Artikel ESL-onderzoeker beoordeeld als ‘Outstanding Paper in the 2017 Emerald Literati Network Awards for Excellence’

Het artikel ‘Workplace aggression toward local government employees: target characteristics’ van dr. Tamar Fischer en Lisa van Reemst MSc is door de redactie van het tijdschrift International Journal of Public Management uitgeroepen tot ‘Outstanding Paper in the 2017 Emerald Literati Network Awards for Excellence’.

Tamar Fischer en Lisa van Reemst onderzochten slachtofferschap op de werkplaats en in welke mate werkzaamheden, organisatorische en persoonlijke eigenschappen onafhankelijk daaraan bijdragen. Het onderzoek richtte zich op slachtofferschap onder ambtenaren van lokale overheden in Nederland. Hierbij werd vooral gelet op het aantal keer dat bedreiging en fysieke of verbale agressie werd waargenomen.

Uit het onderzoek blijkt dat er een sterke correlatie is tussen agressie op de werkplaats en het aantal keer dat men in aanraking komt met anderen, de waargenomen werkstress en het type werk dat ambtenaren van lokale overheden moeten doen. Zelfredzaamheid in de conflictbeheersingsvaardigheden van medewerkers laat een onverwachte positieve associatie zien met het niveau van ervaren agressie, vooral in organisaties met een laag niveau van preventiemaatregelen.

Dr. Tamar Fischer is sinds 2006 verbonden aan Erasmus School of Law als universitair docent bij de sectie Criminologie. Haar onderzoek richt zich met name op kwantitatief en kwalitatief sociaal onderzoek en beleid. Onlangs kreeg haar onderzoek naar straatintimidatie nog aandacht van landelijke media.

Lisa van Reemst MSc is promovenda bij EGSL en doet onderzoek naar slachtofferschap bij medewerkers van noodhulpdiensten (politie, brandweer, ambulance).

 

Bron: Emerald Insight