Actualiteiten Bestuursrecht: De invloed van bestuursrecht op burgers

Brochure Bestuursrecht en boek bestuursrecht

Werkt u bij de lokale overheid en heeft u in de dagelijkse praktijk te maken met het bestuursrecht én de invloed hiervan op burgers? Dan is het programma Actualiteiten Bestuursrecht (start 12 mei 2017) wellicht interessant voor u. Door burgers goed te informeren kan veel juridisch getouwtrek worden voorkomen! 

Hoe adviseert u de burger en hoe stelt u grenzen aan wat wel en niet kan, binnen het bestuursrechtelijke kader? Denk bijvoorbeeld aan het toekennen van toeslagen, (extra) zorg en verlenen van vergunningen: binnen welke termijn moet er een besluit zijn, hoe ziet dit besluit eruit en hoe kan de burger bezwaar aantekenen? Met het programma actualiteiten bestuursrecht frist u uw kennis van het bestuurs- en bestuursprocesrecht op en bespreekt u recente (wets)wijzigingen. Het biedt u tevens de mogelijkheid om uw eigen bestuursprocesrechtelijke casussen in te brengen.

Meer informatie

Het programma Actualiteiten Bestuursrecht start op 12 mei 2017. Meer informatie over dit programma en het inschrijvingsformulier vindt u op: https://www.eur.nl/erasmusacademie/open_opleidingen/juridisch/actualiteiten_bestuursrecht/. Of nbeem contact op met Esther van den Heuvel, programmamanager: vandenheuvel@erasmusacademie.nl, tl. 010-408 2126,