Bezoek aan Letselschade.com

Op dinsdag 24 oktober vond de tweede masterclass van de master Aansprakelijk en verzekering plaats. De studenten mochten kennis maken met de organisatie Letselschade.com. Letselschade.com is een schaderegelingsbureau en behartigt de belangen van slachtoffers en nabestaanden bij een ongeval.

De studenten werden eerst ontvangen met thee en koffie en maakte kennis met de organisatie. Vervolgens vond een presentie plaats over letselschade.com en haar werkzaamheden als organisatie.

Daarna heeft een interessante lezing plaatsgevonden over herstelcoaching. Herstelcoaching is een traject in de letselschadebranche dat kan worden ingezet door zowel de verzekeraar als de belangenbehartiger van het slachtoffer. Herstelcoaching kan er voor zorgen dat het schaderegelingstraject wordt hervat als het dreigt vast te lopen. Met de herstelcoach wordt gekeken welke oplossing bijdraagt aan het herstel van het slachtoffer. Het is de bedoelding dat het slachtoffer zelf actief meedenkt over het aandragen van een passende oplossing. Door middel van herstelcoaching krijgt het slachtoffer weer de regie over zijn of haar leven terug. Het schaderegelingstraject kan op deze manier worden versneld en wordt hierdoor gezien als een effectief middel in de letselschadebranche. Tijdens de presentatie werden verschillende vragen gesteld over het traject van de herstelcoaching. Alle aspecten van het traject van de herstelcoaching werden op deze manier belicht.

Al met al was het een leuke dag en zijn de studenten weer wat wijzer geworden.Ter afsluiting van deze dag vond er een borrel plaats. Tijdens de borrel was er de gelegenheid om vragen te stellen aan de medewerkers van het kantoor.

AV_Letselschade II
AV_Letselschade
AV_Letselschade III