Professor Lucas Meijs

Prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs (1963) is sinds 2003 hoogleraar Strategic Philantrophy and Volunteering aan de Rotterdam School of Management (RSM) van Erasmus Universiteit Rotterdam. Meijs bestudeert situaties waarin filantropie strategisch wordt ingezet. Ook onderzoekt hij vrijwilligerswerk, met name hoe vrijwilligers hun leven lang blijven leren. Daarnaast doet hij onderzoek naar non-profitmanagement en de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijfsleven.

Studio Erasmus - Lucas Meijs over vrijwilligerswerk tijdens de coronacrisis

Hoeveel doen we in Nederland voor onze medeburgers?

Lucas Meijs in de podcast van Studio Erasmus

"Praktische problemen staan dromen in de weg."

Lucas Meijs over het effectief mobiliseren van vrijwilligers

"De vraag is altijd: hoe zet je vrijwillige energie om in goed vrijwilligerswerk?"

Het percentage Nederlanders dat doet aan vrijwilligerswerk schommelt

Meijs komt geregeld in verschillende media aan het woord over zijn specialisme: vrijwilligerswerk. “Al twintig jaar schommelt het percentage vrijwilligers in Nederland tussen de 40 en 50 procent. Het is wel zo dat de tijd die aan vrijwilligerswerk besteed wordt gemiddeld per persoon terugloopt. Daardoor lijkt het voor sommigen dat Nederlanders weinig aan vrijwilligerswerk doen, maar dat is allerminst het geval. Er zijn nu eenmaal organisaties waar mensen graag werken en plekken waar mensen minder graag werken.”

In 2010 werd Meijs de eerste niet-Amerikaanse co-hoofdredacteur van het wetenschappelijk tijdschrift ‘Nonprofit en Voluntary Action Quaterly’. Hij is benoemd tot lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, het officiële beleidsadviesorgaan van de Nederlandse regering en het parlement. Daarnaast was Meijs ook gastonderzoeker bij het Centre of Philanthropy en non-profitstudies aan de Queensland University of Technology in Australië.

Studio Erasmus: Moet Rotterdam grote filantropen in bedwang gaan houden?

Filantropie | vrijwilligerswerk | the civil society | burgerinitiatieven | involved learning | service learning | community service

Bekijk Meijs' publicaties

  • prof.dr. (Lucas) LCPM Meijs

    prof.dr. (Lucas) LCPM Meijs

    Lucas C.P.M. Meijs is professor of Strategic Philanthropy and Volunteering  at Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Professor Meijs'…

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen