Professor Semiha Denktaş

Gedragswetenschapper prof.dr. Semiha Denktaş is als hoogleraar verbonden aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Ze is tevens Chief Diversity Officer. Ze speelde een belangrijke rol bij de start van het Erasmus University College, waar ze tot 2018 hoofd van de afdeling Social & Behavioural Sciences was. Vanaf 1 september 2018 leidt ze de Behavioural Change pijler aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Rotterdam (ESSB). 

Een gezondere levensstijl voor alle Rotterdammers

Denktaş maakt ook deel uit van het bestuurslid van de Coalitie Rotterdammers voor Mekaar, dat een belangrijke rol speelt bij het benoemen, versterken en verbinden van bestaande krachten en initiatieven in de stad rondom sociale cohesie. In 2017 richtte ze samen met de Gemeente Rotterdam de Behavioural Insights Group Rotterdam en HEALTHY’R op. Onder haar leiding wordt veel onderzoek uitgevoerd in Rotterdam naar gedragsverandering, onder andere gedragsstudies ter bevordering van een betere mentale en fysieke gezondheid met speciale aandacht voor ongelijkheid en kwetsbare groepen.

Gelijkheid in de academische wereld

Denktaş is bestuurslid van Female Academics Moving toward Equity (FAME) van de Erasmus Universiteit Rotterdam, gericht op de participatie en empowerment van vrouwen in alle academische rangen. “Als je kijkt naar de diversiteit onder studenten zie je dat die enorm is. Maar als je naar de staf kijkt, zie je deze culturele diversiteit niet terugkomen," vertelt ze in een podcast van Studio Erasmus. "Hoe hoger de positie, des te minder diversiteit. Studenten zeggen tegen me: ‘bij een opening academisch jaar zien we niemand waarin we onszelf herkennen’. Ik denk dat studenten wel rolmodellen nodig hebben. Dat het normaal moet worden dat iemand van kleur college geeft, of in die staf zit.”

"Studenten hebben rolmodellen nodig. Het moet normaal worden dat iemand van kleur college geeft, of in de staf zit"

Semiha Denktaş in de Studio Erasmus Podcast

Erasmus TV 32 - Inequality and the coronavirus

Healthy'R

Diversiteit | inclusie | gedragswetenschap | gezondheid | ongelijkheid | sociale cohesie | burgerparticipatie

Grip op gezondheid

"Burgerparticipatie is een van mijn stokpaardjes: dat je de doelgroep zelf betrekt bij het denken over gezonder gedrag," vertelt Denktaş in een interview met Metro. Zo combineerde ze in het project 'Grip op gezondheid' de inzichten van gedragswetenschappers met de kennis van professionals in de wijk, zoals collega’s bij Indigo Rijnmond en Avant sanare. Samen met de wijkbewoners werkten ze aan manieren om hun stress, geldzorgen en het roken te verminderen. 

"Door in gesprek te gaan met sleutelfiguren in de wijk, een netwerk op te bouwen en gewoon te praten met mensen, luisteren naar welke veranderingen wenselijk en haalbaar zijn. Het is belangrijk dat vroeg te doen. Wat je bedenkt vanuit je eigen perspectief, is misschien iets anders dan wat de doelgroep nodig heeft."

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen