Buurtcirkel kan sociaal isolement tegengaan

Buurtcirkel kan sociaal isolement tegengaan

Door het zorgconcept Buurtcirkel krijgen mensen die begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen, een groter sociaal netwerk. Ze geven aan dat ze zich beter voelen en minder geïsoleerd zijn. Ook helpen de deelnemers elkaar. Dit concludeert onderzoeksbureau Risbo in een studie naar de effecten van Buurtcirkel. 

Zorgorganisatie Pameijer ontwikkelde de Buurtcirkel. Iedere deelnemer zet zijn eigen talenten in voor de anderen. De deelnemers kunnen hierdoor meedoen aan het leven in de wijk en tegelijk iets betekenen voor anderen in hun woonomgeving.

Kennisinstituut Movisie, onderzoeksbureau Risbo en zorgorganisatie Pameijer presenteerden onlangs tijdens de Focusdag van de gemeente Rotterdam gezamenlijk de resultaten van de studie ‘Netwerken in de buurt. Een onderzoek naar het nieuwe zorgconcept Buurtcirkel’.

Uitbreiding netwerk
Uit het onderzoek blijkt dat de groepsbenadering van het concept Buurtcirkel ervoor zorgt dat deelnemers meer contacten hebben en hun netwerk wordt uitgebreid. De professionele begeleiding coachen de deelnemers om ‘samenredzaam’ te worden op verschillende leefdomeinen.

Onderzoeker Afke Weltevrede: ‘De deelnemers koken met elkaar, helpen elkaar met het in elkaar zetten van een IKEA-kast, brengen boodschappen als de ander ziek is, leren elkaar hoe je een smartphone gebruikt, enzovoorts. Hun netwerk breidt uit en dat is van grote invloed op hun emotionele welbevinden. Bovendien leidt deelname aan een Buurtcirkel tot een vergroting van het zelfvertrouwen en eigenwaarde.’

Samenredzaamheidswijzer
Met het onderzoek is de invloed van de Buurtcirkel op de deelnemers en op de hoeveelheid en type begeleiding in kaart gebracht. ‘Dit hebben we onder andere gedaan door vier Buurtcirkels intensief te bestuderen’, licht onderzoeker Weltevrede toe. ’We hebben hiervoor een nieuwe methode ontwikkeld: de samenredzaamheidswijzer. Hierin wilden we vooral het perspectief van de deelnemers centraal zetten. In de samenredzaamheidswijzer worden een netwerkanalyse en zelfredzaamheidsanalyse gecombineerd.’

Geen vervanging voor professionele zorg
Beleidsmakers moeten echter niet te hoge verwachtingen hebben van Buurtcirkel als vervanging voor professionele zorg. Wellicht neemt de zorg op den duur een andere vorm aan (meer coachend dan ondersteunend), maar voor deze echt kwetsbare groep zal (incidenteel) professionele ondersteuning nodig blijven.

Over het onderzoek
Risbo bestudeerde Buurtcirkel op het thema ‘zelfredzaamheid’ in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies‘ van Movisie. Buurtcirkel is een afgeleide van KeyRing, een concept dat 22 jaar geleden in Londen ontwikkeld is. Inmiddels zijn er in Nederland 25 Buurtcirkels opgestart in de regio’s Rotterdam, Nissewaard, Drechtsteden, Nieuwe Waterweg-Noord en Arnhem.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW | Risbo | T (010) 408 2135 | E kooistra@fsw.eur.nl