Alternatieve toegang tot Oxford University Press uitgaven en artikelen

Alternatieve toegang tot Oxford University Press uitgaven en
Als gevolg van de beëindigde onderhandelingen tussen VSNU en Oxford University Press (OUP) heeft OUP aangekondigd om alle Nederlandse universiteiten en UMC's de toegang te ontzeggen voor tot tijdschriftartikelen gepubliceerd vanaf 1 mei 2017. Dit zal waarschijnlijk plaatsvinden tegen eind mei.

 

Onderzoekers moeten rekening houden dat, vanaf eind mei, deze uitgaven en artikelen via alternatieve manieren toegangelijk zijn. Hoewel u tot eind mei toegang heeft, kunnen wij u al tien alternatieve mogelijkheden aanbieden via de OUP-webpagina van onze collega's in Maastricht: umlib.nl/oup.