Dossiers

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft veel deskundigen in huis, die met hun achtergrondkennis een nuttige bijdrage leveren aan publieke debatten over actuele politieke, economische en sociale vraagstukken. Zij vertalen hun kennis naar publiekslezingen en MOOCs of treden op als sprekers in de media. Hier vind je enkele dossiers, die de bijdragen van onze wetenschappers aan maatschappelijke debatten bundelen.

Impact in tijden van corona

“We zijn trots op onze mensen die het verschil hebben gemaakt in de coronacrisis”

Duurzaamheid en energietransitie

Innovatieve oplossingen voor duurzaamheidskwesties

Kansen(on)gelijkheid

Ons onderzoek naar armoedebestrijding en inclusief (stads)leven.

Toekomst van de zorg

Hoe blijft de zorg toegankelijk voor iedereen?

Meer weten over onze onderzoeksthema's- en gebieden?

Bezoek de websites van onze onderzoeksgebieden of de interdisciplinaire Erasmus Initiatives.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen