Bestuurskundige Rik Joosen ontvangt NWO onderzoekstalent subsidie

Bestuurskundige Rik Joosen ontvangt NWO onderzoekstalent

Bestuurskundige Rik Joosen heeft van NWO Onderzoekstalentstubsidie ontvangen voor zijn onderzoek naar de wijze hoe EU-agentschappen hun onafhankelijke positie ten opzichte van de sector vormgeven. De subsidie biedt uitmuntende studenten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen de gelegenheid om promotieonderzoek te doen.

Agentschappen van de Europese Unie zijn een steeds belangrijker onderdeel aan het worden binnen de totale organisatie van de Europese Unie. EU-agentschappen hebben als taak het onafhankelijk informeren over of reguleren van een specifieke sector van de Europese interne markt.
Een goede verstandhouding tussen de sector die wordt gereguleerd en het agentschap zelf is daarbij van groot belang. Dit zorgt er namelijk voor dat bedrijven de agentschappen van informatie verschaffen die essentieel is voor het uitvoeren van hun takenpakket. Tegelijkertijd dient, uit legitimiteits-oogpunt, deze verstandhouding niet ten koste te gaan van de onafhankelijkheid van EU-agentschappen.

Joosen zal in zijn promotieonderzoek vooral de relatie tussen de sector en het agentschap centraal stellen. Hij richt zich op de vraag hoe deze agentschappen hun reputatie onder de bedrijven die zij reguleren onderhouden en of zij op die manier vertrouwen bij hen opwekken. Joosen zal voor zijn onderzoek gebruikmaken van een combinatie van survey- en casestudy methoden om deze dynamiek te kunnen begrijpen en verklaren.

Promotor: prof.dr. Markus Haverland

Over Rik Joosen
Rik Joosen heeft Bestuurs- en organisatiewetenschappen in Utrecht gestudeerd en zal in augustus 2017 zijn Researchmaster in Public Administration and Organisational Science afronden.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, 010 408 2135 | 06 83676038 | kooistra@fsw.eur.nl