Bronnenportal Geschiedenis vernieuwd en collectie uitgebreid!

Bronnenportal Geschiedenis vernieuwd en collectie uitgebreid

In nauw overleg met de capgroep Geschiedenis van de ESHCC is de bronnenportal Geschiedenis op de UB website recentelijk vernieuwd. De selectie aan beschikbare bronnencollecties is opnieuw beoordeeld en ingedeeld om deze beter aan te laten sluiten bij de manier waarop het historisch bronnenlandschap binnen het onderwijs van de capgroep wordt gepresenteerd. 

Daarnaast heeft de UB databanken met Engelstalig historisch bronmateriaal aangekocht om de in september vorig jaar gestarte Engelstalige Bacheloropleiding Geschiedenis te faciliteren. Deze bronnencollecties zijn vanzelfsprekend op de vernieuwde portal te vinden. Het gaat om:

Krantenartikelen – zie onder ‘Press:

  • 17th and 18th Century Burney Collection – Engelstalige kranten, pamfletten, proclamaties etc. uit de vroegmoderne tijd.
  • 19th Century British Newspapers. 

Overheidsinformatie - zie onder ‘Government:

  • 19th Century House of Commons Parliamentary Papers –  Divers bronmateriaal van het Britse Lagerhuis, o.a. de verslagen van de zittingen.
  • 20th Century House of Commons Parliamentary Papers.
  • USA Historical Government Documents – Divers bronmateriaal van het Amerikaanse Congres en de Amerikaanse regering uit de periode 1789-1994, o.a. de verslagen van de zittingen van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. 

Naast de betaalde databanken (herkenbaar aan het slot-icoontje) zijn er op het internet ook allerlei vrij toegankelijke historische bronnen- en datacollecties te vinden. Samen met de capgroep Geschiedenis heeft de UB online collecties geselecteerd die specifiek relevant zijn voor het geschiedenisonderwijs aan de EU. Deze zijn eveneens op de portal geplaatst, elk voorzien van een korte omschrijving.