Dr. Fabian Dekker

Dr. Fabian Dekker (1978) is arbeidssocioloog. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam promoveerde hij op onderzoek naar de gevolgen van flexibilisering van de arbeidsmarkt voor sociale zekerheid. Als onderzoeker was hij werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Utrecht, het Verwey-Jonker Instituut, Regioplan Beleidsonderzoek en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij publiceerde onder andere boeken over zzp’ers, jeugdwerkloosheid, de middenklasse en een studieboek over de arbeidsmarkt voor het hoger beroepsonderwijs. Op dit moment is hij onderzoekscoördinator bij Start Foundation en redactielid van het academische tijdschrift Beleid en Maatschappij.

Arbeidsmarkt | sociale zekerheid | zzp’ers | werkloosheid | de toekomst van werk

“Ik sluit niet uit dat we eind van dit jaar versnelling gaan zien in het denken over een basisniveau van sociale bescherming, voor iedere burger in Nederland.”

Fabian Dekker
Arbeidssocioloog

We kunnen belangrijke dingen leren van deze coronacrisis. Zo pleit Dekker om anders te gaan kijken naar sociale zekerheid. Bijvoorbeeld door na te denken over een sociale bescherming voor iedere werknemer, óók voor de flexwerker of zzp’er. Hiernaast voor een herwaardering van de publieke dienstverlening: “We hebben nog nooit zoveel protesten gezien op het Malieveld als vorig jaar, allemaal rondom zorg en onderwijs. Misschien terugkijkend en reflecterend kunnen we zeggen: herwaardeer wat van belang is.”

Tot slot pleit hij voor kortere werkdagen. “Ik denk dat we maar vijf of zes uur productief zijn op een dag. Voor deze crisis had Nederland in toenemende mate te maken met burn-outs. Werkgevers en opdrachtgevers vroegen steeds meer. Met name 35-minners werden overvraagd. We moeten anders gaan kijken naar de voltijd werkweek binnen de kantoortuinen.”

Fabian Dekker interviewen?
Neem contact op met Barbera Groenewegen.
Onderzoek en publicaties van Fabian Dekker