‘Advancing Science, Impacting Society’ thema 105e dies natalis

Wetenschappelijk onderzoek helpt de samenleving vooruit, niet alleen de wetenschap zelf. Dat is sinds het ontstaan 105 jaar geleden de overtuiging van de Erasmus Universiteit. ‘Advancing Science, Impacting Society’ is dan ook het thema van deze dies natalis op donderdag 8 november 2018. Tijdens die academische plechtigheid eert de universiteit drie vooraanstaande wetenschappers met een eredoctoraat. Ook wordt de FAME Athena Award voor inzet voor talentontwikkeling uitgereikt.

Onderzoek is niet alleen de drijfveer achter wetenschappelijke vooruitgang, maar achter maatschappelijke impact. Denk aan het voorkomen van virusziekten als Zika of het beter integreren van nieuwkomers in Rotterdamse wijken. ‘Advancing Science, Impacting Society’ is dan ook het thema van de 105e dies natalis van de Erasmus Universiteit Rotterdam, onderdeel van de viering van het 21ste lustrum.

Eredoctoraten

Tijdens de dies natalis eert de Erasmus Universiteit drie vooraanstaande wetenschappers die excellent onderzoek doen en wiens werk van grote maatschappelijke waarde is. Ze krijgen een eredoctoraat op voordracht van de drie Erasmus Initiatives: interdisciplinaire onderzoeksprojecten die bijdragen aan oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.

  • Professor Davey Smith (University of Bristol) op voordracht van het Erasmus lnitiative Smarter Choices for Better Health. Klinisch epidemioloog Davey Smith is een van de belangrijkste en meest vernieuwende onderzoekers ter wereld op het terrein van gezondheidsongelijkheid.
  • Professor Nina Glick-Schiller op voordracht van het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens.  Antropoloog Glick-Schiller koppelt vraagstukken van migratie, identiteit, macht, burgerschap en stedelijke ontwikkeling aan elkaar.
  • Professor Debra Satz op voordracht van het Erasmus lnitiative Dynamics of lnclusive Prosperity. De Amerikaanse filosoof Debra Satz levert kwalitatief zeer hoogwaardige bijdragen aan een reeks onderzoeksgebieden in haar vakgebied, met name ethiek en sociale en politieke filosofie.

Athena Award

Tijdens de ceremonie wordt, naast drie eredoctoraten, ook de FAME Athena Award uitgereikt aan een medewerker die zich bij uitstek inzet voor talentontwikkeling om meer diversiteit op onze universiteit te realiseren. Daarnaast verzorgt het dit jaar 100-jarig Rotterdams Philharmonisch Orkest een unieke muzikale omlijsting.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 E press@eur.nl

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief