Analyse Foodcluster Rotterdam

Jeroen van Haaren en Frank van Oort hebben in opdracht van Gemeente Rotterdam een analyse gemaakt van het voedingsmiddelencluster in de Rotterdamse regio.

In de regio zijn een kleine 7.500 bedrijven actief in het cluster voedingsmiddelen, verspreid over de sectoren productie (38%), detailhandel (26%), handel (15%), diensten (15%) en overige activiteiten zoals verwerking, toeleveranciers en opslag (resterende 6%). In deze analyse brengen van Haaren en van Oort de bedrijvigheid en het ondernemerschap in het cluster in beeld: waar bevinden zich starters in de onderdelen van de keten, waar overleven ze het beste en waar vindt de meeste banengroei plaats. Ze zetten daarmee de ondernemers en bedrijven letterlijk op de kaart, en maken zo een begin met het karteren van het ecosysteem. Er is meer nodig dan dit om de potenties voor innovatie en verdere doorgroei te kunnen benoemen, en dit te linken aan economische en kennisnetwerken, gebiedsgerichte investeringen en hierop afgestemd beleid. Daarom presenteren ze in dit rapport een aantal onderzoeksvragen die verder invulling kunnen gaan geven aan de vraagstukken over dynamiek, ondernemerschap en vernieuwing in de “food for the future” agenda van Rotterdam en haar regio.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen