Professor Vareska van de Vrande

Prof.dr.ir. Vareska van de Vrande is hoogleraar Collaborative Innovation and Business Venturing aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vareska kwam in 2007 bij de RSM na het behalen van haar doctoraat in Industrial Engineering and Management Science aan de Technische Universiteit Eindhoven.

CV&E Summit 2020 - Vareska van de Vrande & Corina Kuiper

Collaboratieve innovatie

Haar expertise concentreert zich op de gebieden van corporate venturing en collaboratieve innovatie, inclusief externe technologie-sourcing, corporate venture capital-investeringen, strategische allianties en de samenwerking tussen bedrijven en startups.

Andere onderzoeksinteresses zijn onder meer (bedrijfs-)ondernemerschap, patenten en risicokapitaal. Ze heeft artikelen gepubliceerd in vooraanstaande academische tijdschriften, waaronder het Strategic Management Journal, Research Policy, Journal of Operations Management, Strategic Entrepreneurship Journal, Journal of Product Innovation Management, IEEE Transactions on Engineering Management en het Journal of Business Venturing. Bij de RSM geeft Vareska cursussen en modules in Strategisch Management en Corporate Venturing op (post)graduate ervaringsniveau.

Daarnaast is Vareska de Academic Lead van Erasmus Enterprise, de oprichter van twee webportals over open innovatie (www.openinnovatie.nl en www.openinnovation.eu), en een gecertificeerde LEGO SERIOUS PLAY facilitator.

"Dit is misschien wel het moment om een bedrijf te starten" - Vareska van de Vrande in de EURcast

Niet alleen, maar samen innoveren

"Ondernemerschap en ondernemende vaardigheden worden steeds belangrijker"

“We zien een verschuiving ontstaan in de manier waarop bedrijven willen samenwerken met startups.”

Gaat deze Corona crisis een blijvend effect hebben op uw vakgebied?

Ik denk het wel. We zien toch een verschuiving ontstaan in de manier waarop bedrijven willensamenwerken met startups (meer aandacht voor non-equity bv).

U heeft onderzoek gedaan naar de invloed van Covid-19 op corporate venturing. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten?

Er zijn op dit moment een aantal eerste uitkomsten (het onderzoek is nog in volle gang). Wanneer we kijken naar de directe respons van managers op de Covid-19 crisis, zien we ten eerste een interessante tegenstelling. De meeste respondenten geven aan dat innovatie juist nu belangrijk is, dat ze veel kansen zien ontstaan als gevolg van Covid-19 en dat startups daarin een belangrijke rol kunnen spelen. Tegelijkertijd zien we dat eigenlijk alle innovatiebudgetten worden teruggeschroefd. De meest weerbare organisaties zijn die organisaties die al een langere ervaring hebben met corporate venturing. Ongeacht hoe hard deze bedrijven geraakt worden, staan de investeringen niet ter discussie. We zien ook dat bedrijven een sterke verantwoordelijkheid voelen om hun partners (veelal startups) door de crisis te helpen. Samengevat vinden we dat bedrijven 5 zgn. ‘coping mechanisms’ gebruiken: risk reductie, rationalisatie, kansen benutten, partnerschap en netwerken. “We zien wel dat bedrijven deze kansen herkennen”

Door Covid-19 is er veel innovatie op gang gekomen (nieuwe ideeën en strategieën) hierdoor lijkt er dan ook meer aanbod voor potentiële samenwerkingen met startups en scale-ups. Ziet u hier ook een effect van?

Niet noodzakelijk meer aanbod. We zien wel dat bedrijven deze kansen herkennen en in sommige gevallen ook opportunistischer ernaar kijken. In tegenstelling tot wat sommigen verwachten blijft er ook bij corporates wel voldoende interesse en ook middelen om samen te werken, maar worden de samenwerkingen wel anders beoordeeld (meer rationeel dus dichter bij de core en bij de markt).

Collaborative Innovation | Business Venturing | Strategische Allianties | Strategisch Management | Open Innovatie

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen