Acht pas gepromoveerde onderzoekers ontvangen Veni

Goed nieuws voor acht pas gepromoveerde onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam: de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) verleent hen een Veni-financiering van maximaal 250.000 euro. Veni biedt veelbelovende jonge wetenschappers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder te ontwikkelen.

De acht Veni-laureaten van de Erasmus Universiteit gaan onder andere onderzoek doen naar verbanden tussen liefde en seks, nieuwe hersenverbindingen, motoriek, hartaanvallen, zelfbeheersing en de behandeling van kankercellen. De winnaars en een beschrijving van hun onderzoek in alfabetische volgorde: 

Nieuwe hersenverbindingen 
Dr. H.J. (Henk-Jan) Boele, Erasmus MC - Neurowetenschappen
“Ons brein, en in bredere zin ons zenuwstelsel, heeft een zeer groot aanpassingsvermogen (neuroplasticiteit). Voor dit Veni-voorstel wil ik biologische processen van dit aanpassingsvermogen onderzoeken. De verworven kennis over deze processen is hard nodig voor de behandeling van ziekten waarbij er sprake is van degeneratie of beschadiging van het zenuwstelsel.”

Lieve seks of sexy liefde?

Dr. D. (Daphne) van de Bongardt, Faculteit der Sociale Wetenschappen (Department of Psychology, Education & Child Studies)

“Dit project onderzoekt wederkerige verbanden tussen liefde en seks in intieme relaties van jongeren. Jonge stellen (18-25 jaar) worden geïnterviewd, houden dagboeken bij, en doen interactietaken met beste vrienden, om te kijken hoe positieve en negatieve ervaringen met leeftijdgenoten, liefde en seks zijn verweven, en samenhangen met hun algemene welzijn.”

Zie ook het optreden van deze 'liefdesdokter' bij Universiteit van Nederland.

Identification, Isolation and Analysis of Single Cancer Stem Cells
Dr. M.P. (Miao-Ping) Chien, Erasmus MC - biofysica
“Om moleculaire mechanismen achter kanker te begrijpen is het noodzakelijk om individuele cellen te kunnen onderzoeken. Ik creëer en werk met optische en chemische methoden om enkelvoudige kanker stamcellen te vinden, te isoleren en te analyseren en zal hun rol onderzoeken in de vorming, voortgang en resistentie tegen therapie van tumoren.”

Het ontrafelen van interne sensorische en motorische modellen van het staan in de hersenen
Dr. P.A. (Patrick) Forbes, Erasmus MC, Afdeling Neurowetenschappen
“Hoe blijf je automatisch in balans? Onze hersenen gebruiken interne sensorische en motorische modellen voor het aansturen van houdingsspieren. Met een robotevenwichtssimulator gaan deze modellen ontkoppeld worden om eigenschappen van sensoren, lichaamsmechanica en omgeving te beïnvloeden. Dit onderzoek legt causale verbanden tussen neurale processen en compensatoire houdingsreacties benodigd voor balans.”

Extracting more information from high-frequency data: Looking for signs of direction through Realized Semicovariances

Dr. R. (Rogier) Quaedvlieg, Erasmus School of Economics (ERIM)

“De covariantie meet de mate waarin aandelenkoersen met elkaar samenhangen. Dit project splitst de covariantie in vier termen; een term uit gezamenlijke stijgingen, één uit gezamenlijke dalingen en twee termen gebaseerd op veranderingen in tegenovergestelde richting. Het project onderzoekt de theoretische en praktische eigenschappen, welke tot nieuwe economische inzichten leiden.”

Self-Control without the Self: The Numerical Aggregation System and Overconsumption

Dr D.R. (Dan) Schley, Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)

“Mensen worden dagelijks geconfronteerd met zelfbeheersingsuitdagingen. Zelfbeheersing vraagt veel motivatie van mensen. Dit project onderzoekt een belangrijk element van zelfbeheersing dat niet afhankelijk is van mensen hun motivatie. Door inzicht te krijgen in de cognitieve mechanismes die aan de basis liggen van zelfbeheersing, kunnen we tools ontwikkelen die mensen helpen om betere beslissingen te maken op het gebied van financiën, gezondheid en milieu.”

Een fatale eerste indruk?
Dr. K.M. (Karen) Stegers-Jager, Erasmus MC - iMERR
“Binnen een fractie van een seconde vormen beoordelaars een eerste indruk over een student. Hoe beïnvloedt deze eerste indruk de eindscore? Is dit de oorzaak voor de slechtere beoordelingen voor studenten met een niet-westerse achtergrond? Dit beoordelingsproces ontrafelen is cruciaal voor eerlijke beoordelingen voor alle studenten in onze multiculturele samenleving.”

New imaging technique sees the heart attack before it happens
Dr. T. (Tianshi) Wang, Erasmus MC, Biomedical Engineering
“De meeste hartaanvallen en beroertes worden veroorzaakt door onstabiele ontstekingen (plaques) in de vaatwant. Vroegtijdige detectie en behandeling van deze plaques kan veel levens redden. Dr. Wang ontwikkelt op dit moment een nieuwe op laser gebaseerde techniek genaamd “thermo-elastische vervorming beeldvorming” om plaques voortijdig op te sporen.

Over de Veni
De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. 

In totaal dienden in deze Veni-ronde 1127 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn er nu 154 gehonoreerd. De aanvragen werden door middel van peer review beoordeeld door externe deskundigen uit de betreffende vakgebieden. In deze Veni-ronde investeert NWO in totaal 38,3 miljoen euro in vrij en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. 

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen