Afschaffing beperkte geldigheidsduur van cijfers

Sinds 1 september 2016 is de regeling voor de beperkte geldigheidsduur van cijfers afgeschaft. Dit betekent dat alle tot nu toe behaalde eindresultaten voor vakken geldig blijven tot aan het moment van afstuderen.

Let op: deelcijfers van vakken (zoals tussentoetsen of opdrachten) zijn alleen geldig in het collegejaar waarin ze behaald zijn.

Bovenstaande is na te lezen in de Onderwijs- en Examenregelingen 2016-2017 (paragraaf 4, artikel 17).

www.eur.nl/ese/informatie_voor/studenten/reglementen/

Neem voor eventuele vragen contact op met de studieadviseurs.

www.eur.nl/ese/studieadviseur/