Updates en veelgestelde vragen omtrent corona
Informatie voor studenten en medewerkers

Coronavirus (SARS-CoV-2)

Laatste update: 4 juni 2020, 16.00 uur

Erasmus Universiteit Rotterdam volgt de ontwikkelingen omtrent het coronavirus op de voet en volgt alle maatregelen die zijn gecommuniceerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast staat onze Arbodienst in nauw contact met de regionale GGD.  Lees hier wat de overheidsmaatregelen betekenen voor de studenten en medewerkers van onze universiteit.

Laatste update

 • Vanaf 2 juni zullen enkele ondernemers op campus Woudestein de deuren weer openen. Lees meer in de FAQ 'Is de campus open? Kan ik gebruikmaken van de voorzieningen?'

 • De Erasmus Universiteit Rotterdam garandeert dat alle studiekiezers en herinschrijvende studenten per 1 september 2020 een volledig onderwijsprogramma krijgen aangeboden; fysiek op de campus als het kan, online of blended als het moet. Ook bieden we alle tentamens aan, waar dat nodig is in aangepaste vorm. Lees meer

 • Op 21 april heeft de overheid aangekondigd dat de meeste coronamaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn verlengd tot 20 mei. Ga alleen naar buiten als dat nodig is. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of voor een frisse neus. Doe dat niet met meer dan 3 personen. Werk thuis als het kan. Houd 1,5 meter afstand van anderen (2 armlengtes). Ook op straat, in de supermarkt en in het park. Was je handen meerdere keren per dag met water en zeep. Lees hier alle maatregelen van de overheid: Rijksoverheid.nl/coronavirus
 • Op 21 april is ook aangekondigd dat alle bijeenkomsten en evenementen van overheidswege verboden zijn tot 1 september. Tot die datum worden er op de campus geen evenementen georganiseerd. Onderwijsactiviteiten, scriptieverdedigingen en promoties vallen daar niet onder.
 • Al het fysieke onderwijs, inclusief fysieke tentamens, wordt ‘in principe’ gestaakt tot 1 juni. Als de mogelijkheid zich voordoet om het fysieke onderwijs op de universiteit eerder op te starten dan zetten we daar vol op in.
 • Alle gebouwen op de Campus Woudestein zijn gesloten, met uitzondering van het V Building, Theil Building en Polak Building. Ook de EUC-locatie in Rotterdam is gesloten. ISS in Den Haag blijft geopend.
 • Het V Building, Theil Building en Polak Building en ISS zijn van maandag t/m vrijdag toegankelijk van 8.00 tot 18.00 uur. Hier kunnen colleges worden opgenomen en er kan worden geflexwerkt (indien noodzakelijk).

Bekijk antwoorden op veelgestelde vragen

  • Als gevolg van de coronamaatregelen kan het zijn dat sommige studenten een lichte vertraging oplopen in de eindfase van hun bacheloropleiding. Door de zogenaamde 'harde knip' tussen bachelor en master kunnen studenten normaliter pas aan hun master beginnen als ze hun bachelordiploma hebben behaald. In deze bijzondere omstandigheden wil EUR deze studenten oplossingen bieden om studievertraging in de overgang van bachelor naar (pre-)master tot een minimum te beperken.

   EUR masteropleidingen worden tijdelijk in staat gesteld om soepeler om te gaan met de ‘harde knip’-regel voor studenten die niet op de oorspronkelijk geplande datum kunnen afstuderen als gevolg van de coronamaatregelen. Deze studenten kunnen mogelijk toestemming krijgen om met hun EUR masteropleiding te beginnen en tegelijkertijd hun laatste studiepunten in het kader van hun bachelordiploma te behalen, op voorwaarde dat:

   • zij voldoen aan de opleidingsspecifieke voorwaarden voor inschrijving, en
   • de combinatie van beide studietrajecten haalbaar wordt geacht, en
   • redelijkerwijs kan worden verwacht dat het bachelordiploma binnen de gestelde termijn wordt behaald.

   Hetzelfde geldt voor studenten die zich aanmelden voor een EUR premasterprogramma. Let op: alle andere toelatingsvoorwaarden blijven gewoon van toepassing!

   Als je gaat studeren bij een andere universiteit kijk dan op de website van de betreffende universiteit voor meer informatie.

  • Voor premasterstudenten die door de coronamaatregelen een lichte vertraging oplopen in de eindfase van hun premasterprogramma wil de EUR vergelijkbare oplossingen bieden om studievertraging in de overgang naar de master tot een minimum te beperken als voor bachelorstudenten (zie de vraag hierboven in de Q&A: Ik ben een bachelorstudent...?). Kort gesteld kunnen deze studenten mogelijk ook al met hun EUR-masterprogramma beginnen op voorwaarde dat ze aan de opleidingsspecifieke eisen voldoen. Voor details die van toepassing zijn op jouw opleiding en jouw specifieke situatie kun je terecht op de website van de masteropleiding.

   De opleiding van je keuze vind je op www.eur.nl/onderwijs/master/overzicht

  • Omdat geen twee opleidingen gelijk zijn, is een 'one size fits all' oplossing niet mogelijk en kunnen de voorwaarden voor inschrijving zonder bachelordiploma (of afgerond premasterprogramma) per opleiding verschillen. Ook kan je toelaatbaarheid afhankelijk zijn van factoren zoals of je op dit moment in het Nederlandse hoger onderwijs bent ingeschreven of aan een instelling in het buitenland, en andere aspecten die van invloed zijn op de haalbaarheid om beide studietrajecten met elkaar te combineren. Details die van toepassing zijn op jouw opleiding en jouw specifieke situatie zijn te vinden op de website van de masteropleiding.

   De opleiding van je keuze vind je op www.eur.nl/onderwijs/master/overzicht.

  • Als blijkt dat je op deze gronden niet in aanmerking komt voor toelating, let er dan op dat sommige opleidingen extra mogelijkheden bieden om een soepele overgang tussen bachelor en (pre-)master te faciliteren voor studenten met een lichte vertraging. Denk aan een extra instroommoment. Lees de informatie op de website van de masteropleiding en neem contact op met de contactpersoon van de opleiding om je mogelijkheden te bespreken.

   Je vindt de opleiding van je keuze op www.eur.nl/onderwijs/master/overzicht.

  • Als je overweegt om aan je EUR (pre-)masteropleiding te beginnen en tegelijkertijd je bacheloropleiding af te ronden, houd er dan rekening mee dat je studieprogramma qua studielast haalbaar moet zijn en dat het ook praktisch mogelijk moet zijn om beide studietrajecten te combineren. Dit is waarschijnlijk eenvoudiger als je op dit moment staat ingeschreven voor een EUR bacheloropleiding dan wanneer je een bacheloropleiding aan een universiteit in het buitenland moet afronden. De toelatingscommissie houdt hier rekening mee bij de beoordeling van je aanmelding en als je wordt toegelaten, doen we ons best om je te ondersteunen bij je studie, maar je draagt ook een persoonlijke verantwoordelijkheid.

   Houd er rekening mee dat het niet behalen van je bachelordiploma binnen de gestelde termijn gevolgen heeft: je wordt uitgesloten van verdere deelname aan de (pre-)masteropleiding totdat je je bachelordiploma hebt behaald. Een beslissing om in september te starten met een (pre-)master zonder een afgerond diploma vraagt dan ook om een zorgvuldige afweging. Studieadviseurs kunnen adviseren bij het maken van de juiste keuze.

  • Erasmus Universiteit Rotterdam wil haar studenten die als gevolg van de coronacrisis in een dusdanige thuissituatie verkeren dat thuis studeren niet (langer) mogelijk is, bijstaan door hen de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van een studieplek op campus Woudestein.

   Als EUR-student dan kan je in dat geval gebruik maken van de hiervoor opengestelde studieplekken in het Tinbergen Building. 

   • Reserveer wel vooraf je studieplek. Zie je geen afspraakmogelijkheid meer? Dan zijn de huidige studieplekken volgeboekt. We adviseren je om het later nog eens te proberen.
   • Zorg dat je een identificatiebewijs bij je hebt, zodat je je kunt legitimeren als dat gevraagd wordt.
   • Respecteer de RIVM-maatregelen rondom het coronavirus. Houd dus bijvoorbeeld minimaal 1,5 meter afstand en blijf bij corona-achtige ziekteverschijnselen thuis.
   • Wil je toch geen gebruik maken van de gereserveerde studieplek, annuleer dan je reservering. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk studenten een studieplek aanbieden.

   Ook zijn er vanaf 2 juni weer enkele studieplekken beschikbaar bij de Universiteitsbibliotheek. Hier worden uiteraard de maatregelen en anderhalvemeter-richtlijn in acht genomen.

  • Studenten die niet aan de norm van het bindend studieadvies (BSA) van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. Zij krijgen de mogelijkheid om de BSA-norm alsnog te halen in het studiejaar 2020-2021. Dit heeft de minister van onderwijs op 19 maart de universiteiten laten weten na overleg met de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

   De Erasmus Universiteit Rotterdam doet er alles aan om het onderwijs en tentaminering de komende periode doorgang te laten vinden. We zullen aanvullende voorzieningen aanbieden om de gevolgen van de COVID-19 maatregelen voor de studievoortgang te beperken.

   Het College van Bestuur heeft dit besproken met de vice-decanen Onderwijs en de medezeggenschap en komt tot het volgende besluit:
    

   1. Studenten die binnen het studiejaar 2019-2020 voldoen aan de BSA-norm van hun opleiding, krijgen dit studiejaar vanzelfsprekend een positief bindend studieadvies.
     
   2. Studenten gestart in studiejaar 2019-2020 (zonder persoonlijke omstandigheden status) waarvan al vóór de uitbraak van het coronavirus in Nederland op basis van hun studievoortgang – en conform de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding – geconcludeerd kon worden dat zij aan het eind van het studiejaar 2019-2020 niet aan de BSA-norm zouden kunnen voldoen, krijgen zoals gebruikelijk een negatief bindend studieadvies.
     
   3. Van studenten die door de situatie met het coronavirus aan het eind van het studiejaar 2019-2020 de BSA-norm van hun opleiding niet hebben gehaald, wordt het bindend studieadvies ‘aangehouden’ (=uitgesteld).
     
   4. Studenten met een aangehouden advies krijgen alsnog een positief bindend studieadvies als zij aan het eind van het studiejaar 2020-2021 tenminste de BSA-norm van het eerste studiejaar hebben behaald. Daarnaast wordt van studenten verwacht dat zij een studieplan opstellen in overleg met de studieadviseur om de studievoorgang in jaar twee te bewaken. Verder geldt de gebruikelijke studiebegeleiding.
     
   5. Voor tweedejaars studenten (gestart in studiejaar 2018-2019) met een aangehouden BSA-advies kan maatwerk worden geboden ter beoordeling door de facultaire BSA-Commissie/Examencommissie. Neem hierover contact op met je studieadviseur.

   Een aangehouden advies is volgens de regeling van onze universiteit mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden. De situatie met het coronavirus is inderdaad een uitzonderlijke omstandigheid. Wij hopen dat dit besluit voldoende duidelijkheid biedt en zorg wegneemt bij onze studenten. Ook hopen we dat iedereen haar of zijn studie, ondanks de coronacrisis, zo goed mogelijk kan voortzetten.

  • Studenten van buiten de Europese Economische Ruimte die, anders dan verwacht aan het begin van 2019-2020 in verband met de gevolgen van de coronacrisis, niet in staat zijn hun studie voor 31 augustus 2020 af te ronden, mogen hun studie in collegejaar 2020-2021 afronden tegen het wettelijk collegegeldtarief (2.143 euro). Neem contact op met je studieadviseur om te bespreken binnen welke termijn je volgend jaar je studie kan afronden.

  • Studenten die instellingstarief betalen omdat zij al een graad op zak hebben, en, anders dan verwacht aan het begin van 2019-2020 in verband met de gevolgen van de coronacrisis, niet in staat zijn hun studie voor 31 augustus 2020 af te ronden, mogen hun studie in collegejaar 2020-2021 afronden tegen het wettelijk collegegeldtarief (2.143 euro). Neem contact op met je studieadviseur om te bespreken binnen welke termijn je volgend jaar je studie kan afronden.

  • De aanmelddeadline voor alle reguliere bacheloropleidingen met de oorspronkelijke deadline op 1 mei gaat naar 1 juni. De aangepaste deadline van 1 juni geldt niet voor opleidingen die een andere oorspronkelijke deadline dan 1 mei hebben. Bekijk alle informatie over de geldende aanmelddeadline op de webpagina van de betreffende opleiding. Aspirant-studenten die zich hebben ingeschreven voor een numerus fixus-opleidingen ontvangen 15 april de uitslag.

  • De herinschrijvingsperiode wordt opengesteld in de eerste week van juni en duurt tot 31 augustus. Je ontvangt hierover bericht van EUR via email, via het ESSC SIN channel en via social media van Erasmus Studenten Service Centrum. Zie voor meer informatie over herinschrijving de website.

  • Je faculteit neemt hier zelf contact over op. Je hoeft je niet opnieuw in te schrijven en je ontvangt vanuit je opleiding bericht op welke manier het tentamen alsnog wordt aangeboden: op afstand, op een later moment of dat er op een andere manier getentamineerd zal worden (bijvoorbeeld een take home tentamen of een opdracht in essayvorm).

  • We zijn nu hard aan het werk om zoveel mogelijk tentamens op afstand of op een andere manier plaats te laten vinden. Mocht dit niet lukken, dan worden ze opnieuw op een later moment ingepland (waarbij wij ons houden aan de richtlijnen van de overheid m.b.t. de maatregelen rondom het coronavirus). Je ontvangt hierover bericht vanuit je opleiding.

  • Ja. Het uitgangspunt blijft dat voor elk vak een herkansing mogelijk is. Voor alle eerste tentamenmomenten, of ze nu verplaatst zijn of niet, geldt dat er ook een herkansing na de eerste tentamenmogelijkheid wordt gepland. Dit kan betekenen dat het al eerder geplande herkansingsmoment wordt verplaatst.

  • Het colloquium doctum zal worden gehouden op 9, 10 en 11 juni. De herkansingen vinden plaats op 27,28, en 29 juli.

  • De EUR heeft alle initiatieven op het gebied van studentenwelzijn op één plek gebundeld, op het platform Are you OK out there? Je vindt hier o.a. handvatten om online studeren makkelijker te maken, betrouwbare modules en diensten op het gebied van mentaal welzijn, bewegingsactiviteiten, activiteiten voor maatschappelijk welzijn en een hulplijn voor degenen die een luisterend oor zoeken.

   Studenten kunnen Are you OK out there? op MyEUR vinden (na login)

  • Op deze pagina in MyEur vind je meer informatie over hoe je online onderwijs kunt volgen. Hier staat onder andere welke software je hiervoor nodig hebt, en hoe je hier toegang tot kan krijgen.

  • Op deze pagina op MyEur vind je meer informatie over het online samenwerken met andere studenten, bijvoorbeeld voor groepsprojecten. Je vindt er onder andere meer informatie over de software die je hiervoor kunt gebruiken, hoe je hier toegang tot krijgt, en hoe dat werkt.

  • Erasmus Universiteit Rotterdam wil haar studenten ondersteunen die niet in staat zijn het online onderwijs te volgen dat als gevolg van de coronamaatregelen wordt aangeboden. 

   Ben jij ingeschreven als student aan Erasmus Universiteit Rotterdam en kun jij vanwege je financiële (thuis)situatie niet beschikken over passende thuisstudeerfaciliteiten (bijv. een goede internetverbinding, laptop/pc) en ga je daardoor colleges, werkgroepen, opdrachten en/of tentamens missen?

   Meld je dan voor ondersteuning aan. Dat doe je door een mail te sturen naar studentendecanen@eur.nl  en daar als bijlage aan toe te voegen

   1. een begroting, gebruik hiervoor onderstaande download;
   2. een toelichting op de begroting, waaruit blijkt dat jij financiële ondersteuning nodig hebt;
   3. een korte motivatiebrief.

   De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld; tegen een eventuele afwijzing is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

  • Via sEURch, de A-Z lijst van databanken of bronnen per vakgebiedkun je ook thuis gemakkelijk toegang krijgen tot online artikelen, tijdschriften en boeken. Je hoeft alleen maar in te loggen met je ERNA-account als daarom gevraagd wordt.

   Ook kan je de Library Access browser extensie installeren die automatisch controleert of de bronnen waar je naar zoekt beschikbaar zijn via de Universiteitsbibliotheek. Meer informatie over off campus toegang.

    

  • Alle gebouwen op de Campus Woudestein zijn gesloten. Ook de EUC-locatie in Rotterdam is gesloten.

   Gebouwen en studieplekken

   Alle studieplekken op de campus Woudestein, de EUC campus, de Hoboken campus en ISS campus zijn gesloten.

   Studenten wordt afgeraden naar de campus te komen en geadviseerd thuis te studeren. 

   Alleen voor studenten die als gevolg van de coronacrisis in een dusdanige thuissituatie verkeren dat thuis studeren niet (langer) mogelijk is, wordt een uitzondering gemaakt. Bekijk de FAQ: 'Waar kan ik studeren als dat in mijn thuissituatie helemaal niet meer kan?'

   Universiteitsbibliotheek

   Vanaf 11 mei is het weer mogelijk om boeken in te leveren en op te halen. Vanaf 2 juni worden er ook een beperkt aantal studieplekken beschikbaar gemaakt in de UB. Lees meer in de FAQ 'Is de universiteitsbibliotheek geopend?'.

   Toegankelijk voor medewerkers

   Het V, Theil en Polak Building en ISS zijn van maandag tot en met vrijdag toegankelijk tussen 08.00 en 18.00 uur. Dit geldt alleen voor EUR-medewerkers.

   De afgesloten gebouwen zijn nog beperkt toegankelijk voor EUR-medewerkers, in uitzonderlijke gevallen en uitsluitend op aanvraag. Gebruik hiervoor dit webformulier (via Remote Desktop/MyApps) of neem contact op met de RE&F Service Desk: 010-40 88880.  Zo houden wij meer zicht op de veiligheid van onze medewerkers en eigendommen.

   Erasmus Sport

   Het sportgebouw op campus Woudestein is gesloten. Wel vinden er enkele buitenactiviteiten plaats.

   Vanaf 8 juni is het café van Erasmus Sport weer geopend, dagelijks (ma t/m vr) tussen 10 en 14 uur. Je kunt er eten/drinken bestellen om mee te nemen.
   Het terras is geopend voor reserveringen van groepen (max 40 personen) en als die er zijn, dan is dat tussen ca. 15 en 22 uur. Als er geen groepen zijn, dan is het terras gesloten.

   De tennisbaan is geopend. 

   Study Store

   De Studystore is tot half augustus geopend van 10:00 tot 16:00 uur. Bekijk de meest actuele openingstijden
   Bij vragen kun je bellen naar 088 203 03 23 of mailen naar algemeen.eur@studystore.nl.

   Copyshop Canon is vanaf 4 juni weer geopend op werkdagen, tussen 10.00 en 16.00 uur.

   Horeca

   Alle horecagelegenheden op campus Woudestein zijn gesloten. Vanaf 2 juni zullen enkele gelegenheden hun deuren weer openen, zoals Tosti World. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie.

   Het Erasmus Paviljoen is vanaf 2 juni geopend op maandag tot en met vrijdag, tussen 9:00 en 20:00 uur.

   Café In de Smitse is vanaf 2 juni geopend op dinsdag tot en met zaterdag, van 13.00 tot 21.00 uur.

   Supermarkt Spar

   Spar University is momenteel tot nader order gesloten.

   Postkantoor

   Het postkantoor is op werkdagen geopend tussen 12.00 tot 16.00 uur. Wil je iets komen ophalen? Mail de afdeling, 24 uur van tevoren, zodat ze het pakket vast klaar kunnen zetten. Neem je medewerkerspas mee ter verificatie.

   Printen op de campus

   We raden studenten aan om thuis te blijven en niet naar de campus te komen, tenzij ze in een van de gebouwen op de campus wonen. 

   Wel kun je vanaf 4 juni weer terecht bij de Copyshop Canon (zie 'Studystore' hierboven).

  • Vanaf 11 mei kun je weer boeken ophalen of inleveren bij de Universiteitsbibliotheek. Je kunt er op werkdagen terecht, tussen 12:00 en 14:00 uur.

   Vanaf 2 juni zijn er ook een beperkt aantal studieplekken beschikbaar in de UB. Hierbij handhaven we de anderhalve meter afstand en volgen we andere richtlijnen omtrent het coronavirus.

   Via sEURch, de Databases A-Z of Guides by discipline kun je gemakkelijk online artikelen, journals en boeken bekijken vanuit thuis. Alles wat je daarvoor nodig hebt is je ERNA-account om in te loggen.

   Je kunt ook de Library Access browser extension installeren. Die zoekt automatisch of de bronnen die je nodig hebt via de UB beschikbaar zijn. Meer informatie over toegang buiten de campus. 

  • EUR is een inclusieve universiteit die diversiteit hoog in het vaandel heeft staan. Voor discriminatie is nooit ruimte. Je kunt in geval van discriminatie een melding maken bij een vertrouwenspersoon voor studenten of medewerkers of bij je leidinggevende.

  • Al het fysieke onderwijs, inclusief fysieke tentamens, wordt vooralsnog gestaakt tot 1 juni. Als de mogelijkheid zich voordoet om het fysieke onderwijs op de universiteit eerder op te starten dan zetten we daar vol op in.

   Voor de EUR betekent dit dat we maximaal gaan inzetten op online onderwijs en zo nodig hiervoor extra investeringen en inspanningen gaan plegen.

   Raadpleeg ook geregeld de website van jouw faculteit. Er kunnen verschillen in aanpak zijn per faculteit en zelfs per opleidingsprogramma.

  • Dit wordt per tentamen besloten. Voor vragen hierover kun je terecht bij je docent/begeleider.

   Raadpleeg ook geregeld de website van jouw faculteit. Er kunnen verschillen in aanpak zijn per faculteit en zelfs per opleidingsprogramma.

  • Alle bijeenkomsten (ook met minder dan 100 mensen) en evenementen zijn van overheidswege verboden tot 1 september. 

   Tot 1 september kan je op de campus geen evenementen organiseren. Onderwijsactiviteiten, tentamens of examens, scriptieverdedigingen of promotieplechtigheden vallen daar niet onder. Het Eurekaweekbestuur werkt aan verschillende scenario’s voor de Eurekaweek in augustus.

  • De promoties zullen in aangepaste vorm plaatsvinden;

   • Online verdediging vanuit huis zonder paranimphen
   • Alle commissieleden via video conference opponeren.
   • Er komt van alle promoties een live streaming.
   • Indien een kandidaat wil annuleren kan de promotie verplaatst worden naar een latere datum in 2020.

   Het overzicht met evenementen op onze website wordt continu geactualiseerd.

    

  • Als deze afspraak digitaal kan plaatsvinden, dan gaan de afspraken met scriptiebegeleiders gewoon door. Alle fysieke bijeenkomsten met scriptiebegeleiders zijn afgelast.

   Raadpleeg ook geregeld de website van jouw faculteit. Er kunnen verschillen in aanpak zijn per faculteit en zelfs per opleidingsprogramma.

  • Dit moet je individueel met de betreffende docent/begeleider bespreken.

  • Studenten Geneeskunde volgen de richtlijn van de locatie waar zij op dat moment hun opleiding volgen. Bekijk de richtlijnen van het Erasmus MC.

  • Ja. Vanwege de COVID-19 pandemie en de maatregelen die getroffen worden, zoals het sluiten van onderwijsinstanties en/of het aanbieden van online lesmateriaal wereldwijd, vraagt het College van Bestuur alle EUR studenten om zo snel mogelijk terug naar huis te keren. 

   Dit kan betekenen dat je terug keert naar Nederland of terug naar je familie in je land van herkomst. Laat het ons weten als je hier hulp bij nodig hebt (zowel financieel of op welke andere manier). 

   Voor de studenten die besluiten dat ze willen blijven waar ze, vragen we om het liability form in te vullen. Als je deze wilt ontvangen stuur dan een email naar internationaloffice@eur.nl. Wees je er van bewust dat we je niet kunnen helpen als de situatie verslechterd. 

  • Veel landen nemen momenteel ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen die landen treffen tegen verspreiding van het coronavirus zijn verschillend en kunnen vragen oproepen. Houd het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten via: www.nederlandwereldwijd.nl.

  • Voor specifieke vragen over immigratie kun je contact opnemen via immigration@eur.nl.

  • De Erasmus Universiteit Rotterdam garandeert dat alle studiekiezers en herinschrijvende studenten per 1 september 2020 een volledig onderwijsprogramma krijgen aangeboden; fysiek op de campus als het kan, online of blended als het moet. Ook bieden we alle tentamens aan, waar dat nodig is in aangepaste vorm.

   Onze inzet is en blijft dat we de campus zo snel mogelijk openen voor onderwijs. In welke vorm hangt af van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt en van de kabinetsmaatregelen die nodig zijn. Hoe die er in detail uit gaan zien, weten we nog niet. Maar dat is voor ons geen reden om af te wachten. We onderzoeken momenteel verschillende scenario’s en werken protocollen uit om op de campus veilig met elkaar te kunnen studeren en te werken. Zo kunnen we straks snel anticiperen en doorpakken om onze campusactiviteiten weer te starten. 

  • Het uitgangspunt van Erasmus Universiteit Rotterdam is dat het onderwijs zo veel mogelijk doorgaat, zij het in aangepaste vorm zoals dat binnen de nu geldende overheidsmaatregelen ter voorkoming van het verspreiden van COVID-19 (coronavirus) past. We proberen hierbij de nadelige effecten voor studenten te minimaliseren, zodat er zo min mogelijk tot geen studievertraging hoeft plaats te vinden. Dit betekent dat de verplichting tot het betalen van het collegegeld (wettelijk dan wel instellingscollegegeld) in stand blijft. De inning van de collegegelden blijft daarmee staan.

  • Als je studievertraging oploopt door bijzondere omstandigheden, kun je financiële ondersteuning aanvragen uit het Profileringsfonds. Het gaat in het geval van de coronacrisis om studenten die te maken hebben met opgelopen of verwachte studievertraging doordat zij zelf ziek zijn (geweest) door het coronavirus, of vanwege (mantelzorg voor) zieke familieleden. Ook studerende ouders die vanwege de coronamaatregelen onderwijs moeten combineren met zorg voor kinderen die thuis zijn en daardoor studievertraging oplopen of verwachten op te lopen, kunnen aanspraak maken op het profileringsfonds. De omstandigheid dat een student studievertraging oploopt of naar verwachting op zal lopen vanwege noodgedwongen aanpassingen in het onderwijsprogramma die de instelling als gevolg van de kabinetsmaatregelen heeft moeten doen, geeft geen aanspraak op het profileringsfonds.

  • Mijn inkomsten vallen weg. Kan ik financiële ondersteuning krijgen?

   Studenten kunnen in financiële problemen komen doordat hun inkomen van bijvoorbeeld een bijbaan wegvalt, terwijl kosten van bijvoorbeeld de huur doorlopen. DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen en zal rekening houden met hun persoonlijke situatie. Nederlandse en Europese studenten kunnen bij DUO gebruik maken van de leenmogelijkheden en hun lening verhogen. Zo nodig met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar. Daarnaast kunnen studenten collegegeldkrediet aanvragen. Dit kun je zelf regelen via mijnDUO. Mocht dit nog onvoldoende zijn, dan kunnen studenten met DUO contact opnemen voor een maatwerkoplossing. 

   Wat doe ik als ik alle DUO-voorzieningen al geraadpleegd heb?

   De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wil studenten die als gevolg van de coronacrisis in dusdanige acute financiële nood verkeren dat studievoortgang bedreigd wordt, financieel bijstaan door hen te ondersteunen vanuit het Sociaal Noodfonds van de universiteit.

   Ben jij een student aan één van de (niet-) initiële EUR opleidingen dan kan je een aanvraag doen voor een eenmalige schenking als tegemoetkoming voor je financiële problemen. De hoogte van deze schenking hangt af van het begrotingstekort waar jij mee te kampen hebt. Het gaat hierbij niet om structurele ondersteuning.

   Een aanvraag voor het Sociaal Noodfonds van EUR doe je door een e-mail te sturen naar studentendecanen@eur.nl en daar als bijlage aan toe te voegen:

   1. Begroting, download hiervoor het begrotingsformulier hieronder.
   2. Een toelichting op de begroting waaruit blijkt dat jij acuut financiële ondersteuning nodig hebt.
   3. Een korte motivatiebrief.

   Belangrijk is dus dat je, wanneer je daar recht op hebt, allereerst een beroep gedaan hebt op alle DUO-voorzieningen (maximaal lenen + collegegeld krediet).

   De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld; tegen een eventuele afwijzing is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

   Download het begrotingsformulier

  • Als je in de financiële problemen komt doordat je inkomsten wegvallen, neem dan contact op met DUO. DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen. Mocht het vanwege de omstandigheden niet lukken om je collegegeld op tijd te betalen, neem dan contact op met een van de studentendecanen van de EUR.

  • Neem hiervoor contact op met je studieadviseur of een studentendecaan.

    

  • Waakzaamheid

   De Corona-pandemie blijkt voor criminele organisaties en voor sommige staten een interessante gelegenheid te zijn om hun activiteiten hieraan te koppelen. Nu we thuis werken en studeren en alles daardoor net iets anders gaat dan normaal, zijn we extra kwetsbaar voor online misdaden. Daarom vragen we je om waakzaam te blijven.

   • Ga niet in op (persoonlijke) berichten die ‘te mooi zijn om waar te zijn’ of op vragen om af te wijken van normale procedures. Dat kunnen bijvoorbeeld berichten in de privé-sfeer zijn, maar ook ‘zakelijke’ aanbiedingen of berichten. 
   • Blijf de normale procedures voor inkoop van goederen en diensten volgen en betrek bijvoorbeeld IT bij elke aanschaf of gebruik van nieuwe software of toepassing.
   • Vertrouw je het niet? Overleg dan altijd met een persoon die je vertrouwt (zakelijk of prive). Vertrouw je het dan nog niet? Meld het incident bij de politie voor privékwesties en bij je leidinggevende als het om een zakelijk bericht gaat.

   Lees meer over algemene informatiebeveiliging en privacy informatie of bekijk de informatie over technologie en software,  installatie en instellingen.

   De belangrijkste richtlijnen voor informatiebeveiliging en privacy

   Wat kun je doen om thuis zo veilig mogelijk te werken?

   • Maak gebruik van een vertrouwd en beveiligd (wifi)netwerk of EduVPN. Indien je twijfelt over de beveiliging instellingen van je netwerk, controleer ze voor de zekerheid.
   • Zorg ervoor dat je antivirussoftware geïnstalleerd hebt en dat deze volledig up to date is.
   • Zorg dat op alle apparaten waarop je werkt (pc, laptop, smartphone, tablet) de laatste systeem software updates geïnstalleerd zijn.
   • Zorg dat alle software op je apparaten altijd up to date is. Op zo’n manier kun je voorkomen dat hackers misbruik maken van kwetsbaarheden in je apparatuur en software.
   • Indien je vragen hebt over de technologie en beveiligingsmaatregelen of twijfels hebt over informatieveiligheid, stel ze aan de Servicedesk (of via de Servicedesk aan de EUR informatiebeveiligingsdeskundigen).
   • Houd rekening met het ontvangen van phishing mails en valse e-mails omtrent het Coronavirus. Het is bekend dat criminelen gebruik maken van de huidige ontwikkelingen door het versturen van phishing mails of het verspreiden van malware. Als u een malafide e-mail heeft ontvangen, meldt dit dan bij de Servicedesk. Ga niet in op phishing mail.
   • Klik niet op links in e-mailberichten, open geen onbekende bijlagen en vul geen gegevens in bij e-mailberichten die u niet verwacht of van een onbekende afzender.
   • Houd de EUR richtlijnen aan betreffende informatiebeveiliging en gebruik van hard- en software.
   • Let op of gebruikte privé-apparatuur (ook randapparatuur) voldoet aan deze beveiligingsrichtlijnen.
   • Maak alleen met het daarvoor bestemde EUR-account gebruik van diensten waarmee de EUR een contract heeft afgesloten. Bij niet gecontracteerde diensten kan de veiligheid van informatie en communicatie niet voldoende worden gegarandeerd.
   • Installeer geen applicaties waarvan de bron en veiligheid niet gecontroleerd zijn. Op dit moment gaat bijvoorbeeld een malafide app ‘COVID19 Tracker’ rond die ransomware installeert op apparaten met het Android besturingssysteem.
  • Via sEURch, de A-Z lijst van databanken of bronnen per vakgebiedkun je ook thuis gemakkelijk toegang krijgen tot online artikelen, tijdschriften en boeken. Je hoeft alleen maar in te loggen met je ERNA-account als daarom gevraagd wordt.

   Ook kan je de Library Access browser extensie installeren die automatisch controleert of de bronnen waar je naar zoekt beschikbaar zijn via de Universiteitsbibliotheek. Meer informatie over off campus toegang.

    

  • Op deze pagina in MyEur vind je meer informatie over hoe je online onderwijs kunt volgen. Hier staat onder andere welke software je hiervoor nodig hebt, en hoe je hier toegang tot kan krijgen.

  • Op deze pagina op MyEur vind je meer informatie over het online samenwerken met andere studenten, bijvoorbeeld voor groepsprojecten. Je vindt er onder andere meer informatie over de software die je hiervoor kunt gebruiken, hoe je hier toegang tot krijgt, en hoe dat werkt.

  • Welke tools kan ik inzetten voor online onderwijs?

   Op deze pagina in MyEUR staat uitgelegd hoe je online onderwijs kunt geven. Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de vraag of het om interactief onderwijs gaat (zoals een werkgroep) of een hoorcollege. 

   Onderwijskundig advies

   Wil je advies over de manieren waarop je het meeste kunt halen uit digitale onderwijsmethoden? Bekijk het advies voor online onderwijs vanuit de Community for Learning & Innovation.

  • Op MyEUR, het intranet voor medewerkers, vind je informatie over hoe je online kunt vergaderen en/of samenwerken aan projecten met collega's. Er staat uitgelegd welke software je hiervoor kunt gebruiken, hoe je hier toegang tot krijgt, en hoe het werkt.

  • Blijf je maar piekeren over het coronavirus? Voel je je somber? Of is het vooral lastig om een (nieuwe) werk-privé balans te vinden? Erasmus Universiteit Rotterdam wil haar medewerkers ook onder deze bijzondere omstandigheden ondersteunen om gezond te blijven. Zorg dat je over je welzijn in gesprek blijft met je leidinggevende of supervisor.

   Kun je extra hulp gebruiken? Dan bieden we je diverse faciliteiten. Deze faciliteiten zijn beschikbaar voor al onze medewerkers, ongeacht type contract. Aarzel dus niet om contact op te nemen met een van de dienstverleners. Meer informatie over de ondersteuning die we bieden vind je op MyEUR, het intranet voor medewerkers.

  • Waakzaamheid

   De Corona-pandemie blijkt voor criminele organisaties en voor sommige staten een interessante gelegenheid te zijn om hun activiteiten hieraan te koppelen. Nu we thuis werken en studeren en alles daardoor net iets anders gaat dan normaal, zijn we extra kwetsbaar voor online misdaden. Daarom vragen we je om waakzaam te blijven.

   • Ga niet in op (persoonlijke) berichten die ‘te mooi zijn om waar te zijn’ of op vragen om af te wijken van normale procedures. Dat kunnen bijvoorbeeld berichten in de privé-sfeer zijn, maar ook ‘zakelijke’ aanbiedingen of berichten. 
   • Blijf de normale procedures voor inkoop van goederen en diensten volgen en betrek bijvoorbeeld IT bij elke aanschaf of gebruik van nieuwe software of toepassing.
   • Vertrouw je het niet? Overleg dan altijd met een persoon die je vertrouwt (zakelijk of prive). Vertrouw je het dan nog niet? Meld het incident bij de politie voor privékwesties en bij je leidinggevende als het om een zakelijk bericht gaat.

   Lees meer over algemene informatiebeveiliging en privacy informatie of bekijk de informatie over technologie en software,  installatie en instellingen.

   De belangrijkste richtlijnen voor informatiebeveiliging en privacy

   Wat kun je doen om thuis zo veilig mogelijk te werken?

   • Maak gebruik van een vertrouwd en beveiligd (wifi)netwerk of EduVPN. Indien je twijfelt over de beveiliging instellingen van je netwerk, controleer ze voor de zekerheid.
   • Zorg ervoor dat je antivirussoftware geïnstalleerd hebt en dat deze volledig up to date is.
   • Zorg dat op alle apparaten waarop je werkt (pc, laptop, smartphone, tablet) de laatste systeem software updates geïnstalleerd zijn.
   • Zorg dat alle software op je apparaten altijd up to date is. Op zo’n manier kun je voorkomen dat hackers misbruik maken van kwetsbaarheden in je apparatuur en software.
   • Indien je vragen hebt over de technologie en beveiligingsmaatregelen of twijfels hebt over informatieveiligheid, stel ze aan de Servicedesk (of via de Servicedesk aan de EUR informatiebeveiligingsdeskundigen).
   • Houd rekening met het ontvangen van phishing mails en valse e-mails omtrent het Coronavirus. Het is bekend dat criminelen gebruik maken van de huidige ontwikkelingen door het versturen van phishing mails of het verspreiden van malware. Als u een malafide e-mail heeft ontvangen, meldt dit dan bij de Servicedesk. Ga niet in op phishing mail.
   • Klik niet op links in e-mailberichten, open geen onbekende bijlagen en vul geen gegevens in bij e-mailberichten die u niet verwacht of van een onbekende afzender.
   • Houd de EUR richtlijnen aan betreffende informatiebeveiliging en gebruik van hard- en software.
   • Let op of gebruikte privé-apparatuur (ook randapparatuur) voldoet aan deze beveiligingsrichtlijnen.
   • Maak alleen met het daarvoor bestemde EUR-account gebruik van diensten waarmee de EUR een contract heeft afgesloten. Bij niet gecontracteerde diensten kan de veiligheid van informatie en communicatie niet voldoende worden gegarandeerd.
   • Installeer geen applicaties waarvan de bron en veiligheid niet gecontroleerd zijn. Op dit moment gaat bijvoorbeeld een malafide app ‘COVID19 Tracker’ rond die ransomware installeert op apparaten met het Android besturingssysteem.
  • Welke tools kan ik inzetten voor online onderwijs?

   Op deze pagina in MyEUR staat uitgelegd hoe je online onderwijs kunt geven. Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de vraag of het om interactief onderwijs gaat (zoals een werkgroep) of een hoorcollege. 

   Onderwijskundig advies

   Wil je advies over de manieren waarop je het meeste kunt halen uit digitale onderwijsmethoden? Bekijk het advies voor online onderwijs vanuit de Community for Learning & Innovation.

  • Op MyEUR, het intranet voor medewerkers, vind je informatie over hoe je online kunt vergaderen en/of samenwerken aan projecten met collega's. Er staat uitgelegd welke software je hiervoor kunt gebruiken, hoe je hier toegang tot krijgt, en hoe het werkt.

  • Via sEURch, de A-Z lijst van databanken of bronnen per vakgebiedkun je ook thuis gemakkelijk toegang krijgen tot online artikelen, tijdschriften en boeken. Je hoeft alleen maar in te loggen met je ERNA-account als daarom gevraagd wordt.

   Ook kan je de Library Access browser extensie installeren die automatisch controleert of de bronnen waar je naar zoekt beschikbaar zijn via de Universiteitsbibliotheek. Meer informatie over off campus toegang.

    

  • Op de webpagina Corona research support vindt u veelgestelde vragen over onderzoeksondersteuning en een overzicht van de updates van subsidieverstrekkers.

   Staat uw vraag er niet bij of wilt u dat wij een vraag aan deze pagina toevoegen, neem dan contact op met Erasmus Research Services (ERS) via researchservices@eur.nl

  • Een breed online trainingsaanbod wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan alle EUR-medewerkers via het trainingsplatform ‘GoodHabitz’. Het biedt toegang tot zo’n 140 trainingen; er is voor elk wat wils. Het aanbod varieert van een training Excel, online samenwerken tot trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
   We adviseren je eens te kijken op GoodHabitz. Juist nu je thuis zit, is het belangrijk om jezelf te prikkelen en nieuwe dingen te leren. Vind je het aanbod wat overweldigend? Doe de GoodScan en ontdek in ongeveer 10 minuten welke trainingen bij je passen. Het aanbod wordt regelmatig uitgebreid. Ga naar goodhabitz.eur.nl en login met je ERNA-account. Voor vragen: top@eur.nl
   Daarnaast is het juist in deze situatie essentieel om je de nieuwe applicatie Microsoft Teams eigen te maken. Graag verwijzen we daarom naar de handleidingen op MyEUR (het intranet voor medewerkers).

  • Op 31 maart jl. is er een richtlijn ‘thuiswerkfaciliteiten’ verspreid via de decanen/directeuren. Met de richtlijn ondersteunen we medewerkers in hun behoefte aan een zo goed mogelijke thuiswerkplek. Als je al een voldoende adequate thuiswerkplek hebt, dan is dat mooi. Heb je die niet, dan zijn er drie mogelijkheden:

   • Je kan, na toestemming van je leidinggevende, losse of los te koppelen faciliteiten op kantoor ophalen (geen desktops of normale bureaustoelen).
   • Is dat niet mogelijk, dan kan je bestellen via het reguliere bestelproces. Ook dan moet je leidinggevende eerst toestemming geven. In de catalogus zijn extra thuiswerkaccessoires opgenomen. Die spullen blijven eigendom van de EUR. We vragen je de kosten te boeken onder vermelding van ‘Corona’. Dat maakt inventarisatie achteraf makkelijker.
   • Je kan ook zelf aanschaffen. Hiervoor mag je je Persoonlijke Carrière Budget van 2020 gebruiken. Dit kan zonder tussenkomst van je leidinggevende. Pas wel op: i.v.m. fiscale eisen is er van de bruto 500 euro netto maar circa 220 - 400 euro beschikbaar om te besteden. 
  • EUR is een inclusieve universiteit die diversiteit hoog in het vaandel heeft staan. Voor discriminatie is nooit ruimte. Je kunt in geval van discriminatie een melding maken bij een vertrouwenspersoon voor studenten of medewerkers of bij je leidinggevende.

  • Ja, de werkzaamheden gaan indien mogelijk gewoon door.

   De EUR volgt het advies van het kabinet: werk vanuit huis, tenzij het echt niet anders kan. Doe dit wel altijd in overleg met je leidinggevende.

   Op MyEUR lees je welke software en faciliteiten er zijn om thuis te werken. Ook lees je er tips om gezond en veilig thuis aan het werk te blijven en je work life balance te bewaken.

  • Al het fysieke onderwijs, inclusief fysieke tentamens, wordt vooralsnog gestaakt tot 1 juni. Als de mogelijkheid zich voordoet om het fysieke onderwijs op de universiteit eerder op te starten dan zetten we daar vol op in.

   Voor de EUR betekent dit dat we maximaal gaan inzetten op online onderwijs en zo nodig hiervoor extra investeringen en inspanningen gaan plegen.

   Raadpleeg ook geregeld de website van jouw faculteit. Er kunnen verschillen in aanpak zijn per faculteit en zelfs per opleidingsprogramma.

  • Alle bijeenkomsten (ook met minder dan 100 mensen) en evenementen zijn van overheidswege verboden tot 1 september. 

   Tot 1 september kan je op de campus geen evenementen organiseren. Onderwijsactiviteiten, tentamens of examens, scriptieverdedigingen of promotieplechtigheden vallen daar niet onder. Het Eurekaweekbestuur werkt aan verschillende scenario’s voor de Eurekaweek in augustus.

  • Op MyEUR, het intranet voor medewerkers, lees je welke maatregelen je moet treffen i.v.m. de overheidsmaatregelen omtrent het coronavirus.

  • De promoties zullen in aangepaste vorm plaatsvinden;

   • Online verdediging vanuit huis zonder paranimphen
   • Alle commissieleden via video conference opponeren.
   • Er komt van alle promoties een live streaming.
   • Indien een kandidaat wil annuleren kan de promotie verplaatst worden naar een latere datum in 2020.

   Het overzicht met evenementen op onze website wordt continu geactualiseerd.

    

  • Alle gebouwen op de Campus Woudestein zijn gesloten. Ook de EUC-locatie in Rotterdam is gesloten.

   Gebouwen en studieplekken

   Alle studieplekken op de campus Woudestein, de EUC campus, de Hoboken campus en ISS campus zijn gesloten.

   Studenten wordt afgeraden naar de campus te komen en geadviseerd thuis te studeren. 

   Alleen voor studenten die als gevolg van de coronacrisis in een dusdanige thuissituatie verkeren dat thuis studeren niet (langer) mogelijk is, wordt een uitzondering gemaakt. Bekijk de FAQ: 'Waar kan ik studeren als dat in mijn thuissituatie helemaal niet meer kan?'

   Universiteitsbibliotheek

   Vanaf 11 mei is het weer mogelijk om boeken in te leveren en op te halen. Vanaf 2 juni worden er ook een beperkt aantal studieplekken beschikbaar gemaakt in de UB. Lees meer in de FAQ 'Is de universiteitsbibliotheek geopend?'.

   Toegankelijk voor medewerkers

   Het V, Theil en Polak Building en ISS zijn van maandag tot en met vrijdag toegankelijk tussen 08.00 en 18.00 uur. Dit geldt alleen voor EUR-medewerkers.

   De afgesloten gebouwen zijn nog beperkt toegankelijk voor EUR-medewerkers, in uitzonderlijke gevallen en uitsluitend op aanvraag. Gebruik hiervoor dit webformulier (via Remote Desktop/MyApps) of neem contact op met de RE&F Service Desk: 010-40 88880.  Zo houden wij meer zicht op de veiligheid van onze medewerkers en eigendommen.

   Erasmus Sport

   Het sportgebouw op campus Woudestein is gesloten. Wel vinden er enkele buitenactiviteiten plaats.

   Vanaf 8 juni is het café van Erasmus Sport weer geopend, dagelijks (ma t/m vr) tussen 10 en 14 uur. Je kunt er eten/drinken bestellen om mee te nemen.
   Het terras is geopend voor reserveringen van groepen (max 40 personen) en als die er zijn, dan is dat tussen ca. 15 en 22 uur. Als er geen groepen zijn, dan is het terras gesloten.

   De tennisbaan is geopend. 

   Study Store

   De Studystore is tot half augustus geopend van 10:00 tot 16:00 uur. Bekijk de meest actuele openingstijden
   Bij vragen kun je bellen naar 088 203 03 23 of mailen naar algemeen.eur@studystore.nl.

   Copyshop Canon is vanaf 4 juni weer geopend op werkdagen, tussen 10.00 en 16.00 uur.

   Horeca

   Alle horecagelegenheden op campus Woudestein zijn gesloten. Vanaf 2 juni zullen enkele gelegenheden hun deuren weer openen, zoals Tosti World. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie.

   Het Erasmus Paviljoen is vanaf 2 juni geopend op maandag tot en met vrijdag, tussen 9:00 en 20:00 uur.

   Café In de Smitse is vanaf 2 juni geopend op dinsdag tot en met zaterdag, van 13.00 tot 21.00 uur.

   Supermarkt Spar

   Spar University is momenteel tot nader order gesloten.

   Postkantoor

   Het postkantoor is op werkdagen geopend tussen 12.00 tot 16.00 uur. Wil je iets komen ophalen? Mail de afdeling, 24 uur van tevoren, zodat ze het pakket vast klaar kunnen zetten. Neem je medewerkerspas mee ter verificatie.

   Printen op de campus

   We raden studenten aan om thuis te blijven en niet naar de campus te komen, tenzij ze in een van de gebouwen op de campus wonen. 

   Wel kun je vanaf 4 juni weer terecht bij de Copyshop Canon (zie 'Studystore' hierboven).

  • Voor ziek- en betermelden is de procedure dat jij je ziek/beter meldt bij je direct leidinggevende. Telefonisch ziek- en betermelden heeft de voorkeur.

   Meld je ook ziek of beter als je aan het thuiswerken bent. Alleen op deze manier weten wij hoe het met iedereen is en houden we overzicht van de ziek- en betermeldingen binnen onze hele organisatie.

  • Misschien heb je je verlof voor dit jaar al ingepland. We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over hoe je hiermee om kan gaan. Is het nu handig om je verlof op te nemen of om dat uit te stellen naar later dit jaar?

   Laten we vooropstellen dat we het heel belangrijk vinden dat je voldoende rust neemt en je weer oplaadt. Deze periode van onzekerheid en uitdagingen op het gebied van thuiswerken, mogelijk gecombineerd met zorg voor gezinsleden en/of schoolopvang is behoorlijk stressvol. “Even loskoppelen” kan zeker helpen.

   Overweeg je je verlof anders in te delen? Ga dan met je leidinggevende in gesprek. Bekijk samen hoe je om kan gaan met de planning van jouw verlof over het jaar 2020. Wil je je planning aanpassen? Onderzoek dan samen welke mogelijkheden er zijn. Bedenk daarbij wat voor jullie beiden een redelijke oplossing is.

   Houd bij het maken van afspraken de nieuwe spelregels voor vakantie- en compensatieverlof in de gaten. De verval/verjaringstermijnen in 2020 zijn anders dan dat we tot nu toe gewend waren.

   Op MyEUR (het intranet voor medewerkers) kun je meer lezen over de reguliere verlofregelingen. 

  • De EUR adviseert alle medewerkers die in het buitenland zijn om in beginsel terug te laten keren naar Nederland (of het thuisland als dat niet Nederland is). Houd rekening met het feit dat het onzeker is welke reismogelijkheden zich in de nabije toekomst nog zullen aanbieden.  

   We vragen van medewerkers in het buitenland om regelmatig de EUR-inbox in de gaten te houden met nieuws over het coronavirus, alsook de dagelijkse updates op de EUR-webpagina op het coronavirus: www.eur.nl/corona

   Om inzicht te krijgen in het aantal medewerkers dat zich in het buitenland bevindt en waar, hebben we gevraagd aan leidinggevenden om een inventarisatie te maken van waar medewerkers zich bevinden en hoe ze te bereiken zijn. Mocht zich een scenario voordoen waarin het noodzakelijk is contact met deze medewerkers op te nemen is het goed om dit overzicht te hebben, inclusief de manier waarop de medewerker bereikt kan worden. Wat kan jij doen? Geef aan je leidinggevende door waar jij bent en hoe jij het best te bereiken bent. 

   Vragen hierover? Stel ze aan de HR Corona Helpdesk: hr.international@eur.nl. Het overzicht van vragen wordt gebruikt bij het aanvullen van de algemene online informatie.

  • Hoe kun je als leidinggevende je medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen tijdens de coronacrisis? Hoe ga je om met ziekmeldingen en de R&O-gesprekken? En hoe kun je nieuwe werknemers toch welkom heten, ook al zien we elkaar nog niet op kantoor? Bekijk op MyEUR de veelgestelde vragen voor leidinggevenden omtrent het coronavirus. 

  • Veel landen nemen momenteel ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen die landen treffen tegen verspreiding van het coronavirus zijn verschillend en kunnen vragen oproepen. Houd het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten via: www.nederlandwereldwijd.nl.

  • Veel landen nemen momenteel ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen die landen treffen tegen verspreiding van het coronavirus zijn verschillend en kunnen vragen oproepen. Houd het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten via: www.nederlandwereldwijd.nl.

   Zie voor informatie over dienstreizen het antwoord op de vraag 'Hoe wordt er met dienstreizen omgegaan?' beschreven onder 'Veelgestelde vragen', kopje leidinggevenden'.

   Let op: de reisverzekering van EUR dekt geen schade opgelopen door een corona-infectie, opgelopen in een gebied waarvoor een rood of oranje reisadvies gold ten tijde van afreis. Tot 14 dagen na terugkeer van een (privé-)reis uit een risicogebied, word je bij klachten (ook milde) geacht twee weken vanuit huis te werken/ niet naar de werklocatie te komen.

  • Meld je dan uitsluitend telefonisch bij de huisarts als je koorts hebt mét luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid). Als je deze symptomen hebt, kun je overigens ook griep hebben. Zie voor uitgebreide adviezen de RIVM-pagina.

  • Nee. Er is geen sprake van testen en er is geen meldplicht voor reizigers die terugkomen. Dit verandert als iemand de bovengenoemde verschijnselen heeft: dan dient hij/zij zich uitsluitend telefonisch te melden bij de huisarts(enpost).

  • Ja. Vanwege de COVID-19 pandemie en de maatregelen die getroffen worden, zoals het sluiten van onderwijsinstanties en/of het aanbieden van online lesmateriaal wereldwijd, vraagt het College van Bestuur alle EUR studenten om zo snel mogelijk terug naar huis te keren. 

   Dit kan betekenen dat je terug keert naar Nederland of terug naar je familie in je land van herkomst. Laat het ons weten als je hier hulp bij nodig hebt (zowel financieel of op welke andere manier). 

   Voor de studenten die besluiten dat ze willen blijven waar ze, vragen we om het liability form in te vullen. Als je deze wilt ontvangen stuur dan een email naar internationaloffice@eur.nl. Wees je er van bewust dat we je niet kunnen helpen als de situatie verslechterd. 

  • De EUR adviseert alle medewerkers die in het buitenland zijn om in beginsel terug te laten keren naar Nederland (of het thuisland als dat niet Nederland is). Houd rekening met het feit dat het onzeker is welke reismogelijkheden zich in de nabije toekomst nog zullen aanbieden.  

   We vragen van medewerkers in het buitenland om regelmatig de EUR-inbox in de gaten te houden met nieuws over het coronavirus, alsook de dagelijkse updates op de EUR-webpagina op het coronavirus: www.eur.nl/corona

   Om inzicht te krijgen in het aantal medewerkers dat zich in het buitenland bevindt en waar, hebben we gevraagd aan leidinggevenden om een inventarisatie te maken van waar medewerkers zich bevinden en hoe ze te bereiken zijn. Mocht zich een scenario voordoen waarin het noodzakelijk is contact met deze medewerkers op te nemen is het goed om dit overzicht te hebben, inclusief de manier waarop de medewerker bereikt kan worden. Wat kan jij doen? Geef aan je leidinggevende door waar jij bent en hoe jij het best te bereiken bent. 

   Vragen hierover? Stel ze aan de HR Corona Helpdesk: hr.international@eur.nl. Het overzicht van vragen wordt gebruikt bij het aanvullen van de algemene online informatie.

  • Ook bij het ontvangen van studenten en gasten uit het buitenland houden we ons aan eventuele restricties uitgevaardigd door het RIVM of het Ministerie van Buitenlandse Zaken op het inreizen vanuit bepaalde gebieden. Bovendien kan er een uitreisverbod zijn voor mensen vanuit besmette gebieden.


   Voor informatie over hoe de EUR omgaat met het coronavirus kun je verwijzen naar: www.eur.nl/corona

  • Ben je eerder naar huis gegaan van je uitwisseling, maar ga je door met het volgen van online vakken vanuit de partnerinstelling? Dan wordt dit gezien als een voortzetting van je uitwisseling en kun je je beurs ook voor deze periode ontvangen. Lever je documenten na dit semester in via Osiris. Vraag de partnerinstelling om de ‘Certificate of Attendance’ in te vullen met de data van de gehele periode. Voeg ook een bevestiging bij (een email of andere vorm) van de partnerinstelling dat je alleen nog online vakken kan volgen.

   Ben je eerder naar huis gegaan van je uitwisseling, maar gestopt met je uitwisseling en volg je nu geen online vakken? Neem dan contact met ons op (erasmusplus@eur.nl). Geef aan wat de laatste dag van je uitwisseling was en leg uit waarom je besloot om niet online door te gegaan met de uitwisseling.

  • Ben je nog in het buitenland, bij het partnerinstituut? Als je online vakken volgt, kun je de Erasmus+ Beurs nog steeds krijgen en de normale procedure voor de beurs volgen als het semester voorbij is. Als je geen vakken meer volgt, neem dan contact met ons op (erasmusplus@eur.nl) en leg ons uit waarom.

  • Doe je een stage in het buitenland en kun je daarmee doorgaan, op lokatie of vanuit huis? Dan kun je je Erasmus+ beurs nog steeds ontvangen. Lever de stageovereenkomst met de data van de volledige stageperiode in na afloop van je stage. 

   Is je stage eerder beeindigd door de huidige situatie? Neem dan contact met ons op (erasmusplus@eur.nl) en geef aan wat je laatste stagedag was en waarom je daarna je stage niet kon voortzetten.

  • Ga je in de periode april-juni starten met je uitwisseling (studie of stage) en weet je niet zeker of dit wel door kan gaan? Wacht dan met je aanvraag tot de begindatum zeker is. Kun je je uitwisseling online al beginnen, dan valt dit niet onder de mobiliteit.

  • Via deze link vind je alles over de bachelor- en masteropleidingen aan Erasmus Universiteit Rotterdam: www.eur.nl/studiekeuze

  • Om jullie meer tijd en ruimte te geven om je aan te melden, wordt de aanmelddatum die geldt voor reguliere bacheloropleidingen verschoven naar 1 juni 2020 (de oorspronkelijke aanmelddeadline was 1 mei 2020). Bekijk voor de aanmelddeadline van de opleidingen met selectie (zonder fixus) de webpagina van de betreffende opleiding. Je vindt jouw opleiding via het menu of via www.eur.nl/studiekeuze.

  • Ja, de Eurekaweek gaat zeker door!

   De Eurekaweek is dé officiële introductieweek van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

   Eurekaweek 2020 & Covid-19

   Een paar weken geleden besloot de Nederlandse regering om alle evenementen tot 
   september 2020 te annuleren om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen.

   Hierdoor zal de Eurekaweek in een andere vorm plaatsvinden dan aanvankelijk gepland. Toch gaat 
   de Eurekaweek door! De introductieweek vindt plaats gedurende de oorspronkelijke data:
   17 t/m 20 augustus. Daarnaast is er op 16 augustus een internationale dag die alleen bedoeld is voor internationale studenten.

   Nieuw scenario

   
De zogenaamde ‘Blended Eurekaweek 2020’ zal bestaan ​​uit zowel online als offline activiteiten; online omdat het mogelijk is en offline als het mogelijk is!

   Het eerste deel is een interactief digitaal platform waar je de kans krijgt om in contact te komen met andere studenten en verenigingen. Hier vind je informatie over de stad Rotterdam, de Erasmus Universiteit en je nieuwe studentenleven. Het geeft je alles wat je moet weten om je studie op de juiste manier te starten. Naast het online platform gaan we ook meerdere activiteiten organiseren in de stad Rotterdam. Deze activiteiten sluiten uiteraard aan bij de maatregelen van de overheid.
    

  • Op www.eur.nl/studiekeuze staan tips en trucs voor jou over hoe je het beste een studiekeuze kan maken en welke stappen je kan doorlopen voor een goede voorbereiding. Tevens staan er diverse algemene filmpjes over het kiezen van een studie en de voorbereiding op de universiteit:
    

   • Hoe kies ik een studie? Een goede studiekeuze maken is nog niet zo makkelijk, in deze sessie wordt een stappenplan uitgelegd over hoe je een goede keuze kunt maken;
     
   • Verschil tussen VO en WO: Het VWO verschilt qua onderwijs en werkhouding best flink van de universiteit. In deze sessie worden de belangrijkste verschillen uitgelegd zodat je weet wat je te wachten staat;
     
   • Hoe bereid ik me voor? De overstap van het VWO naar de universiteit is voor veel leerlingen een grote stap. Een goede voorbereiding kan enorm helpen. In deze sessie geven we je tips hoe jij je het beste kan voorbereiden op studeren aan de universiteit;
     
   • Vier kenmerken van een succesvolle student: Jij wilt straks natuurlijk ook succesvol studeren. In deze sessie gaan we in op kenmerken van succesvolle studenten.
  • Via meeloopdagen.eur.nl vind je een actueel overzicht van al onze online evenementen voor studiekiezers.

   Via www.eur.nl/studiekeuze vind je de contactinformatie van al onze opleidingen. Zo kun je chatten met studenten en voorlichters, om alle informatie te krijgen die jij nodig hebt voor het maken van je studie.

  • Ja, onze studies zijn toegankelijk voor topsporters. Voor meer informatie over het topsportbeleid en mogelijkheden kan je contact opnemen met topsportcoördinator Gaby Dijkstra via: topsport@erasmussport.nl of 0651170183. Op deze website kan je meer informatie vinden

Erasmus TV

De situatie omtrent het coronavirus verandert van dag tot dag. Wat betekent dit voor jouw studie, of voor je werk? In Erasmus TV reageren diverse gasten, zoals onze rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, op het laatste nieuws over COVID-19.

Volg Erasmus TV dinsdag live vanaf 09.00 uur 

Contactinformatie

 • Informatie over coronavirus voor studenten

  Studenten kunnen voor advies contact opnemen met de Servicedesk via T : (010) 408 88 80 (optie 1) of  contactformulier NL of contactformulier ENG.

 • Informatie voor studenten over welzijn

  Kijk op het platform 'Are you OK out there?' op MyEUR (login).

 • Informatie over coronavirus voor medewerkers

  Medewerkers en leidinggevenden kunnen voor advies contact opnemen met de HR Corona Helpdesk: hr.international@eur.nl.

  Op MyEUR lees je als medewerker meer over online lesgeven, online samenwerken en veilig en gezond thuiswerken.

 • Calamiteiten

  Bel bij calamiteiten naar 010 408 11 00.
  Bel bij internationale noodgevallen naar +31 (0)6 408 47 882

 • Actuele informatie via het RIVM

  De meest actuele informatie over het nieuwe coronavirus lees je op de website van het RIVM. Het RIVM monitort de situatie in Nederland en geeft adviezen via https://www.rivm.nl/coronavirus.

 • Relevante telefoonnummers voor meer informatie:

  Publieksinformatienummer voor vragen over het Coronavirus: (0800) 13 51.
  RIVM: +31 (030) 274 91 11.
  GGD Rotterdam-Rijnmond: +31 (010) 443 80 31

  Of vul het contactformulier in van GGD Rotterdam-Rijnmond.
  Bekijk hier de testlocaties van het GGD, waar je je kunt laten testen bij symptomen.