Bachelor 1 Studenten: Optie tot uitschrijven voor 1 februari

Voor eerstejaars bachelor studenten met tegenvallende resultaten kan het verstandig zijn zich uit te schrijven voor 1 februari.

Het bindend studieadvies wordt niet verstrekt indien de student een verzoek tot uitschrijving indient vóór 1 februari in het eerste studiejaar van de opleiding. Studenten die voor het eerst deelnemen aan een opleiding en zich in de bachelor-1 fase voor 1 februari uitschrijven, kunnen in sommige gevallen in het volgende academische jaar opnieuw met deze bachelor starten, ongeacht het aantal behaalde credits . Dit kan raadzaam zijn voor studenten met tegenvallende resultaten of beperkende persoonlijke omstandigheden die het studiesucces momenteel te zeer belemmeren.

Wanneer je je persoonlijke situatie wilt bespreken, dan kan je terecht bij de studieadviseurs.