Ali Bilgiç op Prins Claus leerstoel: Migratie en Menselijke Veiligheid

Met ingang van 1 september 2017 is dr. Ali Bilgiç voor twee jaar de nieuwe houder van de Prins Claus Leerstoel bij het International Institute of Social Studies (ISS). Op deze leerstoel richt Bilgiç zich vooral op het thema van migratie en menselijke veiligheid.

Als houder van de Prins Claus Leerstoel onderzoekt professor Bilgiç de relatie tussen migratie en de zogenaamde ‘human security approach’ om een beter begrip te krijgen van migratie als een sociaal, politiek en economisch proces. Ook zal hij de uitdagingen en dilemma’s van het migratiebeleid in kaart brengen, daarbij nauw samenwerkend met andere academici van het ISS/Erasmus Universiteit en andere wetenschappers in Nederland op het terrein van migratie, mobiliteit en menselijke veiligheid.

Ali Bilgiç promoveerde aan de Universiteit van Aberystwyth en doceert nu politiek en internationale relaties aan de Loughborough Universiteit in het Verenigd Koninkrijk. Hij is afkomstig uit Turkije.

Het onderzoek van Bilgiç omvat onder meer kritische veiligheidsstudies, migratie, het EU buitenland-beleid en externe relaties alsook de politiek in het Midden-Oosten en Noord Afrika.

Prince Claus Chair
De Prins Claus Leerstoel in Development and Equity is een leerstoel waarin het ene jaar iemand wordt benoemd aan het ISS en het andere jaar aan de Universiteit Utrecht. Door middel van de leerstoel wordt onderzoek en onderwijs gestimuleerd op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, in overeenstemming met de inzichten en ideeën van Prins Claus. Het Curatorium van de Prins Claus Leerstoel wordt voorgezeten door professor Louise Gunning; Koningin Máxima is beschermvrouwe van de Prins Claus Leerstoel.

Meer informatie

Over de Prins Claus Leerstoel: Linda Johnson, secretaris Curatorium Prins Claus Leerstoel, E johnson@iss.nl

Over de inhoud van de 2017 - 2019 termijn van de Prins Claus Leerstoel: Professor Des Gasper, hoogleraar Human Development, Development Ethics and Public Policy en coördinator Migratie werkgroep ISS, E gasper@iss.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen