Amateursport en -kunst zijn van maatschappelijk belang en verdienen daarom een Anbi-status

Op 12 juni schreef prof. dr. Sigrid Hemels, hoogleraar belastingrecht aan Erasmus School of Law, een expertbijdrage voor het Financieele Dagblad. Hierin belicht zij het enorme belang van amateursport en -kunst voor de maatschappij. Om, zeker in tijden van crisis, private steunacties te stimuleren adviseert zij om amateurverenigingen de Anbi-status (Algemeen nut beogende instellingen) toe te kennen.

De huidige crisis doet ons beseffen hoe belangrijk amateursport en -kunst zijn. Het gemis is enorm. Niet alleen de waarde voor het individu maar ook de impact op het psychische en fysieke welzijn van de bevolking wordt opnieuw benadrukt. Amateurverenigingen hebben een vergaande invloed en kunnen bijvoorbeeld lokaal sociale cohesie vergroten, sociaal isolement voorkomen en overgewicht beperken en terugdringen. Minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport) roemde op 1 mei dan ook terecht ‘de dragende kracht die de sport voor de samenleving heeft’.

De ‘Algemeen nut beogende instelling’
Waar voor amateursport een speciaal steunpakket wordt verstrekt is er voor amateurkunst geen specifieke steun. Gelukkig blijkt naast de overheid ook de maatschappij in te willen springen om het omvallen van deze verenigingen te voorkomen. Deze weldoeners komen echter tot een vreemde conclusie. Waar een gift aan een professionele kunstinstelling aftrekbaar is bij de belastingaangifte door hun Anbi-status is dit bij amateurverenigingen niet het geval. De Nederlandse belastingwet categoriseert amateursport en -kunst namelijk niet als ‘algemeen nuttig’ en bestempelt hun activiteiten als particulier belang van de deelnemers. In de categorisering van algemeen nut lijken de bredere effecten van amateursport en -kunst op het mentaal en fysiek welbevinden van alle mensen in de samenleving en de beperkende effecten op de gezondheidszorgkosten niet te zijn meegenomen. Uit onderzoek van het European Foundation Centre blijkt dat amateurverenigingen in het buitenland veelal wel als algemeen nuttig worden gecategoriseerd.

Aanpassing belastingwet
Prof. Hemels stelt dat het moment is aangebroken waarop het kabinet zijn waardering voor amateursport en -kunst dient om te zetten in daden. Door in de wet vast te leggen dat amateurverenigingen het algemeen nut dienen maakt de overheid duidelijk een daadwerkelijk belang te hechten aan diens activiteiten. Het verstrekken van de Anbi-status is een extra stimulans voor essentiële private steunacties aan amateurverenigingen. Van mooie woorden alleen kunnen zij immers niet bestaan.

Meer informatie

Lees het volledige artikel in het Financieele Dagblad hier

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen