Bregje van Eekelen lid van het Institute of Advanced Study in Princeton

Van Eekelen bij Princeton

Dr. Bregje van Eekelen is aangekomen bij het Institute for Advanced Study in Princeton (VS). Als lid van het IAS zal Dr. Van Eekelen een jaar aan de School for Social Science verblijven (2017-2018). Het thema dat jaar is "The Social Sciences in a Changing World". Dr. van Eekelen zal werken aan hoofdstukken van haar onderzoeksproject "Brainstorms: A Cultural History of Undisciplined Thought", waarin ze de 20e-eeuwse geschiedenis van creatief denken in militaire en industriële context bestudeert, en enkele artikelen over de geschiedenis van de sociale wetenschappen afronden.

School for Social Science

Het gerenomeerde Institute for Advanced Study is in de jaren 30 van de vorige eeuw opgericht om "curiosity-driven" fundamenteel onderzoek te faciliteren. Door een internationale groep historici, sociologen, en filosofen bijeen te brengen, wil de School for Social Science van het Institute for Advanced Study bijdragen aan een "social sciences of the social sciences". Het jaar zal gericht zijn op de "politiek en praktijken van de sociale wetenschappen, hun epistemologie en methoden, hun institutionalisering en professionalisering, hun nationale ontwikkeling en koloniale expansie, hun heterogene globalisering en de lokale discussies, hun publieke effecten en rol in de samenleving". De organisatoren zijn prof. dr. Didier Fassin (James D. Wolfensohn Professor of Social Science bij het Institute for Advanced Study) en prof. dr. George Steinmetz (Charles Tilly Collegiate Professor of Sociology aan de University of Michigan).

Over Bregje van Eekelen

Dr. van Eekelen (Ph.D. University of California, Santa Cruz) is een senior onderzoeker in de geschiedenis van sociale en geesteswetenschappen bij ESHCC, alwaar ze lid is van het Global History Research Cluster. Van Eekelen heeft vele beurzen ontvangen, waaronder een NWO VENI beurs (hoofdonderzoeker), een EUR fellowship (hoofdonderzoeker), en een Research Excellence Initiative “Depolitization and the Public Interest” (principal co-applicant). Ze is een van de oprichters van het Erasmus Institute for Public Knowledge en covoorzitter van de Young Erasmus Academy. Alvorens naar Princeton af te reizen zal dr. van Eekelen de vierde jaarlijkse conferentie over de History of Recent Social Science (HISRESS) op Erasmus University Rotterdam organiseren.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen