90 hoogleraren pleiten voor de nieuwe, groene economie

90 hoogleraren pleiten voor de nieuwe, groene economie

Negentig vooraanstaande hoogleraren doen een dringend appèl op het nieuwe kabinet om de transitie naar een nieuwe, groene economie topprioriteit te geven. Zij constateren dat Nederland ver achter loopt met deze groene transitie, en komen daarom met twaalf concrete maatregelen om deze transitie te versnellen. Initiatiefnemer van deze actie, prof. dr. ir. Jan Rotmans, hoogleraar transities & duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nederland staat voor de grootste opgave sinds de 19de eeuw, de overgang naar een nieuwe, groene en inclusieve economie. Deze transitie is een enorme uitdaging en vraagt om lef, visie en leiderschap van het nieuwe kabinet. Want de transitie kent niet alleen winnaars, maar gaat ook pijn doen, en vraagt enorme investeringen, ca. 200 miljard de komende decennia, en iedereen gaat dat voelen in zijn portemonnee: overheid, bedrijven en burgers.

Maar het levert ook heel veel op: werkgelegenheid, innovatie en een nieuw economisch perspectief. Een compleet nieuwe, slimme infrastructuur moet worden opgebouwd (zowel digitaal, als fysiek voor energie, water, mobiliteit). Maar niet alleen in de ‘hardware’ moet geïnvesteerd worden, ook in de ‘software’: in mensen, kennis, arbeid, scholing en nieuwe manieren van organiseren. Doet Nederland dit niet, dan mist het de boot ten opzichte van andere landen en dreigt bovendien een tweedeling in de samenleving, omdat een grote groep mensen afhaakt, voor wie onvoldoende zinvol werk is.

Vanuit dit perspectief doet de groep hoogleraren twaalf concrete aanbevelingen om de transitie te versnellen: van een CO2-heffing tot het slim financieel stimuleren van energieneutrale bestaande woningen, van een kilometerheffing tot juridische experimenteerruimte, van het stimuleren van regionale campussen voor leren, werken en ondernemen tot het integreren van duurzaamheid in het onderwijs, en van een investeringsfonds voor duurzame innovatie tot een adequate oplossing voor Groningen en een minister voor Energie en Klimaat.    

Persbericht overgenomen van Drift

Meer informatie

Lijst met hoogleraren

Shifra Azimullah, PA prof.dr.ir. Jan Rotmans, DRIFT, 010 4088 772, Azimullah@drift.eur.nl

Marjolein Kooistra, mediarelaties Erasmus Universiteit Rotterdam – Sociale Wetenschappen:  06 83676038 , kooistra@fsw.eur.nl