze situatie en de wellicht niet maximale inzetbaarheid, regulier in de volledige salarisbetaling zal voorzien en ervan uitgaat dat eenieder doet wat hij/zij kan om hier zo goed mogelijk een vorm in te vinden.
   • In tegenstelling tot vorige berichtgeving, is het vooralsnog niet meer nodig om niet-gewerkte uren als gevolg van deze situatie, te registreren als verlof (calamiteiten-/zorgverlof).

   Neem het initiatief om de dialoog met je medewerkers open en goed te houden. Leg zo nodig/mogelijk gemaakte specifieke afspraken vast per e-mail.

  • Alle bijeenkomsten (ook met minder dan 100 mensen) en evenementen zijn van overheidswege verboden tot 1 juni.

   HR annuleert alle TOP-trainingen, in ieder geval in de periode tot en met 1 juni. Per 24 maart zijn er wel online trainingen beschikbaar voor alle medewerkers van de EUR.

   Promotieplechtigheden worden, in lijn met het verbod op bijeenkomsten met meer dan drie aanwezigen, in beginsel online georganiseerd, of uitgesteld. 

   Tot 1 augustus kan je op de campus geen evenementen organiseren. Onderwijsactiviteiten, tentamens of examens, scriptieverdedigingen of promotieplechtigheden vallen daar niet onder. De Eurekaweek Commissie werkt aan verschillende scenario’s voor de Eurekaweek in augustus.

  • Thuiswerken is het uitgangspunt voor de EUR voor alle medewerkers (dus ook voor medewerkers die geen medische klachten ervaren).

   Ga alleen naar het werk als het echt niet anders kan of als je medewerker in een cruciale functie aan het werk is en het noodzakelijk is dat dit op kantoor gebeurt. Het is dus niet de bedoeling dat medewerkers op kantoor werken omdat ze dat prettiger vinden dan thuis, of bijvoorbeeld omdat ze liever met twee schermen werken of het bureau op kantoor prettiger vinden. 

   Als je toch op de EUR moet werken, houd dan te allen tijde minimaal 1,5 meter afstand, neem de hygiënemaatregelen in acht en vorm geen groepen.

   Medewerkers die op de campus moeten werken (kritische bedrijfsprocessen en/of functies), doen dit in afstemming met leidinggevende. De gebouwen zijn op dit moment niet gesloten. Indien je medewerker een BHV’er of EHBO-er is, dan worden zij opgeroepen om te komen werken, mits zij geen klachten hebben.

   Als bedrijfskritische processen zijn processen aangemerkt (en functies) die tot de kern van de bedrijfsvoering van de EUR worden gerekend. Mocht je vragen of twijfels hebben of jouw werkprocessen of functies kritisch zijn, neem dan contact op met jouw leidinggevende. Binnen het CTO (Calamiteiten Team Operationeel) vindt de afstemming op dit punt voor de gehele organisatie plaats. 

  • In de huidige situatie kan het zijn dat ouders voor kinderen moeten zorgen vanwege de sluiting van scholen of kinderopvangfaciliteiten. Ook kunnen er zorgplichten ontstaan voor andere gezinsleden. In deze situaties is het lastiger om de reguliere werkzaamheden volledig door te laten lopen. Dat brengt met zich mee dat medewerkers soms niet in de gelegenheid zijn om de normale werkuren per werkdag te maken. Dat is begrijpelijk en daar gaan we coulant mee om. In het algemeen roepen wij eenieder op om in redelijkheid met elkaar afspraken te maken. 

   We roepen eenieder op om in goed overleg te kijken welke werkzaamheden wel uitgevoerd kunnen worden (zo nodig met gebruikmaking van digitale faciliteiten) en welke werkzaamheden op de korte termijn niet opgepakt kunnen worden. Denk ook aan de mogelijkheid om de tijd nuttig te gebruiken voor het oppakken van achterstallige werkzaamheden of taken waar men door drukte maar niet aan toekwam.

   In de huidige situatie is het lastiger om de reguliere werkzaamheden volledig door te laten lopen. Dat brengt mee dat onze medewerkers niet in alle gevallen in de gelegenheid zijn om de normale werkuren per werkdag te maken.

  • Er wordt dringend geadviseerd om medewerkers in beginsel terug te laten keren naar Nederland (of het thuisland als dat niet Nederland is). Neem in de overwegingen mee dat het onzeker is welke reismogelijkheden zich in de nabije toekomst nog zullen aanbieden.

   Blijf regelmatig contact houden met je medewerker en houd een vinger aan de pols. Bespreek wat zijn/haar wensen zijn voor terugkeer en of er mogelijke belemmeringen zijn voor terugkeer.  

   Dienstreis
   Als je medewerker in het buitenland zit vanwege het werk (dienstreis) en terugkeert naar Nederland, zal de EUR de extra kosten, binnen het redelijke, vergoeden. Akkoord vooraf van de leidinggevende is noodzakelijk. Zorg ervoor dat jullie heldere afspraken maken over hoe jullie met elkaar in contact blijven, zodat de medewerker ondersteund kan worden.

   Als je medewerker voor de terugreis geconfronteerd wordt met een inreisverbod naar Nederland en/of met een quarantaine, worden de in redelijkheid gemaakte (meer)kosten door de EUR gedragen. Akkoord vooraf van de leidinggevende is noodzakelijk. De langere duur van de dienstreis komt ten laste van de werkgever. De medewerker hoeft dus geen extra verlof op te nemen. Onderzoek samen de mogelijkheden om vanuit quarantaine op afstand te werken. Zorg ervoor dat iemand vanuit de EUR regelmatig in contact staat met deze medewerker om een vinger aan de pols te houden.

   Vraag je medewerker om alle facturen/bonnen/kwitanties met betrekking tot extra kosten goed te bewaren. Mogelijk kan de EUR de kosten claimen bij de zakenreisverzekering.

   Vakantiereis
   Als een medewerker op vakantie is en door een inreisverbod en/of door een quarantaine wordt zijn/haar verblijf langer dan de geplande vakantie, zijn de kosten hiervoor voor de persoon zelf. Onderzoek of het mogelijk is voor de medewerker om op afstand te werken. Als dat niet mogelijk is gelden de volgende richtlijnen rond verlofdagen:

   • deze worden ingehouden op het verlof van de medewerker.
   • Behalve als de medewerker kan aantonen zich voldoende te hebben ingezet om snel terug te reizen. (denk aan registratie bij ambassade en voor het initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (zie bijlage verzonden bij de Update HR leidinggevenden van 27 maart jl.).

    

  • Er is besloten om alleen noodzakelijke reizen toe te staan. Dit dient in alle gevallen afgestemd te worden met directeur of decaan van jouw organisatieonderdeel. Voor afreizen naar een gebied met oranje of rode kleurcode in het kader van het reisadvies van Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt dat toestemming van het CvB nodig is.

   Mocht je twijfelen of een bepaalde dienstreis als essentieel gekwalificeerd kan worden, neem dan contact op met je directeur of decaan.

  • Gezien alle huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus is het goed denkbaar dat een van jouw medewerkers de situatie als erg lastig ervaart of ermee in de knoop zit. Vanuit de EUR (Team Gezond & Veilig Werken) wordt op dit moment gewerkt aan het organiseren van mentale ondersteuning op afstand.  Meer informatie is te lezen op MyEUR (inlog).

   Een dergelijke ondersteuning gaat ook aangeboden worden aan studenten.

  • Als je een vraag hebt die je niet bij de meest gestelde vragen hebt gevonden, dan kan je jouw vraag stellen door een mail te sturen naar de Corona HR Helpdek (emailadres: hr.international@eur.nl ). Deze mailbox wordt zeer frequent uitgelezen. Mocht je tevens behoefte hebben om teruggebeld te worden geef dit a.u.b. aan in het bericht inclusief het telefoonnummer. 

  • Veel landen nemen momenteel ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen die landen treffen tegen verspreiding van het coronavirus zijn verschillend en kunnen vragen oproepen. Houd het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten via: www.nederlandwereldwijd.nl.

  • Veel landen nemen momenteel ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen die landen treffen tegen verspreiding van het coronavirus zijn verschillend en kunnen vragen oproepen. Houd het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten via: www.nederlandwereldwijd.nl.

   Zie voor informatie over dienstreizen het antwoord op de vraag 'Hoe wordt er met dienstreizen omgegaan?' beschreven onder 'Veelgestelde vragen', kopje leidinggevenden'.

   Let op: de reisverzekering van EUR dekt geen schade opgelopen door een corona-infectie, opgelopen in een gebied waarvoor een rood of oranje reisadvies gold ten tijde van afreis. Tot 14 dagen na terugkeer van een (privé-)reis uit een risicogebied, word je bij klachten (ook milde) geacht twee weken vanuit huis te werken/ niet naar de werklocatie te komen.

  • Meld je dan uitsluitend telefonisch bij de huisarts als je koorts hebt mét luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid). Als je deze symptomen hebt, kun je overigens ook griep hebben. Zie voor uitgebreide adviezen de RIVM-pagina.

  • Nee. Er is geen sprake van testen en er is geen meldplicht voor reizigers die terugkomen. Dit verandert als iemand de bovengenoemde verschijnselen heeft: dan dient hij/zij zich uitsluitend telefonisch te melden bij de huisarts(enpost).

  • Ja. Vanwege de COVID-19 pandemie en de maatregelen die getroffen worden, zoals het sluiten van onderwijsinstanties en/of het aanbieden van online lesmateriaal wereldwijd, vraagt het College van Bestuur alle EUR studenten om zo snel mogelijk terug naar huis te keren. 

   Dit kan betekenen dat je terug keert naar Nederland of terug naar je familie in je land van herkomst. Laat het ons weten als je hier hulp bij nodig hebt (zowel financieel of op welke andere manier). 

   Voor de studenten die besluiten dat ze willen blijven waar ze, vragen we om het liability form in te vullen. Als je deze wilt ontvangen stuur dan een email naar internationaloffice@eur.nl. Wees je er van bewust dat we je niet kunnen helpen als de situatie verslechterd. 

  • De EUR adviseert alle medewerkers die in het buitenland zijn om in beginsel terug te laten keren naar Nederland (of het thuisland als dat niet Nederland is). Houd rekening met het feit dat het onzeker is welke reismogelijkheden zich in de nabije toekomst nog zullen aanbieden.  

   We vragen van medewerkers in het buitenland om regelmatig de EUR-inbox in de gaten te houden met nieuws over het coronavirus, alsook de dagelijkse updates op de EUR-webpagina op het coronavirus: www.eur.nl/corona

   Om inzicht te krijgen in het aantal medewerkers dat zich in het buitenland bevindt en waar, hebben we gevraagd aan leidinggevenden om een inventarisatie te maken van waar medewerkers zich bevinden en hoe ze te bereiken zijn. Mocht zich een scenario voordoen waarin het noodzakelijk is contact met deze medewerkers op te nemen is het goed om dit overzicht te hebben, inclusief de manier waarop de medewerker bereikt kan worden. Wat kan jij doen? Geef aan je leidinggevende door waar jij bent en hoe jij het best te bereiken bent. 

   Vragen hierover? Stel ze aan de HR Corona Helpdesk: hr.international@eur.nl. Het overzicht van vragen wordt gebruikt bij het aanvullen van de algemene online informatie.

  • Ook bij het ontvangen van studenten en gasten uit het buitenland houden we ons aan eventuele restricties uitgevaardigd door het RIVM of het Ministerie van Buitenlandse Zaken op het inreizen vanuit bepaalde gebieden. Bovendien kan er een uitreisverbod zijn voor mensen vanuit besmette gebieden.


   Voor informatie over hoe de EUR omgaat met het coronavirus kun je verwijzen naar: www.eur.nl/corona

Erasmus TV

De situatie omtrent het coronavirus verandert van dag tot dag. Wat betekent dit voor jouw studie, of voor je werk? In Erasmus TV reageren diverse gasten, zoals onze rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, op het laatste nieuws over COVID-19.

Volg Erasmus TV donderdag live vanaf 9.00 uur 

Contactinformatie

 • Informatie over coronavirus voor studenten

  Studenten kunnen voor advies contact opnemen met de Servicedesk via T : (010) 408 88 80 (optie 1) of  contactformulier NL of contactformulier ENG.

 • Informatie voor studenten over welzijn

  Kijk op het platform Are you OK out there? op MyEUR (login).

 • Informatie over coronavirus voor medewerkers

  Medewerkers en leidinggevenden kunnen voor advies contact opnemen met de HR Corona Helpdesk: hr.international@eur.nl.

  Op MyEUR lees je als medewerker meer over online lesgeven, online samenwerken en veilig en gezond thuiswerken.

 • Calamiteiten

  Bel bij calamiteiten naar 010 408 11 00.
  Bel bij internationale noodgevallen naar +31 (0)6 408 47 882

 • Actuele informatie via het RIVM

  De meest actuele informatie over het nieuwe coronavirus lees je op de website van het RIVM. Het RIVM monitort de situatie in Nederland en geeft adviezen via https://www.rivm.nl/coronavirus.

 • Relevante telefoonnummers voor meer informatie

  Publieksinformatienummer voor vragen over het Coronavirus: (0800) 13 51.
  RIVM: +31 (030) 274 91 11.
  GGD Rotterdam-Rijnmond: +31 (010) 443 80 31

  Of vul het contactformulier in van GGD Rotterdam-Rijnmond