Bachelor Graduation Day 2016 groot succes!

Tijdens een feestelijke ceremonie in de Aula op campus Woudestein werden op donderdag 10 en vrijdag 11 november de diploma’s uitgereikt aan afgestudeerde bachelorstudenten van de opleidingen Economie & Bedrijfseconomie, Econometrie & Operationele Research, Econometrics, Fiscale Economie, IBEB en Bsc2 van Erasmus School of Economics.

Het aantal studenten dat deelnam aan deze Bachelor Graduation Days was dit jaar met 431 weer groter dan vorig jaar, wat resulteerde in twee keer een volle Aulazaal met studenten, familie, kennissen en vrienden.

Naast het uitreiken van de diploma’s richtte op beide dagen een gastspreker een inspirerend woord tot de studenten. Donderdag 10 november was alumnus en directeur van het Centraal Planbureau, Laura van Geest, de gastspreker. De dag erna sprak Coen van Oostorm, CEO van OVG Real Estate, de studenten toe. Het programma werd verder omlijst met veel muziek en video’s.