Professor Godfried Engbersen

Godfried Engbersen is hoogleraar algemene sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet veel onderzoek naar de diversiteit onder migranten en de mobiliteit van arbeid. Ook bestudeert hij het verband tussen strenge migratiebeleiden en misdaad. Hij schrijft veel over hedendaagse vormen van sociale ongelijkheid. In een recente publicatie, 'De bedreigde stad', laat Engbersen zien dat de maatschappelijke impact van COVID-19 in Rotterdam en Nederland groot is.

Welke impact heeft de coronacrisis op Rotterdammers?

Al snel na de uitbraak van corona in Nederland, startte Engbersen met onderzoek naar de gevolgen van de pandemie op de economie, maar ook op het welzijn van Nederlanders, in de steden Rotterdam en Den Haag. Dit deed hij in samenwerking met de Kenniswerkplaats 'Leefbare wijken', waarvan hij een van de trekkers is. Het onderzoek, met ruim 6000 respondenten in heel Nederland en bijna 1500 respondenten in Rotterdam, belicht de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie. Dit zijn onder andere zorgmijding en zorggebruik, het omgaan met risico’s, angst en stress, solidariteit en onderlinge hulp en de relatie tot buurtbewoners, lokale instellingen en de overheid.

"Eenderde van de Rotterdammers geeft aan angstiger te zijn dan normaal"

Godfried Engbersen in de Studio Erasmus Podcast

De Bedreigde Stad - De impact van COVID-19 op Rotterdam

Een onderzoek van de kenniswerkplaats 'Leefbare wijken'

"Ik ben geschrokken van het signalement van angst en stress. Ook dat zien we met name bij jonge mensen."

COVID-19 als een grote bedreiging

“Er zijn twee dingen waar ik van geschrokken ben," vertelt hij in een podcast van Studio Erasmus. "De sociaaleconomische dreiging: we hebben wel hulppakketten van de overheid maar veel sociale groepen zijn bang voor verlies van inkomen of werk. Ook onder jongeren speelt dit. Het tweede waarvan ik geschrokken ben, is het signalement van angst en stress. Ook dat zien we met name bij jonge mensen.” Rotterdammers zien COVID-19 als een grote bedreiging, vooral voor familieleden en voor anderen. Een kwart tot een derde van de respondenten geeft aan sinds de coronacrisis angstiger te zijn, zich moeilijker te kunnen ontspannen, en niets te hebben om naar uit te kijken.

Meer over Godfried Engbersen

Lokaal is Engbersen actief binnen de Rotterdamse Kenniswerkplaats 'Leefbare wijken', waarvan hij samen met Linda Molenaar (Stadsbeheer, Rotterdam) de trekken is. In dit initiatief werken buurtbewoners, professionals uit de wijk en onderzoekers samen aan de structurele verbetering van Rotterdamse wijken. Buiten de landsgrenzen werkt Engbersen als de Nederlandse correspondent voor het Reporting System on Migration (SOPEMI) van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).  Hij is redacteur bij verschillende tijdschriften, waaronder International Journal of Comparative Migration StudiesSociologie en Beleid en Maatschappij. 

Misschien vind je dit ook interessant

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen