Professor Derk Loorbach

Expert energietransitie en duurzaamheid

Prof.dr. Derk Loorbach is hoogleraar transitiekunde en directeur van het onderzoeksinstituut DRIFT. Hij richt zich in onderzoek en met DRIFT op transities, maatschappelijke uitdagingen en een duurzame toekomst. Hoe werken transities, en welke kant zou het op moeten gaan met de wereld?

De coronacrisis zou een aanleiding kunnen zijn voor het verduurzamen van de luchtvaartindustrie volgens Loorbach. Hij zegt: “We zitten in een overgangsproces. Transities duren heel lang. Vaak wordt het vertaald in: alles moet nu anders, of: alles blijft hetzelfde. Maar mensen zien nu wel in dat niét veranderen geen optie meer is. Een transitie gaat over het ontdekken van de verandering in dagelijkse praktijk.”

Hij pleit voor institutionele experimenten: “Er is een ander soort samenwerking nodig tussen ondernemende overheden, burgers en bedrijven. We moeten gaan experimenteren om ‘vooruit te kunnen struikelen’.”

"Je moet jezelf afvragen: houd ik geen systeem in stand dat onvolhoudbaar is?"

Derk Loorbach in de Studio Erasmus Podcast

Professor Derk Loorbach over de duurzaamheidsplannen

“Ik put mijn optimisme uit het feit dat ik al jarenlang overal mensen intrinsiek gemotiveerd aan de slag zie met alternatieven. Overal gebeurt het al."

Jullie bestuderen hoe de overgang verloopt van het ene systeem naar het andere?

“We onderzoeken eigenlijk hoe een transitie zou kunnen verlopen, hoe we weg komen van het huidige, onhoudbare evenwicht. En waar die transitie naartoe zou moeten leiden. In de wetenschap is dat wel een omstreden positie. We hebben een idee van waar we vandaan moeten. Vervolgens vertalen we dat in hypothesen, die het vertrekpunt zijn om in en met de praktijk te gaan experimenten."

"Als je kijkt naar de toestand van de natuur, naar de klimaatdiscussie: er is al vijftig jaar overweldigend veel bewijs dat we in een economisch ontwikkelingsmodel zitten dat niet goed werkt, in de zin dat het leidt tot grote negatieve impact op het milieu en tot sociaaleconomische ongelijkheid.”

Klopt het dat jullie beter toegerust waren voor een crisissituatie zoals corona, omdat jullie je bezighouden met verandering?

“In onze gesprekken bij DRIFT kwam het begrip ‘vooruitstruikelen’ naar boven. We hebben corona in zekere zin gebruikt als een soort validatie achteraf van waar wij al jarenlang aan werken. Transitiemanagement, vooruitdenken om transformatieve competentie op te bouwen. Voorbereid zijn op het onvoorspelbare. Wij werkten al veel langer met low carbon lectures – dat wil zeggen: niet ergens naartoe vliegen. Een deel van ons onderwijs was al online."

"Met de gemeente Rotterdam werken we aan initiatieven rondom duurzame mobiliteit. Eén van de experimenten was: het ombouwen van parkeerplaatsen om meer publieke ruimte te krijgen voor voetgangers en fietsers. Op parkeervlonders konden ondernemers vrijwillig een terrasje of plantenbak neerzetten. Toen kwam corona, niemand kon dat voorspellen, binnen no-time kon het project opgeschaald worden omdat er al mee was geoefend.”

Duurzaamheid | transitie | energietransitie | circulaire economie | Rotterdam | armoede | experiment | toekomst

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen