Alumni gunnen in gesprek met studenten 70.000 euro aan TalentFund en Leadership Annual Fund

Alumni gunnen in gesprek met studenten 70000 euro aan

‘Ruimte scheidt de lichamen, niet de geesten’ sprak de naamgever van onze universiteit Desiderius Erasmus. De afgelopen weken hebben zo’n 25 studenten mogen ervaren hoezeer deze uitspraak geldt voor de alumni van Erasmus School of Law. Ruim 800 studenten van toen deelden hun kennis en ervaring met de huidige generatie. Daarnaast gunden zij het fantastische bedrag van 70.000 euro aan het TalentFund en het Leadership Annual Fund.

Sinds de faculteit in 2011 onder de noemer ‘learn, earn, return’ hernieuwd het contact zocht met haar alumni is dit al de zesde keer dat studenten van nu belden met studenten van toen.  Vier op de tien alumni gaven een donatie die volledig ten goede komt aan het TalentFund en Leadership Annual Fund. Hoewel de fondsen verschillen, hebben zij als gemeenschappelijke factor dat zij direct bijdragen aan de groei en bloei van onze studenten. Zo realiseren we met steun van het TalentFund beurzen voor studenten om in het buitenland te studeren en rondde Emmanuel Itete Muggaga uit Rwanda succesvol een master aan onze faculteit af.

Dankzij donaties van alumni aan het Leadership Annual Fund kan Erasmus School of Law dit academisch jaar het MyFuture-programma verder uitbouwen. Het is juist de waardevolle bijdrage van onze alumni waardoor Rotterdam het anders kan blijven doen. We zijn als enige juridische faculteit verbonden met ruim 50 associates en studenten werken in kleine groepen van 10 studenten zelf actief met de stof. De jaarlijkse Belcampagne is hiermee een van de vele manieren waaruit de warme betrokkenheid van alumni bij hun alma mater blijkt.